Još jedna denivelacija Slavonske avenije koja ponovno NEĆE riješiti gužvu

OTVORENO PISMO ZAGREBAČKOM GRADONAČELNIKU I ZAMJENICIMA

Poštovani gradonačelniče Tomašević, poštovani zamjenici Dolenec i Korlaet,

obraćam Vam se u ime udruge “Sindikata biciklista” u kojoj se već puno desetljeće zalažemo za održivi, zdravi, ali i ekonomičnijI promet. S obzirom da smatramo da nova gradska vlast ima viziju upravo takvog prometa u gradu Zagrebu, osjećamo se dužnima upozoriti na moguću izuzetnu štetnost najavljene denivelacije križanja Slavonska-Ledererova-Glavaševićeva. Predmetnim križanjem teče zanemariva količina pješačkog, biciklističkog i javnog prometa, tj. križanje gotovo isključivo služi osobnom automobilskom prometu. S obzirom na to da je isti pristup u raznim varijacijama isproban mnogo puta i u Zagrebu i u svijetu, nema ozbiljne dvojbe oko toga da su srednjoročne i dugoročne posljedice ovog i sličnih zahvata sljedeće:

  • ukupno povećanje automobilskog prometa u tom dijelu grada
  • povećanje prometnog pritiska na susjedna križanja, ceste i parkirališta
  • daljnji porast broja automobila i udjela automobilskih putovanja u gradu
  • daljnje zaostajanje u pogledu ukupne sigurnosti prometa u odnosu na druge europske zemlje
  • povećanje zagađenja zraka i  zagađenja bukom u širem području
  • propuštanje prilike usmjeravanja jako velikih novčanih sredstava u javni i biciklistički promet
  • odmicanje, umjesto približavanja Grada Zagreba samozadanim dobrim ciljevima navedenim u svojim strateškim dokumentima, između ostalih i u “Master planu prometnog sustava Grada Zagreba” u kojem se kao cilj navodi povećanje “Udjela održivih oblika prometovanja u ukupnoj raspodjeli putovanja (modal split)” od 42% (2017.) do 50% (2030.)

Ukratko, najavljeni projekt izgleda kao nastavak dosadašnje loše prakse zadovoljavanja prometne potražnje osobnih motornih vozila, umjesto upravljanja potražnjom i okretanja prema održivom upravljanju prometom u Zagrebu. S obzirom na navedeno, apeliramo na Vas da preispitate odnos prednosti i nedostataka ovog projekta te da spriječite trošenje velike količine javnog novca zbog privremene, vrlo lokalne koristi osobnog automobilskog prometa. Smatramo kako u maniri razvijenijih europskih država, sukladno zelenim i održivim prometnim politikama za koje vjerujemo da se zalažete, ovaj novac može biti korisno preusmjeren u ulaganja u javni i biciklistički promet koji već desetljećima vape za ulaganjima, za razliku od cestovnog prometa na kojeg su potrošene milijarde kuna, a posljedice svakodnevno gledamo u neprekidnim gužvama, preplavljenim parkiralištima, bučnim i opasnim ulicama te na kraju krajeva – slabom mobilnošću i praznom gradskom blagajnom.

S poštovanjem,
Janko Večerina
Predsjednik udruge “Sindikat biciklista”

“Building more roads to prevent congestion is like a fat man loosening his belt to prevent obesity”, Lewis Mumford

Previous articleHitne mjere za biciklistički promet u cilju smanjenja energetske ovisnosti
Next articlePreventivna akcija „Sigurno na biciklu“