Lokalni izbori – Slavonski Brod 2017

Odgovorila su nam dva kandidata – Bašić Petar i Lujić Roberto – dok je Lemaić Slavica najavila svoje odgovore, no oni stigli do trenutka objave izvještaja.

Kandidat: PETAR BAŠIĆ
Zamjenica kandidata: ANKICA NOVAKOVIĆ
Zamjenik kandidata: BRANIMIR VUJČIĆ
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Kandidat: ROBERTO LUJIĆ
Zamjenica kandidata: KLARA ŠĆUKA
Zamjenik kandidata: MATO KLARIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
NARODNA STRANKA – REFORMISTI – REFORMISTI

 

 1. Postoji li u Slavonskom Brodu strategija razvoja biciklističkog prometa?
  Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu?
  Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?
Bašić: Slavonski Brod nema strategiju razvoja biciklističkog prometa. Zapravo, Grad nema uopće cjelovitu strategiju razvoja prometa u cjelini! U posljednjih 5 godina napravljeni su neki dobri pomaci u obilježavanju staza i rješavanju ivičnjaka (prelazak ceste bez arhitektonskih barijera), ali radi se o ad hoc rješenjima. Namjera mi je kao gradonačelnik (ili gradski vijećnik) potaknuti izradu takve strategije od strane stručnjaka, organizirati javnu raspravu uz sudjelovanje zainteresiranih subjekata, poput Vašeg sindikata, i građana i pristupiti sustavnom rješenju uočenih problema. Naravno, cijeli postupak mora biti kratak, najkasnije do usvajanja proračuna za 2018. kako bi rješenja bila implementirana već iduće godine.
Lujić: Grad Slavonski Brod nema postavljenu strategiju razvoja biciklističkog prometa. Razlog leži u činjenici kako nema ni strategije razvoja prometa općenito. Prometne studije po kojima se radilo i radi su predviđale značajno manje prometa u okviru grada. Danas se biciklističke staze postavljaju na mjesta gdje to omogućuje širina ceste ili postoje drugi oblici mogućnosti postavljanja (dio pješačkih staza ili zelenih površina). Svakako da imamo namjeru pokrenuti izradu Razvojna strategija prometa grada Slavonskog Brodau sklopu koje se treba razviti i strategija razvoja biciklističkog prometa. Slavonski Brod je grad koji je jedan od gradova sa najgorom kvalitetom zraka, ekološki smo osviješteni zbog rafinerije nafte iz susjedne države pa bi biciklizam bilo jedno od rješenja za smanjenje zagađenja zraka i način na koji sami možemo djelovati.
 1. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?
Bašić: Osobno nisam veliki zaljubljenik u bicikliranje na ozbiljnijoj razini, ja sam takozvani „šetački tip“ osobe, kad god mogu odvojiti vrijeme idem pješice kamo god mogu. Moji sukandidati i ja dakako imamo bicikle, ali radi se o kratkoj vožnji, a ne sportskom rekreativnom bavljenju biciklizmom.S druge strane, imam jako puno prijatelja koji su zaljubljenici u bicikliranje, po 50-100 i više kilometara dnevno, pa dobro razumijem njihove probleme s kojima se susreću na otvorenoj cesti, a pogotovo u gradu Slavonskom Brodu
Lujić: Mislim da je bicikl dobro prijevozno sredstvo i posebno prilagođeno i aktualno pogotovo za ravničarske krajeve. Ako gradonačelnici velikih svjetskih i europskih metropola mogu ići na posao biciklom ne vidim ni jedan razlog zašto to isto ne bi mogao i gradonačelnik Slavonskog Broda.
 1. Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?
Bašić: Sredstva su se trošila s različitih stavki. Primjerice, javni bicikli su uvedeni za 256.000 kuna, a staze označavale za 230.000 kuna u sklopu uređenja cesta. Rekao sam da je riječ o ad hoc rješenjima. S obzirom da su nam u programu prioritet demografska i gospodarska rješenja te socijalni dio vezan uz troškove života građana, ne mogu točno reći koliki je udio za rješavanje prometa. To ćemo znati do proračuna, nakon izrade cjelovite prometne strategije.
Lujić: U okviru redovite djelatnosti odjela za komunalnu infrastrukturu izdvaja su određena sredstva za biciklističke staze. Do sada je grad Brod u zadnjih 6 godina dobio pet puta nagradu za transparentnost rada stoga su se i do sada vidjeli proračunski prihodi i rashodi po tim stavkama. Ono o čemu se može govoriti je dostatnost sredstava za unapređenje biciklističke infrastrukture. Smatram da se tu može napraviti veliki iskorak u poboljšanju iste.
 1. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Vašem gradu?
  Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.?
  Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?
Bašić: Nemamo podatak o sadašnjoj raspodjeli. Ili nije javno objavljen u nama dostupnim dokumentima (nisam bio član vijeća prije ovih izbora) ili, što je vjerojatnije i poraznije, niti nemamo takvu analizu. Htio bih postići, izgradnjom boljih staza i širenjem mreže javnih bicikala, da udio biciklističkog prometa među školskom djecom dosegne i pedeset posto (danas je možda 5-10%, što procjenjujem iskustveno kao dugogodišnji profesor na školama; većina djece i dalje ide pješice a otprilike četvrtina javnim autobusima).

