ZG Cycle Unit – novi početak?

Sedam godina ZG Cycle Unit-a

Radna skupina ZG Cycle Unit osnovana je i radom započela u rujnu 2014. s ciljem razvoja i implementacije biciklističkog prometa i cikloturizma na području grada Zagreba.

Unatoč svojim deklariranim zadaćama:

 1. Izrada operativnog plana za povećanje mobilnosti građana, organiziranje i koordiniranje provođenja aktivnosti za nadogradnju biciklističkog prometa u prometni sustav grada Zagreba, stvaranje nužnih uvjeta za učinkovit, održiv i ekološki sustav urbane mobilnosti te razvoj cikloturizma; 
 2. Koordinacija i organizacijska podrška te suradnja sa svim društvenim subjektima vezanim uz urbanu mobilnost; 
 3. Praćenje i kontrola pravodobnosti realizacije pojedinih aktivnosti i vođenje razvojnih projekata važnih za razvoj biciklističkog prometa i cikloturizma; 
 4. Informiranje javnosti o planiranim i poduzetim mjerama; 
 5. Suradnja sa Central Cycle Unit (za područje RH), kao i sa županijskim i lokalnim skupinama na područjima vezanim uz Grad Zagreb,

smatramo kako radna skupina u proteklih 7 godina nije u zadovoljavajućoj mjeri ispunila svoju svrhu po navedenim točkama niti je, u konačnici, biciklistički promet doživio kvalitativni pomak koji je bio očekivan s obzirom na proteklo vrijeme i uključenost velikog broja članova (18) iz svih, za problematiku relevantnih, gradskih ureda.

Bez obzira na obeshrabrujući početak “suradnje” zabilježen na jedinom održanom sastanku za zainteresirane “društvene subjekte vezane za urbanu mobilnost” na koji smo pozvani u veljači 2015. i izašavši svjesni izostanka volje za stvarnim promjenama i poboljšanjima, udruga Sindikat biciklista nastavila je izrađivati i upućivati svoje prijedloge i rješenja za poboljšanje biciklističkog prometa i ZG Cycle Unit-u i pojedinačnim nadležnim gradskim službama. 

“Vozim za Zagreb”

2016. god. pokrenuta Facebook stranica Vozim za Zagreb, izvorno zamišljena kao promotivna stranica projekta Europski biciklistički izazov u kojem je Grad Zagreb sudjelovao od 2015. do 2017. god., uz prilično šture informacije o biciklističkom prometu na web stranici Grada Zagreba i stranici eko.zagreb.hr, sudjelovala je u  informiranju javnosti o aktivnostima radne skupine, no i dalje neredovito i nepotpuno.

ZG Cycle Unit je izradio tri Izvješća o biciklističkom podsustavu unutar prometnog sustava Grada Zagreba: za 2016., 2017. te 2018.- 2020. godinu koji nažalost nisu objavljeni na javnosti lako dostupnom mjestu, a može ih se dobiti na zahtjev.

Nova gradska vlast koja je upravljanje gradom preuzela u lipnju 2021., a koja se i u predizbornom programu očitovala kao zelena i orijentirana na održivi promet, nevažećim je proglasila Zaključak o osnivanju radne skupine iz 2014. i 23. rujna 2021. osnovala novu radnu skupinu s novim/starim članovima i zadaćama:

 1. analiza stanja i mapiranje biciklističke infrastrukture,
 2. izrada nacrta Programa razvoja biciklističke infrastrukture, urbane mobilnosti i cikloturizma na području Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Program),
 3. koordinacija i praćenje realizacije Programa,
 4. davanje preporuka za daljnji razvoj cikloturizma i urbane mobilnosti s prijedlozima mogućih izvora EU financiranja te definiranje prioritetnih aktivnosti,
 5. kontinuirana suradnja s vijećima gradskih četvrti u vezi s pitanjima povezanim s unapređenjem biciklističke infrastrukture,
 6. koordinacija i suradnja s lokalnim, nacionalnim i međunarodnim tijelima i institucijama, udrugama civilnog društva, biciklističkim klubovima i dr. povezanima s urbanom mobilnošću,
 7. izrada godišnjeg izvješća o realizaciji Programa te razvoju biciklističkog podsustava unutar prometnog sustava Grada Zagreba.

Novost je uključivanje dva vanjska člana, od kojih je jedan iz udruge Sindikat biciklista, što će dati bolji uvid u sam rad skupine, a nadamo se i participiranje u oblikovanju rješenja u korist kvalitetnog razvoja biciklističkog prometa.

