Bike-friendly tvrtka – aplikacijska forma

Program “Bike-friendly tvrtka” prepoznaje zalaganje poslodavaca u poticanju prijateljske atmosfere prema biciklistima među svojim zaposlenicima, ali i široj zajednici u kojoj tvrtka djeluje.

Program daje priznanje za sve mjere kojima tvrtka promiče i stvara okruženje pogodno za korištenje bicikla, te mjere kroz koje nudi tehničku pomoć, edukaciju i savjetovanje za dodatno poboljšanje uvjeta za zaposlenike bicikliste.

Bike-friendly tvrtka aktivno promiče biciklizam kao oblik prijevoza, ali i rekreacije i sporta. Bike-friendly tvrtka promiče kulturu bicikliranja u poslovnom svijetu stvarajući povoljne uvjete i ohrabrujući zaposlenike na korištenje bicikla u putovanjima na posao i u druge svrhe.

Ova aplikacijska forma služi kao temelj za dodjeljivanje certifikata tvrtkama, koji se dodjeljuje kao potvrda značajnog zalaganja u promociji biciklizma među vlastitim zaposlenicima i u zajednici u kojoj tvrtka djeluje.

Aplikacijsku formu popunjava predstavnik tvrtke koja se preko ovog obrasca dostavlja e-mailom na adresu info@sindikatbiciklista.hr.

  Podaci o tvrtki

  1. Ime tvrtke

  2. Adresa sjedišta

  3. OIB

  4. Kontakt osoba

  5. Funkcija u tvrtki

  6. Telefon

  7. E-mail

  8. Broj zaposlenika u tvrtki na lokaciji koja aplicira:

  9. Ukupan broj zaposlenika uključujući sve lokacije:

  10. Koja su tri najvažnija razloga zbog kojeg je Vaša kompanija odlučila postati bike-friendly tvrtka?

  Poticanje i promocija biciklizma

  1. Koje vrste poticaja vezane za prijevoz su dostupne Vašim zaposlenicima? (više odgovora)


  2. Postoji li flota službenih bicikala kojim se zaposlenici mogu koristiti? (ako da opišite)

  3. Kako Vaša tvrtka promovira biciklizam osim poticanjem zaposlenika na dolazak na posao biciklom? (više odgovora)

  4. Koristi li top-menadžment Vaše tvrtke bicikl za dolazak na posao?

  5. Opišite ostale načine na koje Vaša tvrtka promiče biciklizam.

  Infrastruktura

  6. Postoji li parking za bicikle namijenjen zaposlenicima? Ako da, opišite (natkriveni, nenatkriveni, pod nadzorom, pod ključem, garaža, u radnom prostoru...)

  7. Postoji li parking za bicikle namijenjen posjetiteljima, gostima ili poslovnim partnerima?

  8. Zadovoljava li Vaš parking za bicikle sigurnosne zahtjeve (mogućnost vezivanja okvira i kotača, ne oštećuje bicikle, bicikli su stabilni dok su parkirani...)?

  9. Koliki parkirnih mjesta za bicikle postoji u odnosu na broj zaposlenika?

  10. Kako je postavljen parking za bicikle u odnosu na najbliži parking za automobile?

  11. Što od navedenog omogućava Vaša tvrtka zaposlenicima?

  12. Koje ostale infrastrukturne mjere Vaša tvrtka osigurava? (opišite)

  13. Koju vrstu edukacije o biciklizmu Vaša tvrtka nudi zaposlenicima? (zaokružite odgovor i opišite detalje o edukaciji, broju educiranih, vršitelju edukacije...)

  Evaluacija

  14. Koji udio zaposlenika na posao dolazi biciklom barem dva puta tjedno za vrijeme proljetnih, ljetnih i jesenskih mjeseci? (prosječno, u postotku)

  15. Provodi li Vaša tvrtka anketno ispitivanje zaposlenika kako bi unaprijedila uvjete i dodatno potaknula korištenje bicikla? (opišite rezultate i provedene mjere ako postoje)

  16. Postoji li osoba zadužena za praćenje potreba zaposlenika biciklista?

  17. Navedite ključne barijere koje trenutno otežavaju zaposlenicima dolazak na posao biciklom.

  18. Na koje druge načine Vaša tvrtka potiče zaposlenike za dolazak na posao biciklom ili promiče biciklizam općenito, a nije pokriveno ovim upitnikom? (opišite)

  19. Navedite planirane aktivnosti za idućih 12 mjeseci za poticanje biciklizma.

  20. Navedite tri glavna razloga zašto smatrate da bi Vaša tvrtka trebala biti prepoznata kao bike-friendly tvrtka.