o nama_web_fotka

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Putem radionica, edukacija i mnogih projekata stvaramo sigurnije uvjete za bicikliranje i povećavamo kvalitetu života u urbanim sredinama. Smatramo da u oblikovanju prometa prioritet treba dati potrebama pješaka, biciklista i javnog prijevoza.

Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društa u regiji u području biciklističkog prometa.

Udruga “Sindikat biciklista” nije povezana s niti jednom političkom strankom ili opcijom u RH i izvan RH.

 

Članovi Predsjedništva:
Janko Večerina, predsjednik
Robert Medvedec, dopredsjednik
Sara Ajel, dopredsjednica

Tajnica Udruge:
Tena Šarić Rukavina – na porodiljnom dopustu do jeseni 2024.

Voditeljica ureda:
Ema Tarabochia Veršić

Voditelj projekata:
Zvonimir Lozić

Članovi Skupštine:
Janko Večerina
Jelena Šimunović
Tena Šarić Rukavina
Vedrana Ivanda
Marijo Mačinković
Goran Lampelj
Krešimir Vukšić
Robert Medvedec
Tihana Duić
Anđela Knez
Zvonimir Lozić
Ema Tarabochia Veršić
Sara Ajel
Mirna Puškaš
Julijan Jurak

NAŠA MISIJA
Sindikat biciklista osigurava, potiče i unaprjeđuje dijalog građana, vlasti i drugih ključnih dionika s ciljem promišljanja, dugoročnog planiranja i implementacije održive mobilnosti, s posebnim naglaskom na biciklistički promet. Udruga informira i educira građane o važnosti održivog prometa, savjetuje donositelje odluka te sudjeluje u prostornom i prometnom planiranju.

NAŠA VIZIJA
Društvo promišlja i implementira načela održivog razvoja, planira i gradi životnu sredinu gdje se promet u glavnini odvija javnim prijevozom, bicikliranjem i pješačenjem.

NAŠE VRIJEDNOSTI

Održivost
Kroz svoj rad Udruga promovira načela održivog razvoja u odnosu na pojedinca i zajednicu u cjelini. Načelo održivosti misao je vodilja organizacijskog i programskog razvoja i unutar same organizacije.

Stručnost
Visoka odgovornost i stručnost u radu s korisnicima. Članovi Udruge svoj rad obavljaju međusobno se poštivajući i podržavajući. Potiče se osobni rast i razvoj, kreativnost, samoinicijativnost i samostalnost u radu, visoko vrednujući timski rad i međusobnu suradnju.

Suradnja
Udruga se u realizaciji osnovnih programskih i projektnih aktivnosti vodi načelom sveobuhvatnosti i važnosti razvoja mreža suradnje.

Kvaliteta života
Udruga vjeruje da je individualno i kolektivno razumijevanje važnosti povećanja stupnja općeg zadovoljstva građana važan korak u poticanju održivog razvoja te kroz svoje aktivnosti promiče visoku kvalitetu života kao važnu društvenu vrijednost.

Jednakost izbora
Udruga se zalaže za jednakost izbora i jednakost uvjeta proizašlih iz tih izbora za sve članove društva. U odnosu na promet, taj se princip primjenjuje kroz zagovaranje jednakih uvjeta za sve sudionike u prometu i promoviranje tolerancije među različitim skupinama u prometu.

Kreativnost
Udruga od svojih početaka njeguje visok stupanj kreativnosti u svim aspektima svog djelovanja te promovira i primjenjuje inovativni i interdisciplinarni pristup temama kojima se bavi. Važan aspekt ovog načela je i promocija ideje da društveni aktivizam može i treba biti i zabavan.

 

STRATEŠKI PLAN 2021.-2023.

U periodu 2021.-2023. godine, Sindikat biciklista će se usmjeriti na strateški razvoj u tri glavna programska područja:

  1. Demokratizacija društva, građansko sudjelovanje i zagovaranje
  2. Edukacija građana i promocija bicikliranja
  3. Suradnja s donosiocima odluka i međunarodna suradnja

 

STRATEŠKI CILJEVI SINDIKATA BICIKLISTA 2021.-2023.

1. ODRŽIVA MOBILNOST I UKLJUČIVOST ZAJEDNICE U PLANIRANJE
1.1. Postaviti održivu mobilnost kao dijelom rješenja za više aspekata življenja u zajednicama:
a) kvaliteta života u gradovima i dostupnost sadržaja
b) populacijsko zdravlje u gradovima, uključujući smanjenje ugroze od Covid-19
c) mobilnost radno aktivnog stanovništva u gradovima, odnosno smanjenje prometnog zagušenja
d) oslobađanje javnog prostora od privatnih automobila
e) smanjenje utjecaja na klimatske promjene
1.2. Postaviti održivu mobilnost kao dijelom političkih rasprava i političkih programa donositelja odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini
1.3. Participativni građani u donošenju i provedbi javnih (prometnih) politika
1.4. Udruga je član u više radnih skupina koje planiraju razvoj prometnih sustava

2. RAZVOJ CIKLOTURIZMA
2.1. Osigurati uvjete za širenje utjecaja i članova Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma
2.2. Poticati konstantna ulaganja u razvoj cikloturističke infrastrukture
2.3. Edukacija donositelja odluka o razvoju i održavanju kvalitetne cikloturističke infrastrukture

