Lokalni izbori – Velika Gorica 2017

Kandidat: NEVEN KARAS
Zamjenica kandidata: TAJANA AMŠEL ZELENIKA
Zamjenica kandidata: ZLATA FILIPOVIĆ
BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS

Kandidat: KARLO MILINKOVIĆ
Zamjenik kandidata: LUKA MLINARIĆ
Zamjenik kandidata: IVAN GAZIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Kandidat: ALANMILAN ŠEMBERA
Zamjenik kandidata: DANIJEL PUKŠIĆ
Zamjenik kandidata: MARKO ŠIMAC
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

Kandidat: DRAŽEN BARIŠIĆ
Zamjenik kandidata: KREŠIMIR AČKAR
Zamjenik kandidata: ERVIN KOLAREC
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

 

1. Postoji li u Velikoj gorici strategija razvoja biciklističkog prometa? Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu? Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

BARIŠIĆ: Grad Velika Gorica sudjelovao je u projektu „Mobile 2020“ čija je primarna svrha jačanje kapaciteta gradova u području prostornog i prometnog planiranja, obnove i izgradnje cestovne infrastrukture i razvoja usluga, a s ciljem promocije i razvoja biciklizma kao načina svakodnevnog prometovanja te je tom prilikom proglašen  drugim najbiciklističkim gradom u RH. Također intenzivno radimo na promociji biciklizma na način da se područjem Grada organiziraju utrke biciklista, a najpoznatija je „Tour de Tur“ koja se održava svake godine i privlači velik broj sudionika kao i gledatelja. Cilj utrke je promocija biciklizma kao oblika prijevoza, sporta i njegove uloge u zdravlju te zaštiti okoliša. Grad Velika Gorica ima izrađenu Prometnu studiju kojom su između ostalog definirani prioriteti u razvoju biciklističkog prometa odnosno biciklističkke infrastrukture. Studijom je predviđena izgradnja jedinstvene mreže biciklističkih staza na području Velike Gorice (kojom su povezane sve postojeće biciklističke staze kao i nedavno izgrađene). Grad Velika Gorica pristup biciklizmu provodi kao samostalnu politiku te kao integriranu politiku i kroz druge planske dokumente, a prilikom izgradnje novih prometnica kao i rekonstrukcije postojećih vodimo brigu o izgradnji i obilježavanju biciklističkih staza uz iste.

ŠEMBERA: Postoji li u VG ikakva strategija, oko bilo kojeg pitanja ili plana? To je ovdje nepoznat pojam. Biciklizam (rekreativni) bi trebao biti jedan od oslonaca turističkog razvoja Turopolja, prvenstveno zbog i ravničarskog i lagano brdskog terena, drugo zbog blizine milijunskog tržišta zainteresiranog za biciklizam, i treće zbog ekološki čistog područja oko grada VG. Nisam baš upoznat sa lokalnim propisima koji to trebaju stimulirati, ali prvenstveno bi krenuli razvojem biciklističkih staza u cijelom Turopolju. Jedan dio te inicijative ćemo pokazati u utorak na tribini o zaštiti voda i vodnog ekosustava Turopolja, gdje bi se staze trebale graditi uz obnovljene kanale i potoke. Ovo je jako široka tema, i teško ju je ovdje detaljnije elaborirati.

MILINKOVIĆ: Trenutno ne znam jer nisam gradonačelnik, ali i ako postoji, ne provodi se najbolje. Planiram ju donijeti u suradnji sa Sindikatom. Kad se dovoljno razviju biciklističke mreže, postavljati znakove i semafore posebno za bicikliste.

2. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

ŠEMBERA: Sva moja djeca i ja smo ljubitelji bicikla, sudjelovali smo na svim dosadašnjim Tour deTur utrkama.

MILINKOVIĆ: Goricom se većinu vremena vozimo biciklom, čak i na posao do Zagreba znamo otići biciklom.

BARIŠIĆ: Odazivom na sve manifestacije vezane uz biciklizam i osobnom upotrebom bicikla kao sredstva prometovanja u slobodno vrijeme te redovitim sudjelovanjem u akciji „biciklom na posao“.

3. Koliko Velika gorica trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu? Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini? Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

MILINKOVIĆ: Ne znam koliko je trenutno, definitivno bi trebalo više. Koliko? Kad se donese strategija biciklizma u VG ćemo znati, sigurno više nego sad. S obzirom da će se projekti raditi uz, nadam se, suradnju Sindikata, svi rashodi će biti vama znani, kao što će biti i na internet stranicama grada Velike Gorice.

