Trasiranje cikloturističkih ruta

Tijekom rujna i prosinca 2017. god. cikloturistička sekcija Sindikata biciklista izvršila je trasiranje turističkih biciklističkih ruta u 10 općina Karlovačke županije i na području zapadnog dijela Brodsko – posavske županije. Oba posla udruga je ugovorila temeljem pozivnih natječaja obje županije.

Pri planiranju i trasiranju cikloturističkih ruta vodili smo se smjernicama koje propisuje Europska biciklistička federacija (ECF), te smo predložili rute koje su primjerene većini biciklista – rekreativaca. Većinom su to kružne ili povezne rute koje spajaju sve predložene rute u jednu jedinstvenu mrežu, te koje prolaze najatraktivnijim dijelovima toga kraja, koristeći lokalne ceste s najmanjim intenzitetom prometa.

U Karlovačkoj županiji trasirali smo 600-tinjak kilometara ruta na području Ogulina, Tounja, Josipdola, Plaškog, Lasinje, Vojnića, Krnjaka i Grada Karlovca. Istražili smo i predložili rute u dolinama rijeka Kupe, Dobre, Mrežnice i Korane šumskim područjima Ogulina i Plaškog, idiličnim brežuljcima oko Lasinje i Plaškog, pa sve do Petrove gore i ostataka monumentalnog spomenika ustanku naroda Banije i Korduna autora Vojina Bakića.

Rute koje smo predložili nadovezuju se na već ranije trasirane rute na zapadnom dijelu Karlovačke županije i predstavljaju cjelinu koja je okosnica turističkog razvoja ove prelijepe i raznolike županije.

Na području Brodsko – posavske županije odradili smo trasiranje ruta na području grada Nove Gradiške koje ima dva potpuno različita lica – brdsko planinske staze na području planine Planine Psunj, pri čemu smo imali iznimnu pomoć od BK Psunj iz Nove Gradiške; nizinske staze, južno od grada koje zadiru u pitoreskna slavonska sela i naplavna područja uz rijeku Savu.

Istražili smo neke od mogućih pravaca pružanja buduće Savske rute koja je kandidirana da postane jedna od Eurovelo ruta, i to ulaz iz pravca Sisačko-moslavačke županije, odnosno Lonjskog polja kroz impozantne šume i naplavno područje rijeke Save. Definirali smo rute koje povezuju Brodsko-posavsku županiju sa susjednim županijama i Bosnom i Hercegovinom, te stavili na cikloturističku kartu RH biser slavonske tradicijske arhitekture – eko-etnoselo Stara kapela.

U 2018. godini nastavljamo s već započetim projektima i brendiranjem Sindikata biciklista i njegove cikloturističke sekcije kao eksperta i nezaobilaznog konzultanta pri razvoju cikloturističke ponude Republike Hrvatske.

Previous articleBiciklom po nagrade! Objavljeni dobitnici zimske kampanje “Biciklom na posao i na Advent”
Next articleNadograđena Platforma EU projekata održive urbane mobilnosti i bicikliranja