Vratimo biciklističke površine biciklistima!

POZIV ZAGREBAČKIM VOZAČICAMA I VOZAČIMA BICIKALA NA SUDJELOVANJE U JAVNOM SAVJETOVANJU

Na javnom savjetovanju do 15. kolovoza 2021. nalazi se Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene

Prijedlog izmjene Odluke o davanju u zakup površina javne namjene donosi se, između ostaloga, “iz razloga kako bi Grad Zagreb redovito kontrolirao uvjete korištenja lokacije mjesta koja se koriste za otvorene terase” te kako bi se regulirao postupak dodjele lokacija – mjesta putem javnog natječaja za prodaju borova kojeg provode Tržnice Zagreb.

U nastavku navodimo načelnu primjedbu i prijedloge na predloženi nacrt akta kojima ujedno pojašnjavamo svima nam dobro poznatu problematiku prepreka na biciklističkim stazama u obliku prodaje borova i terasa ugostiteljskih objekata:

  1. Prigodne blagdanske prodaje borova odvijaju se često na površinama biciklističkih staza (npr. Heinzelova) ili biciklističkih parkinga (npr. Trešnjevačka tržnica) čime se vozačima/icama bicikala koji ga koriste kao prijevozno sredstvo čitave godine onemogućava propisno kretanje i parkiranje na za to predviđenim površinama. Molimo da se prilikom izdavanja suglasnosti za prigodne prodaje borova vodi računa da se lokacije za koje se izdaje suglasnost ne nalaze na spomenutim površinama.
  2. Brojne terase ugostiteljskih objekata svojom pozicijom ometaju ili potpuno onemogućuju propisno odvijanje biciklističkog prometa na način da je zbog njih prekinut kontinuitet kretanja, odnosno propisno označavanje staze (npr. prekid bic. staze u Ulici grada Vukovara kod FER-a zbog caffe bara Cassandra, zatim u Ulici grada Vukovara kod Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove). Sljedeći problem je dimenzioniranje i pozicioniranje površina za terase ugostiteljskih objekata koje sežu skroz do samog ruba bic. staza (npr. Petrinjska, Martićeva) čime se, prilikom korištenja ugostiteljskog inventara (stolova, stolica, klupa, suncobrana…) zadire u prostor za kretanje vozača bicikala i stvara opasnost i za jedne i za druge. Molimo da se opozovu ili ubuduće ne izdaju suglasnosti za sve one terase ugostiteljskih objekata zbog kojih na ranije spomenuti način nije moguće uspostaviti kontinuitet biciklističkih staza kako bi to bilo ispravljeno i usklađeno s važećim Pravilnikom o bic. infrastrukturi te da se, u vezi drugog problema na koji ukazujemo, prostor za korištenje terasa, uključivo i tlocrtnu projekciju suncobrana, ograniči na način da razmak do ruba bic. staze iznosi minimalno 25 cm (sukladno širini zaštitnog pojasa za biciklističke trake u odnosu na stalne prepreke, čl. 14 Pravilnika o bic. infrastrukturi).

Uputa: navedene primjedbe i prijedloge možete koristiti kao predložak ili pomoć za sudjelovanje u javnom savjetovanju! Potrebno je ispuniti “Obrazac sudjelovanja javnosti”  priložen na ovoj poveznici i poslati ga putem e-maila u PDF formatu na kontakt normativa@zagreb.hr zaključno s danom 15. kolovoza 2021.

Predložak obrasca:

Download (DOCX, 16KB)

 

Previous articleINA je prva recertificirana kompanija “Poslodavac prijatelj bicikliranja”
Next articleCertifikat ‘Poslodavac prijatelj bicikliranja’ uručen Decathlonu Zagreb Zapad