Lokalni izbori – Vukovar 2017

Odgovorila je samo kandidatkinja Semenić Rutko.

Kandidatkinja: MIRJANA SEMENIĆ RUTKO
Zamjenik kandidatkinje: NIKOLA VOLAREVIĆ
Zamjenica kandidatkinje: JASENKA BARANJ
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ – HSP AS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Odgovori kandidatkinje poslani su u “slobodnoj formi”, no prikazani su prema pitanjima iz upitnika prema temama o kojima kandidatkinja odgovara.

 1. Postoji li u Vukovaru strategija razvoja biciklističkog prometa?
  Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
  Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

Semenić Rutko: U gradu Vukovaru ne postoji strategija razvoja biciklističkog prometa. Tek smo usvojili strategiju razvoja turizma, a u strategijama razvoja Vukovara nije se planirao razviti biciklizam kao jedan od vrlo perspektivnih načina kretanja po gradu. Ako se dogodi da postanemo izvršna vlast nama je u planu usmjeriti razvoj prema turizmu, sportu i razvoju zdravog grada.

U tom smislu treba u proračunima promijeniti stavke izgradnje komunalne infrastrukture te uvrstiti planiranje i izgradnju biciklističkih staza uz nerazvrstane ceste. Za sada su biciklističke staze građene uz ceste u ingerenciji Hrvatskih cesta te uz njihovo financiranje (Priljevo), te jedan dio izgradnjom obale Dunava od Hrvatskih voda. Ali je problem nepovezanosti jer su sve te staze kratke i nepovezane međusobno, ali niti sa drugim gradovima ili županijama.

Ako to želimo promijeniti potrebno je razviti suradnju cijele županije i napraviti strategiju razvoja mreže biciklističkih staza koje bi povezale sva mjesta od Iloka do Gunje. Time bismo kao grad na Dunavu dobili dobru turističku ponudu i mogli organizirati puno više sadržaja koji bi bili interesantni za turiste, a ujedno bismo mogli razvijati svijest o biciklizmu kod stanovnika Vukovara i VSŽ koja je u ovom trenu vrlo niska. Lokalno bismo mogli već od vrtića početi utjecati na svijest djece o kretanju biciklom, stvarati navike, pa čak uvoditi obavezno učenje vožnje bicikla. (Jedan dio smo već započeli – uz pomoć grada Zagreba je 2016 godine svaki vrtić u gradu dobio bicikle kako bi krenuli sa edukacijom uz našu pomoć.) Ujedno je važno razviti svijest kod stanovništva o korištenju prometala koje neće zagađivati zrak, a ujedno je zdravo i svakodnevnom vožnjom bicikla se održava kondicija tijela i prevenira razvoj debljine i posljedičnih bolesti. Ovo zahtjeva jako puno posla na edukaciji već u vrtićima, školama, ali i u udrugama kojih na području Vukovara ima jako puno. I tražit će upornost. Znači, potrebo je napraviti strategiju razvoja biciklizma za idućih 10 pa i 20 godina i osim izgradnje raditi i na edukaciji i stvaranju novih navika.

 1. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

Semenić Rutko: Ja i veliki broj članova moje stranke koristi bicikl svakodnevno, u obavljanju raznih poslova, te u rekreacijskim aktivnostima. Imamo i članove koji su u udruzi biciklista i već smo imali pokušaj povezivanja sa udrugama u Vinkovcima, ali se došlo do spoznaje da je već postojao projekat izgradnje biciklističkih staza, ali se od staza napravilo samo putokaze o rutama kroz Slavoniju i Srijem. Dalje detalje o ovome ne znam i ne mogu tvrditi.

Ja se inače vrlo često koristim biciklom u svakodnevnom životu i nastojim razviti tu naviku i kod mog djeteta.

I izvan moje političke aktivnosti sam se, u radu Liječničkog zbora i osnivanjem Lige protiv raka Vukovar te aktivnostima i predavanjima za udruge, nastojala aktivirati i probuditi svijest o zdravijem načinu života.

U našem programu smo se bazirali na razvoj turizma kao grane koja ne zahtjeva u ovom trenutku velika ulaganja jer već postoje određeni resursi. Svjesna sam da zbog opće slike nesigurnog grada teško je da ćemo naći nekog velikog ulagača jer veliki ulagači traže sigurnost za svoj kapital, a ne trustno područje u kojemu svakih 50-ak godina pa i češće izbijaju ratovi, a i slika našeg grada u medijima je na žalost upravo takva. Iako se ja kao stanovnik ovog grada s tim ne mogu složiti. Većina stanovnika teži stabilnosti, sigurnosti i zapošljavanju. Na nama je da tu sliku promijenimo.

 1. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

Semenić Rutko: Grad Vukovar prema proračunu za prethodnih 3 godine nije imala ulaganja u biciklističku infrastrukturu. Ja imam u planu razviti projekte vezane za biciklizam u okviru razvoja turizma jer mislima da je jedan vidi već propao kroz prethodni projekt. Plan nam je razviti uložiti u razvoj biciklizma, a transparentnost je vrlo lako održati. Ja sam privatnik i vrlo dobro znam što znači imati ulazne i izlazne račune, pisanje planova i proračuna za budućnost. Svi računi se moraju prikazati i biti vidljivi svim građanima. Gradski novci su novci poreznih obveznika i obveznici moraju biti upoznati sa trošenjem njihovih novaca.

