Tražimo vanjske suradnike

Neprikladna biciklistička infrastruktura, previsoki rubni kamen, loše pozicionirano stajalište javnog prijevoza… Sve su to teme koje muče stanovnike Zagreba. Jedna od aktivnosti koje se provode u sklopu projekta Dijalog o mobilnosti u Zagrebu jesu i savjetovanja građana na koji način te probleme riješiti.

Udruga Sindikat biciklista Vas poziva da podnesete ponudu za usluge vanjskog stručnjaka. Vanjski stručnjaci za provedbu savjetovanja se naručuju po grupama (promet/urbanizam/pravo). Iz svake grupe odabrat će se 1 (jedan) vanjski stručnjak.

U privitku se nalaze sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:

  • Opis poslova
  • Izjava ponuditelja o nepostojanju razloga za isključenje propisanih točkom 2.4. Annex-a IV grant ugovora

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i pečatirana (za fizičke osobe, samo potpisana) te sadržavati sljedeće:

  • Cijenu usluge koja se naručuje, bez PDV-a u HRK
  • Za pravne osobe Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države (za fizičke osobe nije potrebno).
  • Izjavu o nepostojanju razloga za isključenje propisanih točkom 2.4. Annex-a IV grant ugovora.
  • CV, pripadajuće reference kojima se dokazuje potrebno znanje i kapacitet za provedbu savjetovanja.

Podnošenje ponuda otvoreno je za sve fizičke osobe koje su državljani i pravne osobe koje su osnovane u državi članici Europske unije, državi korisnici IPA programa, zemlji korisnici Instrumenta europskog susjedstva i partnerstva ili državi članici Europskog ekonomskog prostora (tzv. prihvatljive zemlje). Za pravne osobe će se temeljem dostavljenog izvatka iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države provesti provjera udovoljava li ponuditelj ovom kriteriju. Za fizičke osobe će se temeljem dostavljenog životopisa i popratne dokumentacije provesti provjera udovoljava li ponuditelj ovom kriteriju.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena usluge.  

Krajnji rok za podnošenje ponude je 11. kolovoz 2017. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite elektroničkim putem na adresu najkasnije 8 dana prije roka podnošenja: goran.lampelj@sindikatbiciklista.hr

Na Vaša pitanja bit će pravovremeno odgovoreno putem elektroničke pošte.

Ponude možete dostaviti na sljedeću adresu Udruga Sindikat biciklista, Ribnjak 3, 10000 Zagreb ili putem e-maila na adresu: goran.lampelj@sindikatbiciklista.hr .

#mobilnostZGDOM_ logotip_FINAL

Dokumentacija:

IZJAVA – temelji iskljucenja iz procesa – vanjski stručnjak

Opis poslova za vanjskog stručnjaka – pravo

Opis poslova za vanjskog stručnjaka – promet

Opis poslova za vanjskog stručnjaka – urbanizam

Zahtjev za dostavu ponuda vanjskog stručnjaka

Previous articleŠto sve morate znati ako krećete na put biciklom
Next articleVelo-City konferencija – kako se u svijetu na najbolji način promovira bicikliranje