Ciljevi sekcije za cikloturizam su određeni obvezama koje je Sindikat biciklista preuzeo kao koordinator mreže Eurovelo ruta na nacionalnoj razini, te programom Koordinacije za razvoj cikloturizma. To obuhvaća mjere, zadatke i aktivnosti razvojnih dionika i interesnih skupina kao što su Koordinacija cikloturizma na nacionalnoj razini; povezivanje dionika; edukacija i promocija biciklističkog i cikloturističkog prometa; uređenje, označavanje i standardizacija Eurovelo pravaca; povezivanje postojećih regionalnih pravaca s Eurovelo mrežom; održavanje, označavanje i uređenje novih putova; koordinacija uređenja ostale turističke infrastrukture i slično.
Pridruži se sekciji za cikloturizam i pomozi da Hrvatska postane cikloturističko odredište!

Kontakt: cikloturizam@sindikatbiciklista.hr

Povezani članci

[td_block7 tag_slug=”cikloturizam” hide_title=”hide_title” limit=”3″ ajax_pagination=”load_more”]