Tražimo dizajnere

Sindikat biciklista je volonterska udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Udruga traži dizajnerice i dizajnere i one koji se takvima osjećaju za izradu vizuala za naše promotivne kampanje, događanja, poruke javnosti, infografike, izvještaje i sl.

Angažman je volonterski, a može biti stalan i povremen, dopisan, u izravnom radu s aktivnim članovima udruge, većeg ili manjeg opsega, odnosno po dogovoru.

Neki od zadataka su npr.:

  • infografike (usporedba novčanog ulaganja u biciklističku infrastrukturu i blagdansku dekoraciju u gradu; usporedba razvijenosti sustava javnih bicikala u raznim gradovima, itd.)
  • grafička obrada godišnjeg izvještaja udruge
  • edukativni plakat (važni prometni znakovi, prometni propisi)
  • vizualni identitet Pedalafesta/kampanje Biciklom na posao i sl.
  • info cover (najava pojedinih događanja za društvene mreže)

Poželjan je interes i upućenost u teme iz područja održivog prometa, ali nije uvjet.

Materijali se koriste u svakodnevnom radu za sve oblike zagovaranja ciljeva udruge i nastojanju za oblikovanje naših gradova u ugodnije sredine za život.

Kontakt za prijavu: info@sindikatbiciklista.hr

Rok: neograničeno

Prilikom javljanja možete nam poslati jedan svoj rad kojeg smatrate prikladnim za predstavljanje ili izraditi Facebook cover koji najavljuje Dan zimskog bicikliranja na posao 8. veljače 2019. Neobavezno. :)

Primjeri dosadašnjih vizuala:

Marina Ljubanović, 2015., reakcija na apsurdno kažnjavanje biciklista za vožnju po nepropisnoj infrastrukturi
Lena Telenta, 2015., kampanja “Biciklom na posao”
Domagoj Bolanča, 2016. Kampanja “Sjajim u mraku” koja ukazuje na potrebu korištenja svjetla na biciklu
Previous articleOdržano predavanje “Prostorna analiza biciklističkih prometnica u Zagrebu”
Next articleŠetnja trasom Samoborčeka