Započeo projekt “Prometna sigurnost po mjeri svih”

Početkom listopada započeo je projekt “Prometna sigurnost po mjeri svih”, podržan s 14.411,08 € financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

U Hrvatskoj, bicikl može kupiti bilo koja odrasla osoba i njime sudjelovati u prometu na potpuno legalan način, bez obavezne edukacije o prometnim propisima i o sigurnom načinu vožnje biciklom. S druge strane, policijske uprave  provode represivne akcije i kažnjavaju bicikliste zbog činjenja prometnih prekršaja. Ovom problemu dodatno doprinosi neujednačeno tumačenje zakonskih propisa od strane nadležnih institucija zbog čega biciklisti budu kažnjeni i u onim slučajevima kada ne počine prekršaj, a pravdu kasnije moraju tražiti na sudu. Cilj projekta „Prometna sigurnost po mjeri svih“ je jačanje zagovaračke uloge organizacija civilnog društva u procesu sudjelovanja u donošenju zakonskih odredbi te zalaganje za jasno i nedvosmisleno tumačenje postojećih zakona i pravilnika. Specifični ciljevi su povećanje kapaciteta udruga za ocjenjivanje provedbe i praćenja kvalitete provođenja zakonskih odredbi, uz uključivanje građana te umrežavanje OCD za jačanje zagovaračkog potencijala. Projekt ima za cilj potaknuti kreiranje održivog modela uključivanja građana, za razliku od dosadašnjeg deklarativnog uključivanja. S druge strane, projektom se nastoji potaknuti i obučiti građane o načinima na koje mogu ostvariti svoja građanska prava i pravdu, odnosno ostvariti zaštitu koju im sustav treba pružiti, a koju često zbog pogrešnog tumačenja i neutemeljenih odluka nadležnih tijela javne vlasti oni ne dobivaju. Sindikat biciklista će i analizom dosadašnjih praksi kreiranja i tumačenja zakonskih odredbi i temeljem primjera dobrih praksi drugih zemalja, pokušati savladati dio prepreka s kojima se građani, koji odabiru održive načine kretanja, susreću u svakodnevici.

Stoga imamo dvije glavne ciljne skupine. S jedne strane su to građani, čije su potrebe sigurno, smisleno i ravnopravno kretanje i sudjelovanje u prometu bez obzira na koji se način kretanja odlučuju. Bez njihovog uključivanja u procese odlučivanja, njihove potrebe neće biti adekvatno rješenje. S druge strane, ciljana skupina su i tijela javne vlasti, na koje ćemo utjecati za povećanje uključenosti građana prilikom donošenja odluka, odnosno poticaj za razmatranje problematike koju građani ističu, a koja utječe na njihovu sigurnost i ravnopravnost u prometu. 

Trajanje projekta: 1. listopada 2021. – 31. rujna 2022. godine

 

Više o projektu i koje ćemo aktivnosti provoditi možete pratiti na podstranici projekta: https://sindikatbiciklista.hr/projekti/prometna-sigurnost-po-mjeri-svih/

Previous articleSPOT je prva turistička tvrtka koja je postala “Poslodavac prijatelj bicikliranja”
Next articleZG Cycle Unit – novi početak?