Naslovnica Što radimo

Što radimo

Zalažemo se za poboljšanje uvjeta za kretanje biciklom kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza. Zagovaranje održive mobilnosti (pješačenja, javnog prijevoza i bicikliranja) i zdravih gradova – putem kampanja, lobiranja, informiranja i medija te organizacijom sastanaka i javnih događanja (predavanja, tribine, festivali, biciklističke vožnje, prosvjedi), ali i istraživanjem primjera dobrih praksi i legislative te izradom prijedloga i elaborata, radimo na osvještavanju donosioca odluka i javnosti o važnosti i mogućnostima planiranja održive mobilnosti, s naglaskom na bicikliranje, i na povećanju udjela biciklista u ukupnom prometu s ciljem postizanja veće kvalitete života u gradu i javnog zdravlja; ciljane skupine: tijela javne vlasti, organizacije civilnog društva, akademski sektor, građani, mediji Uključivost zajednice u planiranje – informiranjem i edukacijom o procesu planiranja izgradnje prometnog sustava i javnog prostora potičemo i olakšavamo aktivno sudjelovanje građana u javnim raspravama, tribinama i komunikaciji s tijelima javne vlasti te provodimo legislativna istraživanja, istraživanja javnog mnijenja i predizborne ankete političkih opcija, s poticanjem izlaznosti građana na izbore; ciljane skupine: građani, tijela javne vlasti, političke opcije, organizacije civilnog društva, policija, mediji Promoviranje kulture sudionika u prometu i demistifikacija bicikliranja kao opasnog ili isključivo sportsko-rekreativnog oblika kretanja – kampanjama, događanjima i festivalima te organiziranom edukacijom promoviramo vožnju biciklom s ciljem povećanja udjela biciklista u ukupnom prometu i povećanja kulture tolerancije među svim sudionicima u prometu; ciljane skupine: organizacije civilnog društva, firme, tvrtke, kompanije, javne institucije, obrazovni sustav, policija, tijela javne vlasti, svi sudionici u prometu, građani, mediji Razvoj cikloturizma – kroz rad unutar Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma pri Ministarstvu turizma, i kroz savjetovanje i izradu elaborata za jedinice regionalne i lokalne samouprave te kao članovi i predstavnici EuroVelo mreže u Hrvatskoj aktivno radimo na poboljšanju ponude i infrastrukture za cikloturizam te na promociji cikloturizma u Hrvatskoj; ciljane skupine: turisti, cikloturisti, jedinice regionalne i lokalne samouprave, turističke agencije i davatelji turističkih usluga, organizacije civilnog društva, međunarodni članovi EuroVelo mreže  
null

Obitelj i bicikli

Potaknuti interesom naših članova koji postavši roditelji nisu napustili dobru naviku korištenja bicikla kao praktičnog i ekološkog prijevoznog sredstva u gradu te uživanja u prirodi na izletima na svojim dvokotačima, naravno zajedno s djecom, pružamo mogućnost njihovog povezivanja s ciljem razmjene informacija i iskustava.

Pedalafest

Pedalafest je najveći biciklistički festival u Hrvatskoj! Festival potiče raspravu o važnosti bicikla kao idealnog prijevoznog sredstva u gradovima i povezuje sve koji dijele iste vrijednosti o važnosti ravnopravnih uvjeta mobilnosti, poboljšanju javnih prostora i tranziciji prema održivim gradovima.

Cikloturizam

Edukacija

Provodimo razvnovrsne edukacijske programe s ciljem podizanja svijesti o biciklu kao idealnom prijevoznom i rekreacijskom sredstvu čije korištenje ne ovisi o dobi, spolu, drušvenom statusu, bogatstvu, stupnju obrazovanja, zaposlenju ni mjestu stanovanja. Promičemo poštivanje prometne kulture i propisa u vožnji među svim sudionicima u prometu, a posebno među biciklistima.

foto: Mirela Šavrljuga

Biciklom na posao

Sindikat biciklista sudjeluje u međunarodnom projektu ``Biciklom na posao`` kojim se potiče i olakšava pojedincima da na posao dolaze biciklom. Kroz promotivne kampanje i kontinuirani rad s tvrtkama, cilj je povećati udio radnika koji automobil ostavljaju doma.

null

Zakoni, pravilnici, strategije...

Na biciklistički promet utječu odredbe koje se protežu kroz najrazličitije propise. Pratimo nacionalne zakone, pravilnike, norme, akcijske planove i strategije, lokalne uredbe, prostorne planove i odluke. Uključujemo se u javne rasprave i savjetovanja kako bi iskoristili svaku priliku za postupna poboljšanja stanja na terenu.

null

Lokalni izbori 2017

Sindikat biciklista je prvi u Hrvatskoj na razini najvećih gradova među gradonačelničkim kandidatima i zamjenicima proveo anketu o biciklističkim programima. Evo što su nam rekli....

Vizija zagrebačkih magistrala

Grad Zagreb se hvali s preko 200 km biciklističkih staza, no gotovo sve staze u gradu svode se na nasumično obojane (preuske) pločnike žutom crtom. Dosad u Zagrebu nije izgrađena biciklističa staza koja na smislen, ugodan i siguran način povezuje različite dijelove grada.

Gradska posla

Kako bismo poboljšali uvjete za bicikliste, nastojimo surađivati s gradskom upravom. Sastanci, dopisi, podaci, prijedlozi – sva naša komunikacija i suradnja transparentno se objavljuje na ovoj stranici.

Mali koraci do biciklističkog grada

Izradili smo i predložili stotine manjih i većih zahvata koji povećaju udobnost, sigurnost i kvalitetu biciklističke infrastrukture.