null

Prometna sigurnost po mjeri svih

U Hrvatskoj, bicikl može kupiti bilo koja odrasla osoba i njime sudjelovati u prometu na potpuno legalan način, bez obavezne edukacije o prometnim propisima i o sigurnom načinu vožnje biciklom. S druge strane, policijske uprave provode represivne akcije i kažnjavaju bicikliste zbog činjenja prometnih prekršaja. Ovom problemu dodatno doprinosi neujednačeno tumačenje zakonskih propisa od strane nadležnih institucija zbog čega biciklisti budu kažnjeni i u onim slučajevima kada ne počine prekršaj, a pravdu kasnije moraju tražiti na sudu. Cilj projekta „Prometna sigurnost po mjeri svih“ je jačanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva u procesu sudjelovanja u donošenju zakonskih odredbi te zalaganje za jasno i nedvosmisleno tumačenje postojećih zakona i pravilnika. Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta udruga za ocjenjivanje provedbe i praćenja kvalitete provođenja zakonskih odredbi, uz uključivanje građana te umrežavanje OCD za jačanje zagovaračkog potencijala. Projekt ima za cilj potaknuti kreiranje održivog modela uključivanja građana, za razliku od dosadašnjeg deklarativnog uključivanja. S druge strane, projektom se nastoji potaknuti i obučiti građane o načinima na koje mogu ostvariti svoja građanska prava i pravdu, odnosno ostvariti zaštitu koju im sustav treba pružiti, a koju često zbog pogrešnog tumačenja i neutemeljenih odluka nadležnih tijela javne vlasti oni ne dobivaju. Sindikat biciklista će i analizom dosadašnjih praksi kreiranja i tumačenja zakonskih odredbi i temeljem primjera dobrih praksi drugih zemalja, pokušati savladati dio prepreka s kojima se građani, koji odabiru održive načine kretanja, susreću u svakodnevici.

null

Tricikl za starije i teško pokretne osobe

Cilj projekta “Tricikl za starije i teško pokretne osobe” je unaprijediti kvalitetu života spomenute demografske skupine u odnosu na njihovu mobilnost. Projekt je sufinanciran od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Grada Zagreba.

null

MoTiV

Sindikat biciklista sudjeluje u međunarodnom konzorciju Horizon 2020 projekta Motiv Project, kojem je cilj istražiti ponašanja i zadovoljstvo građana i građanki s putovanjima na posao, bilo pješice ili avionom!

null

Start danube cycling

Regionalni projekt financiran iz fonda Start koji ima za cilj potaknuti razvoj cikloturizma u državama koje u tom pogledu kasne za najboljim europskim praksama.

Biciklom na posao (Bike2work)

Udruga “Sindikat biciklista” sudjeluje u međunarodnom projektu “Biciklom na posao” kojim se želi potaknuti i olakšati korištenje bicikla za putovanja na posao. Glavni cilj ovog projekta je postizanje energetske učinkovitosti u prometu prijelazom što većeg dijela putovanja osobnim automobilima na bicikle.

null

ECF Leadership

Umrežavanje nacionalnih aktera u području razvoja biciklističkog prometa i djelovanje kroz zajedničku platformu osnovanu od Udruge Sindikat biciklista.

null

Dialog on mobility

Projekt povećanja sudjelovanja građana u procesu planiranja urbane mobilnosti i održivog prometa na području Grada Zagreba.

Alternativna mobilnost

Što je to održiva urbana mobilnost? Što je to integrirani prijevoz putnika? Kako putovati jeftinije, sigurnije i kvalitetnije? Na ova i čitav niz drugih pitanja odgovara projekt Alternativna mobilnost sufinanciran od strane Grada Zagreba.

null

Sjajim u mraku

Projekt usmjeren povećanju vidljivosti i sigurnosti biciklista u prometu

null

null

Platforma EU projekata održive urbane mobilnosti i bicikliranja

Udruga Sindikat biciklista pokreće projekt „Platforma EU projekata održive urbane mobilnosti i bicikliranja“ uz potporu Grada Zagreba. Zamišljen kao alat informiranja o održivim rješenjima gradskog prometa s naglaskom na biciklistički promet, projekt će ponuditi niz informacija o iskustvima drugih gradova u planiranju održivog prometa.