Lokalni izbori – Sisak 2017

Iz Siska smo među devetoro gradonačelničkih kandidatkinja i kandidata dobili povratne informacije od svega dvoje: javili su nam se gospodin Sabahudin Gašić s ispunjenim upitnikom te sadašnja gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček.

Dopustit ćemo si ovdje malu digresiju: u Sisku smo naišli na pomalo jedinstvenu situaciju u odnosu na druge gradove. Naime, gradonačelnica gđa Ikić Baniček je na upit za ispunjavanjem ankete odgovorila samo jednom rečenicom: “Poštovana, svi odgovori na vaša pitanja su dostupni u Strategiji urbane mobilnosti koja je na www.sisak.hr. Pozdrav!”

Na prvi pogled djeluje kao nešto između grubog odbijanja i precizne upute, ali činjenica je da je Sisak jedini od svih anketom obuhvaćenih gradova za koji se može reći da ima donesen taj vrijedan dokument. “Planovi održive urbane mobilnosti” (POUM) su stručni prometno-planski dokumenti čije donošenje izrazito podržavamo. Štoviše, zalagat ćemo se da svi gradovi obuhvaćeni istraživanjem do kraja idućeg mandata donesu planove održive mobilnosti za vlastita područja. Ako su kvalitetno izrađeni, ti dokumenti zaista sadržavaju odgovore na većinu naših postavljenih pitanja o modalnim udjelima, planovima razvoja biciklističkog prometa i slično.

Ipak, sadržaj Plana ne odgovara na baš sva pitanja naše ankete, osobito ne ona pitanja koja se odnose na kandidate osobno, na njihove osobne navike i stavove. Stoga smo se potrudili i izvukli odgovore koje POUM Grada Siska doista nudi na naša pitanja, te naznačili ona pitanja koja su ipak ostala neodgovorena. Dakle, iako nam se odazvalo samo dvoje gradonačelničkih kandidata, u nastavku prikazujemo odgovore troje sugovornika: dvoje kandidata te onih stručnjaka koji su autori ovog važećeg prometno-planskog dokumenta Grada Siska.

 

Kandidat: SABAHUDIN GAŠIĆ
Zamjenica kandidata: SNJEŽANA SUŽNJEVIĆ VAGO
Zamjenik kandidata: IVICA DEKLMAN
KANDIDAT GRUPE BIRAČA

Kandidatkinja: KRISTINA IKIĆ BANIČEK
Zamjenik kandidatkinje: MARKO KRIČKA
Zamjenik kandidatkinje: IVICA RENDULIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA – LABURISTI
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆE RADIĆ – HSS BRAĆE RADIĆ

 

1. Postoji li u Sisku strategija razvoja biciklističkog prometa? Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu? Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

GAŠIĆ: Grad Sisak je tek prije nekoliko godina krenuo s projektima izgradnje biciklističkih staza. Imamo ih malo, nisu ni međusobno dobro povezane i sporadično su razbacane; sve se svelo na farbanje ceste i birača. Grad Sisak je u velikim financijskim problemima i dugoročno zadužen. Prioritet nam je podizanje na noge gospodarstva. Tek nakon što zaradimo novac, možemo razmišljati o trošenju. Za sada smo, zahvaljujući bivšoj vlasti kreditno opterećeni do 2032. godine. Iako svjesni potrebe boljeg povezivanja udaljenijih dijelova grada i pirgradskih naselja sustavom biciklističkih staza, ritam njihove izgradnje biti će usporeniji iz gore navedenih razloga. Ukoliko se ukaže prilika povlačenja novčanih sredstava iz fondova EU, biciklizam ćemo nastojati uvrstiti u dio turističke ponude, posebice imamo na umu trasu nekadašnje, sada razmontirane pruge Sisak – Karlovac, gdje je ostao nasip koji bi se mogao iskoristiti kao platforma za izgradnju jedinstvene rute koja bi preko Banovine povezivala dva grada kroz nadasve lijep i živopisan krajolik.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Cilj Plana održive urbane mobilnosti Grada Siska je odrediti Grad kao uspješan dinamički regionalni centar, u kojem će prometni sustav građanima omogućiti bolju mobilnost i dostupnost uz smanjenje prometnih eksternih troškova, ekonomski razvoj i zaštitu okoliša, te bolje i zdravije urbano okruženje za život svih stanovnika – korisnika prometnog sustava, a posebice najranjivijih korisnika (pješaka, biciklista, djece, osoba sa smanjenom pokretljivošću, te osoba starije životne dobi).