Za sada nemam plan troškova. Ako dospijem do funkcije izvršne vlasti, prvo ću vidjeti s čime raspolažem jer mislim da je proračun koji je usvojen temeljen na ulaganjima države, dok je vlastitih novaca vrlo malo. A u Vukovaru je i trenutna situacija takva da ne znamo niti koliko stanovnika imamo.

 1. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Vukovaru? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

Semenić Rutko: Za sada se promet u Vukovaru temelji na cestovnoj povezanosti i pješačkim stazama. Biciklističke staze su izgrađene u pojedinim dijelovima grada, ali su nepovezane.

Prvi plan će biti povezivanje određenih ruta biciklističkih staza kako bi se omogućio kontinuiran i siguran promet.

 1. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

Semenić Rutko: Za mene bi bilo zadovoljavajuće ako bismo u prvih 5 godina razvili strategiju i aplicirali projekte prema odgovarajućim ministarstvima te da ti projekti budu barem djelomično ostvareni. Možda zvuči pesimistički, ali kako nam je administracija brza nije problem u našoj volji nego u provođenju projekata. Odrediti koliko je potrebno stanica za bicikle kao npr. jedna koja sada postoji u Adici gdje možete napuniti gume zrakom.

 1. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala u Vukovaru? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Vukovar? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

Može li se napraviti City bike po principu najma i odlaska na posao i sa posla. Razvoj biciklističkog turizma.

Da bih mogla odgovoriti o proračunskim sredstvima moram znati troškove. Obzirom na sadašnje troškove grada koji su usmjereni na tržnicu, Vodotoranj, i troškove bazena koji prelaze mogućnosti grada za izgradnju će biti potrebno tražiti sredstva iz drugih izvora.

Ali ako se usmjerimo prema strategiji razvoja turizma i ako znamo da je promet bike turista oko 15000 godišnje, a da bi razvojem dodatne ponude mogli imati puno veći broj, trebalo bi napravit analizu ulaganja i dobiti. Uz uzimanje u obzir sve dodatne pogodnosti smještajnih kapaciteta i ugostiteljske djelatnosti koji bi imali zaradu i povećali prihod gradu kroz poreze kao i prodaju domaćih proizvoda i zaradu od te djelatnosti, kao i trgovine grad bi mogao uložiti barem 1mil kn. Za početak iz stavke komunalne infrastrukture.

 1. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Vukovara s okolnim naseljima?

Semenić Rutko: Moja ideja jeste povezivanje čitave županije pa i sa drugim županijama i susjednim državama. Uz povezivanje sa turizmom vezanim uz riječke kruzere, te ponuda vođenja od Vukovara prema Iloku ili obilazak čitave županije uz stajanje na stajalištima gdje bi postojala ponuda domaćih proizvoda.

 1. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

Semenić Rutko: Da bismo uključili građane u odlučivanje potrebno je razviti mjesne odbore, koje još nemamo, i zborove građana kao i mogućnost predlaganja i izlaganja mišljenja putem internetskih stranica. Za sada je uvažavanje mišljenja na vrlo maloj razini, a ja sam se uvjerila da poboljšanom komunikacijom možemo imati puno više ideja koje bi bile korisne za razvoj grada

I ono što mislim da je još važnije; da bih mogla ostvariti ove ideje zapravo trebam imati razvijenu komunikaciju sa vama i uz stručne savjete i zajedničku izradu projekata nešto možemo napraviti.

Ja sam liječnik i iskreno ne znam puno o izgradnji cesta, ali to ne znači da ako imam dobre suradnike to nije ostvarivo. Potrebno je da samo svatko bude dobar u svom području i dobro odradi svoj dio.

Možda ste očekivali nešto više, ali moj moto je ne obećavati ono što ne mogu sa sigurnošću ispuniti.

Tek sam kandidat. I zapravo bi bilo dobro surađivati i sada kada nismo u izvršnoj vlasti. Problem je što se često prijedlozi ne uvažavaju jer nisu došli od vladajuće stranke pa bili i dobri.

Meni je cilj napraviti mrežu kakvu ima Osječko-baranjska županija i povezati se i sa njima i razviti mrežu po čitavoj državi, ali tu sam vjerojatno idealista.

Hvala na pitanjima.

Ako mislite da vrijedi razvijati ideje biti će mi drago. Ja osobno sam do sada radila na razvoju zdravstva i imam u planu proširenje svoje djelatnosti. Ali ako se razvije dobar tim u suradnji sa vama dalo bi se napraviti puno toga.

Mislim da meni kao eventualnom budućem gradonačelniku nije u cilju da ja radim sve, nego da imam dobar tim i da svatko odradi svoj posao a ja svojim komunikacijama otvaram vrata i pokušam pribaviti što je više moguće sredstava da bi ostvarili zamišljeno.

 

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Povratak na pregled ostalih gradova.