3. ORGANIZACIJSKA STABILNOST I JAČANJE KAPACITETA
3.1. Poticanje dugoročnog volonterizma, povećanje broja volontera i zaposlenika koji dolaze i zadržavaju se u Udruzi
3.2. Nastavak kontinuiranog i dugoročnog zapošljavanja i povećanje broja zaposlenih osoba
3.3. Povećanje broja članova Udruge
3.4. Izrada financijske strategije i daljni razvoj gospodarske djelatnosti, kako bi se osigurala financijska stabilnost udruge

4. PROMOVIRANJE KULTURE SUDIONIKA U PROMETU I DEMISTIFIKACIJA BICIKLIRANJA
4.1. Povratak edukacije za upravljanje biciklom u prometu u odgojno-obrazovni sustav
4.2. Povećanje broja organizacija s certifikatom “Poslodavac – prijatelj bicikliranja”
4.3. Promjena kulture i stava kroz provođenje kampanja i drugih manifestacija za promociju bicikliranja u Hrvatskoj

Udruga “Sindikat biciklista”
Ribnjak 3
10000 Zagreb
OIB: 76572513398
email: info@sindikatbiciklista.hr
Uredovno vrijeme: pon-pet / 10h - 16h (uz prethodnu najavu)
tel: 01 8895110 (pozive primamo samo u uredovno vrijeme)

Tena Šarić Rukavina, izvršna koordinatorica (na porodiljnom dopustu do jeseni 2024.)

Ema Tarabochia Veršić, Voditeljica ureda

Zvonimir Lozić, Voditelj projekata

Sekcija za infrastrukturu: infra@sindikatbiciklista.hr

Sekcija za cikloturizam: cikloturizam@sindikatbiciklista.hr

Dokumenti

Nagrade

Sekcija za infrastrukturu

Ciljevi sekcije za infrastrukturu su proširenje biciklističke infrastrukture (izrada funkcionalnog i održivog plana budućih biciklističkih staza u Zagrebu, formiranje stavke u proračunu Grada Zagreba namijenjene izgradnji biciklističke infrastrukture neovisno o ritmu rekonstrukcija ulica), poboljšanje postojećih staza (uklanjanje prekida i prepreka, spustanje previsokih rubnjaka) i uklanjanje crnih točaka za bicikliste. Osim toga, sustavno radimo na poboljšanju propisa vezanih uz biciklizam i izgradnju prometnica, legaliziranju i olakšavanju kretanja biciklom kroz Zagreb te širenju “zona 30″ po gradskim četvrtima. Pridruži se Infra sekciji i pomozi da naš grad postane biciklistički grad! Kontakt: infra@sindikatbiciklista.hr

Sekcija za edukaciju

Edukacijska sekcija udruge provodi razvnovrsne edukacijske programe s ciljem podizanja svijesti o biciklu kao idealnom prijevoznom i rekreacijskom sredstvu čije korištenje ne ovisi o dobi, spolu, društveno-ekonomskom statusu, stupnju obrazovanja, zaposlenju ni mjestu stanovanja. Promičemo poštivanje prometne kulture i propisa u vožnji među svim sudionicima u prometu, a posebno među biciklistima. Najznačajni dio našeg rada odnosi se na provođenje edukacijskih predavanja i radionica u zagrebačkim školama i dječjim vrtićima. Pozivamo sve koji se žele svojim primjerom, energijom i kreativnošću uključiti u naš rad. Pridruži se Edu sekciji i pomozi da educiramo što više budućih i postojećih biciklista! Kontakt: edu@sindikatbiciklista.hr

Sekcija za cikloturizam

Ciljevi sekcije za cikloturizam su određeni obvezama koje je Sindikat biciklista preuzeo kao koordinator mreže Eurovelo ruta na nacionalnoj razini, te programom Koordinacije za razvoj cikloturizma. To obuhvaća mjere, zadatke i aktivnosti razvojnih dionika i interesnih skupina kao što su Koordinacija cikloturizma na nacionalnoj razini; povezivanje dionika; edukacija i promocija biciklističkog i cikloturističkog prometa; uređenje, označavanje i standardizacija Eurovelo pravaca; povezivanje postojećih regionalnih pravaca s Eurovelo mrežom; održavanje, označavanje i uređenje novih putova; koordinacija uređenja ostale turističke infrastrukture i slično. Pridruži se sekciji za cikloturizam i pomozi da Hrvatska postane cikloturističko odredište! Kontakt: cikloturizam@sindikatbiciklista.hr
Podrži
Postani član udruge Sindikat biciklista i podrži zagovaranje kvalitetne biciklističke infrastrukture, udobnih i sigurnih staza za bicikliste i povećanje prava biciklista.
Podrži nas
FAQ
Što je kritična masa? Zašto naziv Sindikat? Kakva je biciklistička infrastruktura u Zagrebu? Pročitajte odgovore na najvažnija pitanja kojima se Sindikat biciklista bavi.
Saznaj što te zanima

Foto galerija

[flickr_photostream]

Pogledajte još slika na Flickr profilu Sindikata.

Video galerija

Pogledajte još videa na kanalu Sindikata.

_