Nova vizija transportnog sustava treba sadržavati promjenu modalne raspodjele u korist javnog gradskog prijevoza, integraciju prijevoznih sustava radi poboljšanja mobilnosti i dostupnosti gradskih sadržaja, smanjenja korištenja osobnih vozila u gradskom prometu, poboljšanja cestovne infrastrukture, poticanja korištenja pješačenja i bicikla kao prijevoznog sredstva kroz širenje pješačke zone, poboljšanja biciklističke infrastrukture, poboljšanja dostavnog prometa i gradske logistike, cjelovitog rješenja parkiranja, smanjenja negativnog utjecaja prometa na okoliš (buka i GHG emisija), povećanja sigurnosti u cestovnom prometu, te smanjenja ukupnih eksternih troškova koje uzrokuje transportni sustav.”

 

2. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

GAŠIĆ: Od troje kandidata za gradonačelnika i dogradonačelnike dvoje ne posjeduje osobni automobil. Iz toga je razvidan naš stav o zdravom načinu života i smanjenju zagađenja u gradovima korištenjem alernativnih načina prijevoza.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: U ovom dokumentu ne nalazimo ništa o tome kako gđa Ikić Baniček osobnim primjerom podržava ideju  bicikla kao prijevoznog sredstva.

 

3. Koliko Sisak trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu? Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini? Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

GAŠIĆ: Trenutno, zbog velike i dugoročne zaduženosti i netransparentnog poslovanja Grada Siska nemamo točan uvid u pravo financijsko stanje u gradu. Kanimo bolje prometno povezivanje prigradskih naselja javnim prijevozom, poboljšati sadašnji gradski prijevoza, a sustavom biciklističkih staza povezati udaljena naselja sa centrom. Dinamika će ovisiti o financijskim mogućnostima grada.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Prema Planu održive urbane mobilnosti, 2017. godine u pješačku i biciklističku infrastrukturu će se uložiti preko 8.000.000,00 HRK. U 2020. godini ulaganja će iznosti 11.000.000,00 HRK.” Ne navode se sadašnja proračunska ulaganja Grada Siska niti su opisane namjere gradonačelničke kandidatkinje Ikić Baniček vezano za unapređenje transparentnosti sustava financiranja cestovnih projekata.

 

4. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Vašem gradu? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

GAŠIĆ: Trenutni gorući problem u Gradu Sisku su dva mosta preko Kupe, koji su zbog starosti i neodržavanja u lošem stanju i svakim danom predstavljaju sve veću opasnost za prometovanje. Njihova obnova je trenutni prioritet. Isti slučaj je i s mostom na Odri koji je usko grlo prometovanja prema Zagrebu. Rješavanje ovih pitanja su trenutno gorući i prioritetni.

Udio biciklističkog prometa je za sada relativno mali, biciklizam se sve više koristi u rekreativne svrhe. Prometnovanje uobičajenim prometnicama je vrlo opasno i svjesni smo potrebe izrade većeg broja biciklističkih staza, pogotovo na dionicama gdje nam ginu biciklisti – to su smjerovi prema prigradskim naseljima. Dinamika izgradnje ovisiti će o financisjkom stanju Grada u narednom periodu.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Modalna raspodjela putovanja je vrlo nepovoljna; oko 47% putovanja se odvija osobnim vozilom, 36% pješačenjem, 8% biciklom, dok se svega 8% odvija javnim prijevozom (3% vlakom, 5% autobusom).

Cilj plana održive urbane mobilnosti do 2030. godine za Grad Sisak je smanjenje udjela automobila s 47% na 30%. Planirano je povećanje JGP-a na 17% (14% autobus, 3% vlak), pješačenja na 39% i bicikla na 13% .”

Nije navedeno koja je ciljana modalna raspodjela do kraja idućeg mandata, tj. do 2021. godine.