BARIŠIĆ: Grad Velika Gorica kod izgradnje novih ulica kao i rekonstrukcije postojećih uvijek vodi   računa da se uz kolnik izgradi pješačko-biciklistička staza. Tako je u 2017. godini za izgradnju pješačko-biciklističkih staza planirano cca 200.000 kn, za projektnu dokumentaciju 300.000 kn te za održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i zimsko održavanje biciklističkih staza cca 80.000 kn. Svake godine uz proračun donosi se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice iz kojeg je vidljiv opis poslova i procjenjeni troškovi gradnje objekata i uređaja te nabava oprema.

ŠEMBERA: Iskreno mada sam financijer po struci nemam ove detaljne podatke. U svakom slučaju treba vidjeti benchmark razvijenih biciklističkih zemalja (Nizozemske, Engleske, Danske..), vidjeti što i kako oni rade, te to primijeniti kod nas. Ponavljam, biciklizam kao način života i turistički proizvod primarni su smjer razvoja Turopolja.

4. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Velikoj gorici? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

ŠEMBERA: Problem VG je što je spavaonica, pa veliki dio radnog stanovništva ide nekim drugim oblikom prijevoza u Zagreb. Grad ne živi, već spava. Tako, da je otvaranje novih ranih mjesta u VG prvi preduvjet da bi ljudi i na posao išli biciklima. Razvoj biciklističkih staza prema okolnim selima je neophodno, kako bi i djeca i stariji biciklima išli u VG, kako se nekada i živjelo.

MILINKOVIĆ: Treba smanjiti postotak korištenja javnog prijevoza i automobila, a više forsirati korištenje bicikala jer je ekološki prihvatljivije i zdravije.

BARIŠIĆ: Grad Velika Gorica na svom prostoru ima razvijenu infrastrukturu cestovnog, biciklističkog, pješačkog, željezničkog i zračnog prometa. Kada se govori o takvom prometnom sustavu onda se prije svega misli na povezanost i međusobnu integraciju prometnih sustava. Grad Velika Gorica namjerava integrirati iste u jedan prometni sustav u kojem značajnu kariku čini i biciklistički prometni sustav. Imajući u vidu da je Grad Velika Gorica uveo sustav javnih bicikala i da su stanice istih predviđene na željezničkom kolodvoru i u blizini autobusng terminala kako bi se u budućnosti mogli integrirati na već spomenute modalne sustave na području Velike Gorice.

5. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

BARIŠIĆ: Grad Velika Gorica u tijeku je ishođenja dozvola za:
– pješačko-biciklističku stazu Velika Gorica-jezero Čiče,
– pješačko-biciklističku stazu od skretanja za Novo Čiče do Starog Čiča,
– pješačko-biciklističku stazu od Velike Gorice do groblja Kušanec,
– biciklističku stazu od groblja Kušanec do Male Bune.
Obzirom da je za realizaciju svih projekata potrebno riješiti imovinsko-pravne odnose,   sama realizacija ovisit će o brzini rješavanja istog.

ŠEMBERA: Biciklistička staza od Zagreba do VG. Biciklističke staze od VG prema Čiču, prema Kravarskom. Biciklističke staze koje prate mreže vodnih kanala i potoka (naš projekt Vodni ekosustav VG i Turopolja), uz koje bi se napravili mali ugostiteljski objekti.
Jezero Čiče kao sportsko/turistički/ugostiteljski centar Turopolja, gdje bi se slijevalo mnoštvo biciklista iz Zagrebačke regije i turista iz inozemstva, i koje bi bilo centralna točka za sve biciklističke ture dalje po Turopolju. Tu bi se organizirao servis, info pult, spremište za bicikle, rent-a- bike…
U izgradnji biciklističkih staza koristio bih hrvatsku pamet i know-how (https://www.youtube.com/watch?v=KrWQwphrOaw), a zaposlio bi VG komunalac na izgradnji iste.

MILINKOVIĆ: Biciklističke staze, signalizacija za biciklističke staze. Repair stanice za bicikliste gdje  bi se guma mogla napumpati, promijenti, ugl. sitni popravci.

6. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala u Velikoj gorici? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Veliku goricu? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

ŠEMBERA: Nemamo što novo izmisliti – primjer Londonskog rješenja za javne bicikle je odličan; treba ga samo lagano prilagoditi našim potrebama. Uključiti i aerodromski promet, jer putnici u tranzitu mogu u par sati čekanja na let, lijepo istražiti Turopolje. Ovdje je sve blizu i nema velikih udaljenosti. O brojkama i financijama ne volim govoriti napamet – takve stvari treba analizirati struka, dati par alternativnih prijedloga i odlučiti na osnovu toga. U svakom slučaju, uključiti i poduzetnike i investitore, koji ovdje mogu naći priliku za ostvariti business; ne mora sve ići o trošku grada, gradskog proračuna i na kraju građana! U svakom slučaju detaljno proanalizirati i mogućnost financiranja kroz EU fondove, po mom sjećanju, ovdje ima mogućnosti za dobiti sredstva.

BARIŠIĆ: Grad Velika Gorica u svrhu uvođenja sustava javnih bicikala izradio je Glavni   elektrotehnički i građevinski projekt sustava za iznajmljivanje bicikala. Predmetnim projektom  obrađeno je uvođenje sustava javnih bicikala na sljedećih pet lokacija: Trg kralja Tomislava, VG Goričanka, željeznički kolodvor Velika Gorica, izletište Ključić Brdo i Stari grad Lukavec. Obzirom na raspoložive financijske mogućnosti uspostavljen je sustav za iznajmljivanje bicikala na dvije lokacije i to na lokaciji kod komunalnog centra VG Goričanka i na Trgu kralja Tomislava, koji su svečano otvoreni 16. svibnja 2017. godine. Lokacije sustava javnih bicikala predviđene su na željezničkom kolodvoru i blizini autobusnog terminala preduvjet su za integraciju biciklističkog i javnog prijevoza. Tendencija Grada Velike Gorce je širenje sustava javnih bicikala na području naselja Velika Gorica kao i okolnih mjesta koja svojim turističkim sadržajima privlače posjetitelje.

MILINKOVIĆ: Mislim da je sustav javnih bicikala odličan, trebalo bi podupirati poduzeća koja bi htjela možda rentati bicikle, ako ih nema, onda uvesti gradske uz niski fee. S gradskim prijevozom dogovoriti i omogućiti da korisnici mogu prevoziti bicikle u javnom prijevozu na dužim relacijama.

7. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Velike gorice s okolnim naseljima?

BARIŠIĆ: Sukladno važećoj prostorno-planskoj dokkumentaciji Grad Velika Gorica sustavno radi na izradi projektne dokumentacije u cilju širenja biciklističke infrastrukture i povezivanja Velike Gorice s okolnim naseljima. Tako je u tijeku ishođenja dozvola za izgradnju sljedećih dionica:
– pješačko-biciklistička staza Velika Gorica-jezero Čiče,
– pješačko-biciklistička staza od skretanja za Novo Čiče do Starog Čiča,
– pješačko-biciklistička staza od Velike Gorice do groblja Kušanec,
– biciklistička staza od groblja Kušanec do Male Bune.

ŠEMBERA: Odgovoreno prije, kroz više odgovora.

MILINKOVIĆ: Najmanje što se može napraviti su biciklističke staze do svih lokalnih naselja. Pomogla bi mogućnost prijevoza bicikla u javnom prijevozu.

8. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

MILINKOVIĆ: Mišljenja sam da građane putem anketa treba ispitivati što misle da je potrebno za uređenje i izgradnju okoliša. Također, trebaju znati sve o radovima koji se planiraju ostvariti.

ŠEMBERA: U našoj kulturi građanski (seoski) aktivizam NIJE dovoljno razvijen, i to je jedan od razloga slabog razvoja demokracije u našoj zemlji. Ideja MOSTa je krenula od lokalnih problema i samoorganiziranja građana na lokalnom nivou, kroz Nezavisne liste. Smisao je da se građani probude, i aktivno se uključe u rješavanje svojih lokalnih problema: u zgradi, u ulici, u kvartu, u selu… Tko zna bolje što vam treba u ulici od njenih stanara, koji jasno formuliraju i izraze svoje potrebe i zahtjeve.To je smisao demokracije. Ako sredimo stvari u svojoj obitelji, zgradi, susjedstvu, ulici, selu, onda ćemo srediti i situaciju u državi. Potpuni ideal i smjerokaz je Švicarska, gdje je obaveza izaći na izbore i odlučiti o vlastitoj sudbini, a na referendum se izlazi i za manja lokalna pitanja i prijedloge.

