Lokalni izbori – Šibenik 2017

Kandidat: JOSIP ŽIVKOVIĆ
Zamjenik kandidata: ANTON DOBRA
Zamjenica kandidata: MIA MATIĆ
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

 

1. Postoji li u Šibeniku strategija razvoja biciklističkog prometa? Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu? Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

ŽIVKOVIĆ: Otoci, zaleđe, neke staze su napravljene, nisu uvezane i ne postoji koncept preko turističke zajednice da se osmisli. Priobalna naselja, u gradu je to neizvedivo, nema mjesta i konfiguracija terena je takva da je vrlo zahtjevno voziti se biciklom u grad i iz grada.

Što se tiče grada Šibenika i okolice, u kontekstu razvoja biciklizma možemo zasebno promatrati otoke, Zagoru, priobalna naselja i grad Šibenik. Postoje staze na otocima, u zaleđu te priobalju, međutim nužno je njihovo bolje uvezivanje, zatim i ucrtavanje na turističke karte i daljnje unaprjeđenje kroz razvojne koncepte turističke zajednice. Međutim, što se tiče samog grada Šibenika i užeg centra, zbog konfiguracije terena veći zahvati i uređenje biciklističkih staza nije moguće.

 

2. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

ŽIVKOVIĆ: Volim biciklirati i to često činim u slobodno vrijeme sa obitelji. Vozio sam i biciklistički maraton oko Vranskog jezera i svakako podržavam ideju bicikla kao prijevoznog sredstva, naravno gdje je to i u kolikoj mjeri moguće.
3. Koliko Šibenik trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu? Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini? Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

ŽIVKOVIĆ: Što se tiče trenutnih izdvajanja Šibenika za biciklističku infrastrukturu, u ovom trenutku ne raspolažem preciznim podacima. Svakako bi se zalagao da se kroz turistički sektor napravi i strategija za uređenje postojećih staza, njihovo bolje povezivanje i vidljivost na turističkim kartama. Što se tiče proračunskih prihoda i rashoda, smatram da je utoliko bolji što je čitljiviji i dostupniji javnosti i smatram da treba biti maksimalno transparentan.
4. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Šibeniku? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

ŽIVKOVIĆ: Ne raspolažem podacima o trenutnoj modalnoj raspodjeli prometa. U strategiji javnog prijevoza u Šibeniku djelomično je zaživjela mogućnost iznajmljivanja bicikla i postoji do nivoa do kojeg može funkcionirati u Šibeniku.

 

5. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

6. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala u Šibeniku? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Šibenik? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

ŽIVKOVIĆ: Sustav postoji i funkcionira s obzirom na ograničenja koja sam spomenuo, a tiču se konfiguracije terena. Najviše ga koriste turisti za razgledavanje grada. Tvrtka koja ima koncesiju ima zasigurno i podatke isplati li se povećavati broj bicikla i širiti mrežu u gradu Šibeniku.
7. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Šibenika s okolnim naseljima?

ŽIVKOVIĆ: Šibenik i okolna naselja povezuje Jadranska magistrala, ne postoji mogućnost uređenja posebnih staza, iako je biciklisti vrlo često koriste.

 

8. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

ŽIVKOVIĆ: Relativno su česte inicijative mjesnih odbora i kada govorimo o uređenju biciklističkih staza. Prijedlozi građana u prostorno-prometnom planiranju uvijek su dobrodošli i svakako bih svaki prijedlog razmotrio i o njemu raspravio s timom svojih suradnika.

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Povratak na pregled ostalih gradova.