Grad bez prepreka – pregled problema

Naziv Od Opis Status
26/06/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana vezanu uz postavljanje žljebova za guranje bicikla na sjevernoj strani Mosta mladosti. Budući da na južnoj strani...

Neodgovoreno
15/06/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana o neoznačenoj biciklističkoj stazi i oštećenom nogostupu na potezu između Ivanićgradske i Donjih Svetica u smjeru zapada....

Neodgovoreno
27/05/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr>   Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana o neoznačenoj biciklističkoj stazi u Vukovarskoj ulici na potezu od Radničke prema Donjim Sveticama. Također, kod...

Neodgovoreno
27/05/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr> Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana vezanu uz poteškoće kretanja biciklom na lokacijama: Ljubljanska avenija,prije skretanja za Škorpikovu (kod Bauhausa) gdje nedostaje otprilike...

Neodgovoreno
25/05/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr> Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana o preuskom prostoru za pješake i bicikliste. U Vukovarskoj ulici kod FER-a postavljena terasa cafe bara Cassandra...

Neodgovoreno
11/05/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo,info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr,  Sektor za građenje komunalne infrastrukture i održavanje javnoprometnih površina, javnih objekata i javne rasvjete   Poštovani, U sklopu obnove hodne plohe oko Doma...

Neodgovoreno
07/05/2020

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr> Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana o neoznačenim dijelovima biciklističkih staza na lokacijama: – Sjeverna strana Vukovarske, potez od Strojarske do KD Lisinski...

Neodgovoreno
04/05/2020

PRIMA: komunalno.redarstvo@zagreb.hr, Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr> U ulici Damira Tomljanovića u Zagrebu u travnju je iscrtana bic. staza na nogostupu na način da pješacima ne ostavljaju širinu...

Neodgovoreno
04/05/2020

PRIMA: komunalno.redarstvo@zagreb.hr, Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr> Zaprimili smo dojavu građana o visokom rubnjaku na križanju Tomljanovićeve i SR Njemačke. Potrebno je sniziti rubnjak na biciklističkoj stazi kako...

Neodgovoreno
15/04/2020

PRIMA: komunalno.redarstvo@zagreb.hr, Gradski ured za graditeljstvo, info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr Poštovani, Zaprimili smo dojavu građana o novoj prometnoj signalizaciji u Riječkoj ulici kod rotora Remetinec. Širina površine za kretanje pješaka nije...

Neodgovoreno