Lokalni izbori – Karlovac 2017.

S područja Karlovca nismo dobili puno odgovora – u inicijalnom roku svega dva od šest kandidata su se odazvali na naše upite. To nas pomalo iznenađuje s obzirom da je Karlovac 2014. godine u okviru projekta Mobile2020 zasluženo dobio titulu “najbiciklističkijeg grada” od prijavljenih gradova iz kategorije malih i srednjih gradova prema izboru stručnog žirija u kojemu smo i mi imali predstavnika.

NADOPUNA: Naknadno smo zaprimili i odgovore g. Branimira Tota, kandidata za zamjenika gradonačelnika Karlovca, pa prikazujemo i njegove odgovore.

 

Kandidat: NIKOLA BADOVINAC (autor odgovora)
Zamjenik kandidata: DUŠAN LABUS
Zamjenik kandidata: RADE VLAJNIĆ
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

Kandidat: DAVOR BARTOLAC
Zamjenik kandidata: MARIO TOMAC
Zamjenica kandidata: NIKOLINA VRBANČIĆ (autorica odgovora)
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
“BANDIĆ MILAN 365 – STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI” – “STRANKA RADA I SOLIDARNOSTI”

Kandidat: DAVORIN ANDRIJAŠEVIĆ
Zamjenik kandidata: BRANIMIR TOT (autor odgovora)
Zamjenica kandidata: VESNA LEMIĆ
MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST

 

Evo što su nam napisali:

 

  1. Postoji li u Karlovcu strategija razvoja biciklističkog prometa? Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu? Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

BADOVINAC: Ne postoji strategija. Nažalost u gradu je biciklistička kultura vrlo niska. Potencijal koji mi kao grad imamo uopće ne koristimo. Tu prije svega mislim na stanovnike koji nisu naučili koristiti prednosti kretanja na biciklu. Bio sam u Nizozemskoj i tamo se vozio njihovim biciklističkim stazama (zapravo cestama) i uvidio koliko smo mi zapravo drugi neki svijet u odnosu na životni stil koji oni žive koristeći bicikle u svakodnevnom životu. Želim taj način života u Karlovcu, ali to je proces koji se neće nažalost tako brzo moći ostvariti.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): U Karlovcu ne postoji strategija razvoja biciklističkog prometa. U programu MOST-a NL za Karlovac, postoji stavka razvijanja bike staze od Dubovca do Turnja čime bi se povezao jedan kraj grada sa drugim. To podrazumijeva posebnu označenu stazu za bicikliste koja bi slično kao i u Zagrebu bila u crvenoj boji (dakle ne samo crta, već bi cijeli prostor za bicikliste bio u boji.

  1. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

BADOVINAC: Osobno koristim bicikl jako često u svome svakodnevnom životu. Od odlazaka do trgovina pa do korištenja za potrebe rekreacije.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): Kao osoba koja je nositelj liste za Gradsko vijeće, mogu reći i pohvaliti se da sam CIJELU KAMPANJU odradio na biciklu i njime prešao minimalno 200 kilometara u cijeloj kampanji po cijelome gradu. Bez bicikla ne bih odradio kampanju kako se spada i bio bih u velikim problemima. On mi je uvelike pomagao. Moji kolege iz stranke su se na štandu šalili “vidi Tota s točkom”.

  1. Koliko Karlovac trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu? Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini? Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

BADOVINAC: Kao netko tko nije blizak vladajućima nemam uvida u potrošnju trenutnih proračunskih sredstava u nekoj detaljnoj razradi. Želim napraviti uvid u potpuno stanje te Vam nakon toga mogu dati konkretan odgovor.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): Karlovac izdavaja premalo za biciklističku infrastrukturu i to svakako treba poboljšati. Što se tiče plana i programa, najviše planiramo uložiti u cestovni promet te obnovu i izgradnju novih cesta.

  1. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Karlovac? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

BADOVINAC: Nemam podatke o modalnoj raspodjeli pa ne mogu dati odgovor na ovo pitanje. Svakako da ću se zalagati da se poveća udio biciklističkog prometa samo moram znati točne podatke prije konkretnog odgovora.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): U Karlovcu pretežito dominira automobilski promet. Nemamo tramvaja i sve nam je blizu pa se većinom ljudi koriste automobilima. Naš je cilj povećati broj autobusnih linija centar i periferija.

