Projekti

SafeCycle4Kids

SafeCycle4Kids potiče zdrav životni stil djece podupirući usvajanje vožnje biciklom kao načina aktivnog putovanja koje može poboljšati razinu tjelesne aktivnosti.

REALLOCATE

Glavni cilj REALLOCATE-a je utrti put prema klimatski neutralnim, sigurnim, uključivim i pametnim europskim gradovima kroz integrirana i inovativna rješenja održive urbane mobilnosti

Sigurno ponašanje u prometu

Projektom se nastoji djelovati i na učestalost upotrebe svjetala na biciklu, reflektirajućih materijala i na promjenu ponašanja sudionika u prometu.