 

5. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

GAŠIĆ: Odgovor pod 4.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Zaključno do 2017 predlaže se realizacija projekata izgradnje biciklističkih staza u Rimskoj ulici, u Fistrovićevoj ulici u koridoru državne cesta DC 36 (trenutačno je u izgradnji), ulice Ante Kovačića u koridoru županijske ceste ŽC 3205, te na nasipu rijeke Odre. Stoga se predlaže daljnja izgradnja planirane biciklističke mreže Grada Siska, koja je upotpunjena s novim prijedlozima. Uz biciklističke staze i trakove potrebno je instalirati držače za parkiranje bicikala i ostale sadržaje (kompresore, priručne radionice, odmarališta, bifee) na glavnim točkama interesa u Gradu. Kao osnovni prijedlog za nadogradnju biciklističke infrastrukture do 2020 godine predlaže se izgradnja biciklističke staze/trake u središtu grada, koridor po Frankopanskoj ulici, Kralja Zvonimira i Obrtničkoj. Potrebno je izgraditi koridor po Mihanovićevoj ulici do gradskog stadiona čime bi se isti mogao koristiti u turističko-rekreativne svrhe povezujući postojeće sportske i kulturne znamenitosti. Osim staza u samog gradskom središtu, nužna je izgradnja (ali također i obnova postojećih u skladu s novim normama za projektiranje biciklističkih staza) cjelovitih neprekinutih staza po državnim cestama D36 (obilaznici) i u ulici J. J Strossmayera (državna cesta D37) te u gradskom naselju Caprag. Kao važna mjera poticanja biciklističkog prometa, podržava se trenutačna regulacija biciklističkog prometa u središtu grada, kojom je omogućeno (dozvoljeno) kretanje biciklistima po budućoj pješačkoj zoni planirane u fazama izgradnje do 2020 i 2025 godine.”

 

6. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Sisak? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

GAŠIĆ: Sustav javnih bicikala je jedna dobra ideja i već su neki koraci u tom smjeru pokrenuti u Gradu Sisku. Nakon određenog vremenskog perioda, razmotriti ćemo efekte koje će polučiti taj model te djelovati dalje u skaldu s prikupljenim iskustvima.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Za Grad Sisak planirano je nabaviti četiri terminala, 40 mjesta i 30 bicikala do 2017. Predlažu se slijedeće lokacije za smještaj terminala:
· autobusni/željeznički kolodvor u središtu grada;
· gradska tržnica Kontroba (opcija, nova pješačka zona na trgu J. bana Jelačića);
· željeznički kolodvor Sisak – Caprag;
· Viktorovac (kod Metalurškog fakulteta).”

 

7. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Siska s okolnim naseljima?

GAŠIĆ: Kao što je već ranije napisano, neki osnovni kostur mreže biciklističkih staza se počeo izgrađivati u samom centru Grada, ali je kud i kamo veći prioritet povezati udaljenija naselja.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: “Definirano Planom održive urbane mobilnosti. (Infrastrukturom i integracijom javnog prijevoza i bicikla).”

8. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

GAŠIĆ: Naš model upravljanja gradom nudi za sada jedinstvenu priliku izravnog odlučivanja građana o pitanjima bitnim za grad – javna rasprava, pa ukoliko nema konsenzusa – raspisivanje lokalnog referenduma. O svim pitanjima, pa tako i ovom ćemo se dogovarati s građanima i njima prepustiti zadnju riječ.

IKIĆ BANIČEK: “Svi odgovori su dani u Planu održive urbane mobilnosti.”

SB – čitamo POUM Siska: Ne navode se osobne namjere gradonačelničke kandidatkinje Ikić Baniček vezano za unapređenje sustava participacije građana u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom.

Za kraj, zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Priznajemo, malo smo se našalili s preispitivanjem jezgrovitog odgovora gđe Ikić Baniček. Zapravo nas jako veseli činjenica da Sisak ima takav dokument i priželjkujemo da se politički akteri što češće pozivaju na takve stručne dokumente, ali i da provode mjere koje su u njima sadržane. Iskreno se nadamo se da će što više sadašnjih i budućih gradonačelnika prepoznati vrijednost Planova održive urbane mobilnosti u gradovima, te da će ih što više biti doneseno u narednih par godina.

Sve one koji žele znati nešto više o ovim dokumentima, upućujemo na ovu prezentaciju (“Što je Plan održive urbane mobilnosti (SUMP) i koje novosti donosi u planiranju”), održanu u sklopu ovog okruglog stola u travnju 2017. godine.

Povratak na pregled ostalih gradova.