Lokalni izbori – Bjelovar 2017

Iz grada Bjelovara na naš upit o stanju i planovima razvoja biciklističkog prometa odgovorio je samo jedan kandidat – gospodin Dario Hrebak.

Kandidat: DARIO HREBAK
Zamjenik kandidata: IGOR BRAJDIĆ
Zamjenica kandidata: VALNA BASTIJANČIĆ ERJAVEC
HRVATSKA SOCIJALNO – LIBERALNA STRANKA – HSLS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

 

  1. Postoji li u Bjelovaru strategija razvoja biciklističkog prometa? Planirate li ju razvijati i na koji način planirate osigurati njenu provedbu? Kojim prilagodbama lokalnih propisa namjeravate poticati razvoj biciklističkog i općenito održivog prometa?

HREBAK: Grad Bjelovar nema Strategiju razvoja biciklističkog prometa. Grad Bjelovar usvojio je Studiju biciklističkih staza u gradu Bjelovaru još 2010. godine. Prema toj studiji izvršena je analiza postojećeg stanja biciklističkih staza, te su predložena nova rješenja za označavanje biciklističkih staza. U praksi vrlo malo je napravljeno, odnosno i postojeće označene biciklističke staze su izbrisane. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi stupio je na snagu 2016. godine. Ovim pravilnikom definirani su uvjeti za vođenje biciklističkog prometa, te je kao takav odlična podloga pri projektiranju rekonstrukcije i izgradnje gradskih i ostalih prometnica. To u praksi znači da se ne bi smjela pustiti u promet nova ili rekonstruirana prometnica koja ne omogućava biciklistima svih dobi da se na siguran način kreću tom prometnicom.Grad Bjelovar trebao bi izraditi novu Studiju razvoja biciklističkog prometa u kojoj bi se sukladno novom Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi razmotrile mogućnosti svih “grana” biciklizma, od urbane mobilnosti do cikloturizma i rekreacije, usklađenost sa urbanističkim planovima, način i mogućnosti izgradnje novih i označavanje postojećih biciklističkih staza, povezivanje prigradskih naselja, mogućnost integracije sa postojećim oblicima prometa.

  1. Kako osobnim primjerom Vaši kandidati/kinje za pozicije gradonačelnika i dogradonačelnike podržavaju ideju bicikla kao prijevoznog sredstva?

HREBAK: Neupitna je podrška ideje bicikla kao prijevoznog sredstva, svjesni smo prednosti “bicikliranja” od smanjenja zagađenja i smanjenja gužvi do velikog utjecaja na zdravlje biciklista.

  1. Koliko Bjelovar trenutno izdvaja za biciklističku infrastrukturu? Koliko Vi ciljate ulagati u biciklističku infrastrukturu na godišnjoj razini? Kako ćete unaprijediti transparentnost proračunskih prihoda i rashoda vezano za projekte cestovnog prometa i komunalnu infrastrukturu, na način da bude vidljivo ulaganje u svaki vid prometa? Imate li plan troškova per capita po vrsti prometa u koji se ulaže?

HREBAK: Teško je procijeniti koliko grad izdvaja godišnje za biciklističku infrastrukturu. Ono što je sigurno je da sam sa svojim timom ljudi građanima predstavio svoju viziju razvoja grada Bjelovara koja se zasniva na konceptu pametnog grada. U tom konceptu poticanje građana na korištenje bicikala, zdrav način života, izgradnja biciklističke infrastrukture i stavljanje biciklizma i u turistički segment ponude grada Bjelovara sigurno će imati svoj prostor.

  1. Kakva je sada modalna raspodjela prometa u Vašem gradu? Koja je vaša ciljana modalna raspodjela do kraja 2021.? Koji je udio biciklističkog prometa u toj raspodjeli? Kako ćete doći do željene raspodjele?

HREBAK: Modalna raspodjela prometa u Gradu Bjelovaru ne odstupa od ostalih gradova u RH, odnosno favoriziran je osobni automobil. Nesporno je da bi se do 2021.godine modalna raspodjela trebala promijeniti većim korištenjem javnog prijevoza i bicikala. Da bi se to postiglo potrebno je prvenstveno educirati korisnike o prednostima, dostupnosti, brzini, frekvenciji, sigurnosti drugih oblika prometa, a zatim uvesti i konkretne mjere. Grad Tallinn je jedinstven primjer kako su uspjeli riješiti neke probleme odnosno kako su modalnu raspodjelu prometa okrenuli u korist ostalih vrsta prijevoza. Povećali su pristojbe za parking u centru grada i uveli besplatni javni prijevoz za sve stanovnike.

  1. Nabrojite 5 projekata biciklističke prometne infrastrukture koje ćete implementirati kao prioritetne i rokove njihove provedbe.

HREBAK: Prvenstveno je potrebno povezati prigradska naselja sa gradom, odnosno izgraditi biciklističku infrastrukturu, što je jedan veliki projekt koji bi u fazama trebalo izvesti u slijedećih 5-10 godina, što prvenstveno ovisi o financijskim sredstvima koja treba pokušati povući iz EU fondova. Smjernice iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi su vrlo jasne i zahtijevaju temeljitu rekonstrukciju postojećih prometnica što grad iz svojih prihoda teško može napraviti.

  1. Kako planirate u svom mandatu razvijati sustav javnih bicikala? Hoće li i na koji način biti integriran s ostalom ponudom javnog prijevoza? Koliko je stanica potrebno za Bjelovar? Koje područje treba obuhvatiti mrežom stanica? Koliko proračunskih sredstava planirate za to uložiti?

HREBAK: Sustav javnih bicikala je odličan projekt i kao primjer nam treba poslužiti grad Koprivnica. Uvođenje sustava javnih bicikala nema smisla bez integriranja sa ostalim oblicima javnog prijevoza. Vrijednost projekta u Koprivnici iznosila je oko 600 tisuća eura i financiran je iz IPA programa EU. U gradu Bjelovaru potrebno je instalirati 4-7 stanica (autobusni odnosno željeznički kolodvor, bazen, tržnica, bolnica, srednjoškolski centar).

  1. Kakvi su vaši planovi za povezivanje biciklističke infrastrukture Bjelovara s okolnim naseljima?

HREBAK: Odgovoreno pod pitanjem 5.

  1. Kako planirate poboljšati sustav sudjelovanja građana i udruga u prostorno-prometnom planiranju i upravljanju prometom?

HREBAK: Informiranjem građana i udruga o prometnim projektima na području grada, te organiziranjem javnih rasprava o prometnim problemima. 

Zahvaljujemo svim kandidatima na dostavljenim odgovorima. Pozivamo i sve ostale kandidate iz svih gradova da nam se jave sa svojim planovima, ali i pitanjima – sada ili bilo kada u budućnosti!

Povratak na pregled ostalih gradova.