Kroz organizirane grupe umirovljenika (i umirovljenička stranka je u koaliciji) želim povećati aktivnost starije populacije, koja će također imati jedinstvenu cijenu godišnjeg korištenja javnih bicikala, što će indirektno povećati i zdravlje i produljiti aktivni životni vijek.

Lujić: Raspodjela po načinima prijevoza u gradu Slavonskom Brodu je prvenstveno usmjerena na prijevoz motornim vozilima, na drugom mjestu usudim se reći da je biciklistički prijevoz sa tendencijom rasta. Cilj bi u konačnici bio da se što veći dio prometa bazira na javnom gradskom prijevozu i na biciklima čime bi se ostvarilo smanjenje zagađenja zraka, dok bi s druge strane poboljšao trend zdravog življenja uporabom biciklističkog prijevoza
 1. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.
Bašić: Zbog ograničenih sredstava, planiramo u mandatu riješiti samo glavne osi grada (Svačićevu aveniju, Osječku i Zagrebačku ulicu, te Vinogorje-Podvinje horizontalu) riješiti izgradnjom biciklističke staze proširenjem kolnika. Također, povezat ćemo prigradske općine Bukovlje, Gornja Vrba i Sibinj (za početak do Slobodnice) biciklističkom stazom izvan prometnice (poseban koridor).
Lujić: Prvenstveno razvoj strategije biciklističkog prijevoza u sklopu razvojne strategije prometa grada. Zatim povećanja sigurnosti dionika u prometu fizičkim odvajanjem biciklista od motoriziranog prometa. Potom kvalitetno održavanje biciklističke infrastrukture. Formiranje javnih parkirališta za bicikle slijedeći je prioritet. I kao zadnje je nastavak daljnjeg ulaganja u sustav javnih bicikala.
 1. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala u Vinkovcima?
  Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza?
  Koliko je stanica potrebno za Slavonski Brod? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?
Bašić: Sustav javnih bicikala nije zaživio zbog kompliciranog sustava i slabe reklamiranosti. Kako nam je u programu bavljenje sportom školske djece jako važno, uvest ćemo da je korištenje bicikala jednostavno: za 100 kuna godišnje članarine, građani će moći koristiti bicikl neograničeno, do 3 sata u jednom navratu (naplaćivat će se samo „zakasnina“, prema članskoj iskaznici, dostavom na adresu – kako bismo spriječili da građani drže bicikle danima). Mislimo otvoriti još stanice kod škola na Hebrangu, Gimnazije i kod škola u Malom Parizu. Time bismo omasovili korištenje bicikla. U daljnjem planu su stanice u Podvinju i Varošu, ali to ovisi o sredstvima.
Lujić: U gradu Slavonskom Brodu postoji sustav javnih bicikala. Potrebno je dalje nastaviti s započetim projektom uz potrebna proširenja sukladno prometnoj studiji i opterećenju prometom. Na osnovi takvih saznanja sa većom sigurnošću će se moći reći koliki je broj stanica potreban i koja područja treba obuhvatiti mrežom stanica kako u gradu tako i u okolnim naseljima
 1. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Slavonskog Broda s okolnim naseljima?
Bašić: Povezat ćemo prigradske općine Bukovlje, Gornja Vrba i Sibinj (za početak do Slobodnice) biciklističkom stazom izvan prometnice (poseban koridor). U dogovoru sa Županijom namjera nam je organizirati slične ceste (za početak samo označavanje poljskih puteva a kasnije u skladu s mogućnostima i asfaltiranje) u biciklističke staze. Model smo preuzeli od Istre.
Lujić: Povezivanje s okolnim naseljima svakako je intencija. U okolici grada je veliki broj naselja (općina) koje gravitiraju prema gradu. Jedina poveznica im je trenutno javni gradski promet. Upravo u sklopu strategije treba riješiti i probleme povezivanja s okolnim naseljima.
 1. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?
Bašić: Javne rasprave o različitim rješenjima su se pretvorile u smokvin list. Oglašavaju se na teško vidljivim mjestima, gotovo nikada nisu javno najavljene u najčitanijim medijima a održavaju se u lošim prostorima i terminima. Namjera mi je po izrađenoj strategiji cjelokupnog prometa, tematski tražiti prijedlog rješenja od zainteresiranih udruga (motoristi, biciklisti, invalidi, policija…) pa tek onda pisati prijedlog konkretnog akta, koji će onda na javnu raspravu. Obrnut ćemo proces – od građana prema tijelima, a ne obrnuto kao do sada
Lujić: Javim pozivima i transparentnim uključivanjem svih potencijalnih dionika u izradu razvoja strategije prometne infrastrukture i plana upravljanja prometom.

 

 

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Povratak na pregled ostalih gradova.