  1. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

BADOVINAC: Tek kada napravim potpuni uvid u stanje proračuna dat ću Vam ovaj odgovor. Ne želim pričati nerealno već direktno sa točnim podacima.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): A) Označavanje biciklističke staze
B) Uvođenje dodatnih city bikea (Grabrik, Lušić i ostali napučeniji kvartovi)
C) Postavljanje bolje biciklističke signalizacije
D) Postavljanje dodatnih rampi da se mogu odložiti bicikli
E) U suradnji sa policijom bolje kontrolirati i privoditi kradljivce bicikala te ih osuđivati na oštre kazne (između ostalog i meni je bicikl također ukraden)

  1. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala u Karlovcu? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Karlovac? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

BADOVINAC: U gradu imamo sustav javnih bicikala. Nikada nisam dobio izvješće o korištenju te mi je teško predstaviti konkretne mjere koje bi trebalo poduzeti.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): U Karlovcu postoje 3 stanice javnih bicikala koje koštaju 40 kuna najam po danu. Planiramo smanjiti cijenu najma te uvesti city bike rampe u Lušćiću, Grabriku, Dubovcu, te čak ići i izvan grada (Jelsa, Popović brdo i sl.). O proračunu nažalost ne možemo konkretno govoriti jer nemamo na raspolaganju brojke, ali prvom prilikom Vam i to javimo.

  1. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Karlovca s okolnim naseljima?

BADOVINAC: Definitivno je potrebna bolja signalizacija. Također bi trebala postojati gradska ili županijska turistička aplikacija koja bi između svega ostalog trebala detaljno prikazati biciklističke staze.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): MOST ima u planu povezati centar sa periferijom označavanjem dodatnih biciklistilkih staza, te asfaltiranjem putova.

  1. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

BADOVINAC: Edukacijom od vrtićke dobi pa sve do one najstarije.

TOT (ANDRIJAŠEVIĆ): MOST NL surađuje sa mnogim udrugama na području Grada Karlovca. Planiramo poboljšati putem raznih radionica, druženja, te organizacije izleta u prirodu, te biciklijada, a ne samo za 1. Maj koja je tradicionalna u Karlovcu.

 

Izdvojeno iznosimo i pismo gospođe Nikoline Vrbančić, zamjenice kandidata za gradonačelnika Karlovca:

Poštovani,

u ime kandidata za gradonačelnika Karlovca g. Davora Bartolca, kandidata za njegova zamjenika g. Maria Tomca i u svoje osobno ime, zahvaljujem Vam na Vašem upitu.

Što se tiče strategije razvoja biciklističkog prometa u Karlovcu, Upravni odjel Grada Karlovca za komunalno gospodarstvo ima strategiju razvoja biciklističkog prometa. Naš je stav da je svakako treba razvijati, s obzirom da je korist od razvoja biciklizma za grad višestruka: potiče se zdrav način života, promet biciklima ne zagađuje okoliš i praktičan je, a razvoj biciklističkih staza izvrstan je i za turizam jer se na taj način može obuhvatiti i ono što nije u strogom centru grada.

Osobno koristim bicikl kao sredstvo rekreacije i kao prijevozno sredstvo za kraće relacije kada vremenske prilike to dozvoljavaju. Ono što smo kolege i ja primijetili u gradu Karlovcu je da postoji optimalan broj biciklističkih staza, ali svakako treba raditi na tome da se taj broj poveća. Smatram da postoji problem nedovoljno educiranih vozači (i bicikala i motornih vozila) koji se ne pridržavaju prometnih pravila i ne vode računa o svim sudionicima u prometu te na taj način ugrožavaju i sebe i druge. Iz tog razloga držimo da je osim uvođenja novih biciklističkih staza i prilagodbi lokalnih propisa nužno podići razinu svijesti o obvezama i opasnostima sudionika u prometu. Educirati je potrebno sve dobne skupine – od djece do umirovljenika.

Što se tiče transparentnosti, svi prihodi i rashodi gradskog proračuna već su dostupni na web stranicama grada Karlovca, a planiramo da tako i ostane. Također planiramo otvoriti dijalog s građanima kako bismo vidjeli koje su njihove pritužbe, ali i prijedlozi i ideje kako poboljšati život svih nas koji u Karlovcu živimo.

U ovom trenutku teško nam je precizno definirati koliko bi proračunskih sredstava mogli izdvojiti za razvoj biciklizma, no definitivno smatramo da je to važno i ulagat ćemo u to onoliko koliko bude moguće.

Za svaku Vašu pomoć i sugestiju smo otvoreni, stoga se nadamo da ćemo, ukoliko nam građani poklone svoje povjerenje, surađivati na obostrano zadovoljstvo i na korist svih stanovnika Karlovca.

S poštovanjem,
Nikolina Vrbančić

 

 

Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Povratak na pregled ostalih gradova.