Velike kompanije obnavljaju svoje bike-friendly certifikate!

INA je prva kompanija koja je recertificirala čak tri lokacije kao “Poslodavac prijatelj bicikliranja”

U Zagrebu je 10. veljače, na Međunarodni dan zimskog bicikliranja na posao, Ini obnovljen europski certifikat “Poslodavac prijatelj  bicikliranja” za dvije lokacije; čime je postala prva kompanija u Hrvatskoj koja je uspješno recertificirala čak tri svoje lokacije. Upravo je radno aktivno stanovništvo ono koje najviše stvara prometne gužve u gradovima te se direktnim utjecajem na njihove poslodavce smanjuje prometno zagušenje. Segment putovanja zaposlenika na posao kompanije prepoznaju kao jednu od mogućnosti pozitivnog utjecaja na zdravlje i kvalitetu života u gradu, a zadovoljenjem parametara propisanih certifikacijom standardiziranom od strane Europske biciklističke federacije, INA je ispunila kriterije za obnavljanje certificiranog statusa “Poslodavac prijatelj bicikliranja”. Ini je time potvrđeno članstvo u međunarodnoj inicijativi društveno odgovornih kompanija usmjerenih na povećanje broja svojih zaposlenika koji na posao dolaze biciklom. One su pozitivan primjer izravnog i aktivnog djelovanja u području održive mobilnosti čime pridonose, ne samo manjim gužvama, već i smanjenju utjecaja individualnog motoriziranog prometa na zdravlje i kvalitetu života u gradovima. Ovim certifikatom, INA se nalazi u odabranom društvu europskih kompanija i organizacija koje su ga do sada zaslužile.

Dodjela certifikata održana je u Ininoj bikeZONI u Vukovarskoj ulici. Od primanja prvog certifikata 2018. godine i certificiranja još dvije  poslovne lokacije 2019. godine, INA nastavlja razvijati visoki standard za svoje lokacije. Biciklistima Inine bikeZONA zajednice osiguran je natkriveni parking s videonadzorom u blizini ulaza u poslovni objekt, alat za popravak bicikala, omogućen im je ulazak na lokaciju u  sportskoj odjeći, dostupna tematska intranetska stranica na kojoj mogu pronaći mnoštvo sadržaja vezanog uz biciklizam, a
redovito se organiziraju i biciklistička događanja. Inina koordinatorica za bicikliranje, Irena Pečko, ovom prigodom je izjavila „Mogu reći da sam ponosna što sam dio kompanije koja promiče i održivi način kretanja te podupire zaposlenike u bicikliranju na posao. Do sada smo,  osim adekvatnih bikeZONA, organizirali i besplatni pregled bicikala za sve zaposlenike koji dolaze biciklom na posao, održali edukaciju o sigurnosti biciklista u prometu u suradnji sa Sindikatom biciklista te prigodno obilježavamo svaki internacionalno važan dan za bicikliste.  Biciklistička zajednica se iz godine u godinu samo povećava, a tome doprinosi i slobodno komuniciranje zaposlenika kroz za to predviđene kanale interne komunikacije te povremene objave interesantnih ruta i utrka na kojima naši djelatnici sudjeluju. Želja mi je i nadalje  promicati bicikliranje kao zdravi način kretanja kojim se smanjuju gužve u prometu i pridonosi općem boljem raspoloženju kod onih
koji bicikl voze.“

Sindikata biciklista provodi program certificiranja, tzv. “Cycle Friendly Employer” organizacija, nakon što smo postali koordinator certifikacije za Hrvatsku od strane Europske biciklističke federacije. Program se sastoji od konzultacija, evaluacije i samog certificiranja, a sve organizacije koje bi također željele postati “Poslodavac prijatelj bicikliranja” mogu nam se javiti na info@sindikatbiciklista.hr.

Previous articleZašto je Hrvatska znatno iznad prosjeka EU po broju poginulih na cestama?
Next articleSve više europskih država preuzima hrvatski model “guranja” bicikala