BARIŠIĆ: U Velikoj Gorici postoji razvijena mreža biciklističkih staza i traka koje građani Velike Gorice svakodnevno koriste u velikoj mjeri, a planiranom izgradnjom novih biciklističkih staze nastoji se potaknuti građane i omogućiti im sigurniju vožnju biciklima i izvan urbanog dijela Grada Velike Gorice tj. prema okolnim naseljima. Uvođenjem sustava javnih bicikala dodatno se želi potaknuti građane i turiste na korištenje ovog ekološki prihvatljivog načina prijevoza koji je u potpunosti s direktivama Europske unije te vizijom i planovima Grada Velike Gorice vezani uz održivi razvoj.
Grad Velika Gorice započeo je projekt informatizacije i povezivanja gradskog komunalnog sustava koji obuhvaća niz modula putem kojih se upravlja između ostalog i biciklističkim stazama, a cilj projekta je informatizirati sve komunalne aktivnosti i intervencije. Komunalni informacijiski sustav nazvan „VG48“ nadograđen je modulom za prijave građana kako bi se pružila mogućnost svima da putem računala ili mobilnih uređaja prijave komunalne probleme i zatraže intervenciju. Prilikom donošenja planova i gradskih odluka provodi se javno savjetovanje s  zainteresiranom javnošću.

 

 

Na kraju, u cijelosti prenostimo i pismo gospodina Nevena Karasa, kandidata za gradonačelnika Velike Gorice.

Neven Karas – Odgovor Sindikatu biciklista

Poštovani,

zahvaljujem Vam na postavljenim pitanjima i ispričavam se što Vam nisam prije odgovorio. Kao što sigurno znate ja sam nestranački kandidat kojeg su predložile dvije stranke ( Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i Hrvatska seljačka stranka braće Radić ) koje nemaju veliku mrežu stranačkih aktivista, pa tako velik dio poslova i komuniciranja, iako od njih imam maksimalnu moguću pomoć, moram obavljati sam.
Iz Vašeg maila i Vaših pitanja koja smatram izuzetno stručnim i konkretnim, zaključujem da ste jako dobro upoznati s prometnom i biciklističkom problematikom, a ja sigurno nemam niti dovoljno informacija niti stručno znanje da Vam konkretno odgovorim na sva postavljena pitanja, a zasada nemam niti stručni tim koji bi me savjetovao o navedenoj problematici.
Lagao bih i Vama i našim sugrađankama i sugrađanima kada bi Vam odgovorio da sam u svojem programu, odnosno smjernicama programa predvidio biciklističku problematiku i da sam promišljao o biciklističkom prometu i biciklističkoj infrastrukturi, a to ne želim.
Zbog toga Vam mogu samo ukratko iznijeti svoj načelan stav i razmišljanja o biciklističkom prometu i biciklističkoj infrastrukturi. Bicikli u Velikoj Gorici DA, sustav javnih bicikala DA, širenje mreže biciklističkih staza Da, ukratko, apsolutno sam za poticanje naših sugrađana da što više koriste bicikle.
Znam da Velika Gorica ima dosta kilometara biciklističkih staza no smatram da ih treba bolje povezati i osmisliti ciljeve ruta. Povezati ih s turističkim rutama i poznatim kulturnim dobrima, te posebno povesti računa o sigurnosti biciklista. Mišljenja sam da je u ovom trenutku prioritet staza prema Čiću i Vukovini.
Što se tiče mog osobnog primjera moram priznati da osobno nisam dobar primjer, jer iako imam bicikl i u mladim danima gotovo da nisam silazio s njega, danas nažalost vrlo rijetko sjednem na njega što najbolje osjeti moj organizam. Ali za razliku od mene, moja zamjenica Tajana Amšel Zelenika je pravi primjer za odnos prema biciklizmu jer često biciklom putuje i na posao u Zagreb, a niti nedjeljne rute nisu joj strane. Također, na njenu inicijativu Grad je svojedobno postavio i rasvjetu uz biciklističku stazu prema Velikoj Mlaki.
Zaključno, priznajem da nisam promišljao o razvoju niti strategiji biciklističkog prometa u Velikoj Gorici, ali ako budem u prilici o tome odlučivati vrlo rado bih prihvatio Vašu pomoć koju ste ljubazno ponudili, kao i pomoć ostalih dobronamjernih ljudi s potrebnim stručnim znanjem, bez obzira na njihovu stranačku pripadnost.

S poštovanjem,
Neven Karas