Generalni urbanistički plan Grada Zagreba (GUP) najvažniji je dokument prostornog planiranja razvoja grada. U njemu se određuju mogućnosti izgradnje na određenim područjima, ali i parametri izgradnje prometne i komunalne infrastrukture. Njime se definira širina koridora prometnica, gustoća izgradnje građevina, potrebni kapaciteti parkirališta, širina biciklističkih staza, mjesta na kojima se one grade kao i brojne druge stavke koje utječu na mogućnosti poticanja biciklističkog prometa u gradu. GUP je još uvijek praktički jedini dokument koji sadrži bilo kakve tehničke odredbe o načinu izgradnje biciklističke prometne infrastrukture na području Zagreb. Tako će biti sve do donošenja nacionalnog pravilnika o biciklističkoj prometnoj infrastrukturi, koji od 2012. godine izrađuje Ministarstvo prometa.

Žuta crta nije stazaSudjelovali smo svojim prijedlozima u javnoj raspravi prilikom procesa izmjena i dopuna GUP-a 2012. godine, krajem 2013. (tzv. Božićne izmjene), kao i u lipnju 2014. godine kad smo poslali prijedloge koje možete vidjeti u nastavku.

Općenito, naši prijedlozi su u skladu s općim ciljem GUP-a koji glasi: dugoročni cilj je da se 2/3 putovanja u gradu obavlja javnim i nemotoriziranim načinima kretanja. Međutim, realizacija preostalih konkretnih odredbi GUP-a dovodi do toga da je privatni automobilski prijevoz u sve većoj prednosti pred ostalim načinima prometovanja. Provedbene mjere GUP-a dovode do toga da je sve lakše, praktičnije, sigurnije i brže voziti auto, umjesto da se potiče biciklistički i javni prijevoz.

Nažalost, GUP omogućuje da tek kad se zadovolje standardi za automobilski promet, i tek kad se postavi kompletna komunalna infrastruktura (šahtovi kanalizacije, rasvjetni stupovi, nadstrešnice za javni prijevoz) na ostatku prometnog koridora eventualno se potraži prostor za nekakve biciklističke staze.

Naši prijedlozi idu u smjeru podizanja minimalnih standarda i cjelovitog načina planiranja biciklističkih staza u okviru kompletnog prometnog sustava. Trenutno su izmjene GUP-a u procesu procjene brojnih komentara s javne rasprave iz lipnja 2014. godine.