Grad bez prepreka – pregled problema

Naziv Od Opis Satus
25/10/2017

Lokacija: Fallerovo šetalište Opis prijedloga: Postavljanje kanalica na Fallerovom šetalištu preko potoka Črnomerec i to kod stepenica: – u blizini Uskočke ulice – u blizini Klanječke ulica. Točne...

Neodgovoreno
24/10/2017

Opis prijedloga: Prijave problema s kojima se sureću biciklisti, a povezani su sa semaforima te predlažemo njihovo rješavanje: – križanje Selske i Zagrebačke av. : “Stup semafora blokira...

Neodgovoreno
24/10/2017

Opis prijedloga: Oštećene su pješačke i biciklističke staze te molimo za njihovu sanaciju: – Most mladosti – Most slobode – Selska cesta – Savska cesta – Zagrebačka av...

Neodgovoreno
23/10/2017

Opis prijedloga: Prijave se odnose na previsoki rubnjak na križanju: – Ul. kralja Zvonimira i Babukićeva – Av. V. Holjevca i Baneki – Ul. D. Golika i Županjska –...

Neodgovoreno
22/10/2017

Opis prijedloga: Zaprimili smo prijedlog da se u ulicama: – Prilaz baruna Filipovića – Horvaćanska cesta – Ul. Grada Vukovara – Avenija Dubrovnik – križanje Zagrebačke avenije i...

Neodgovoreno
22/10/2017

Lokacija: Miramarska i Rapska ulica Opis prijedloga: Zaprimili smo prijavu da je u ulicama: – Miramarska – Rapska krivo postavljen šaht oborinske odvodnje. U navedenim ulicama ne postoji...

Neodgovoreno
22/10/2017

Opis prijedloga: Postavljanje parkinga za bicikle: – u Ulici Petra Petrovića Njegoša, kod Doma zdravlja i Centra za odgoj i obrazovanje Vinko Bek – kod bazena Mladost –...

Neodgovoreno
22/10/2017

Lokacija: Opis prijedloga: Postavljanje kanalica: – u pothodniku u Ulici kneza Branimira (želj. stanica Maksimir) – na stepenice na Jadranskom mostu. Na taj način pothodnik/stepenice predstavljaju veliku prepreku...

Neodgovoreno
22/10/2017

Lokacija: Av. V. Holjevca Opis prijedloga: Oštećenje biciklističke staze na Av. V. Holjevca (Most Slobode, jugo-zapadna strana, kod stepenica) odnosno tamo se nalazi rupa kod šahta što predstavlja opasnost za...

Neodgovoreno
04/10/2017

Lokacija: Ul. Božidara Magovca Opis prijedloga: Zaprimili smo prijedlog da se u Ulici Božidara Magovca na svim križanjima tj na pješačkim prijelazima označi i biciklistički prijelaz.

Neodgovoreno