Prva sjednica novog ZG Cycle Unit-a

12. listopada 2021. održana je prva sjednica nove radne skupine ZG Cycle Unit na kojoj je sudjelovao i predstavnik Sindikata biciklista. Sjednicu je sazvao voditelj radne skupine, zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet koji je i sam bio nazočan cijelo vrijeme, što je već od početka ukazivalo na to da novi saziv radne skupine neće biti samo forma, već konkretan rad i uključenost ljudi koji mogu rješavati probleme građana, ali i pokrenuti značajnije promjene.

Nakon uvodnog predstavljanja Izvješća o biciklističkom podsustavu unutar prometnog sustava Grada Zagreba, spomenuto je da, usprkos trenutnoj štednji na razini gradskog proračuna, postoji plan i mogućnost ulaganja znatnih financijskih sredstava u razvoj biciklističke infrastrukture. Ovo jako veseli s obzirom na predizborno obećanje, sada već aktualnog gradonačelnika Tomislava Tomaševića o namjeri da se u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini ulaže 5-10% proračuna namijenjenog za promet. 

Na sjednici se razgovaralo o raznim temama i problemima, od novih parkirališta za bicikle, održavanja brojača bicikala (“bike totema” i onih mobilnih) do kapitalnih projekata i biciklističkih magistrala. Kroz kvalitetnu i konstruktivnu raspravu u pravilu su se donosili konkretni zaključci i aktivnosti koje je potrebno poduzeti s ciljem rješavanja izazova.

Jedno od pitanja koje građani često postavljaju je pitanje tzv. Istočne magistrale, biciklističke staze koja bi trebala pratiti Ulicu kneza Branimira. Osim dobivanja idejnog rješenja prve dionice, iz Grada poručuju da su završeni i razgovori između Grada i HŽ-a oko saniranja vijadukta, s kojeg curi voda za vrijeme padalina, a ispod kojeg će prolaziti biciklistička staza. HŽ se obvezao sanirati vijadukt do kraja prvog kvartala 2022. godine kako bi se moglo početi s realizacijom prve dionice, od Zavrtnice do Svetica. Za cijeli projekt Istočne magistrale, od Studentskog centra do Dugog Sela, potrebno je izraditi studiju izvodljivosti kako bi se mogla koristiti EU sredstva.

Prva dionica Istočne magistrale: “Biciklistička staza bi prolazila ispod vijadukta i bila bi prva natkrivena biciklistička staza u ovom dijelu Europe”

Što se tiče državne biciklističke rute br. 2 “Greenway” koja bi se trebala pružati uzduž rijeke Save od granice sa Slovenijom do istočne granice Zagrebačke županije duljine 121 km, odnosno prve za izvedbu planirane dionice duljine 1,66 km od Savskog mosta do Arena centra, a za čije je izvođenje u siječnju odabran izvođač radova, došlo je do zastoja. Ugovor je sklopljen u travnju, a raskinut u svibnju zbog traženja aneksa ugovora.  Prema preporuci SAFU-a, raspisat će se novi natječaj za izvođača, očekivano do kraja listopada ove godine.

Ono čemu se nadamo nakon lošeg iskustva s prethodnim ZG Cycle Unit-om, jest kontinuirani rad i uključenost u aktivnosti radne skupine, kao i bolje informiranje javnosti o svemu što se u Gradu planira i trenutno radi na razvoju biciklističke infrastrukture, od kapitalnih, preko redovnih manjih infrastrukturnih projekata pa sve do edukativnih i promotivnih manifestacija.

Također ističemo važnost omogućavanja i realizacije brzih intervencija za uklanjanje grešaka i propusta kada se radi o tekućim infrastrukturnim zahvatima na kojima su takvi propusti uočeni. Izostanak komunikacije i interakcije s nadležnim službama zbog njihove nedostupnosti do sada nije omogućavao takve akcije, a nužne su za nesmetano funkcioniranje biciklističkog i drugog nemotoriziranog prometa (slučaj neprohodnosti i nedostupnosti Jadranskog mosta zbog neadekvatnog pristupa mostu za osobe s invaliditetom, roditelje s kolicima, vozače bicikala i romobila za vrijeme sanacije Savskog mosta).

Napomena: naslovna slika preuzeta iz brošure ZG Cycle Unit-a

 

Previous articleZapočeo projekt “Prometna sigurnost po mjeri svih”
Next articleZakon o SIGURNOSTI PROMETA na cestama donosi veliki korak unatrag u pogledu sigurnosti biciklističkog prometa