Udruga Sindikat biciklista

Sindikat biciklista je udruga koja se zalaže za poboljšanje uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva. Zagovaramo i radimo na transformaciji gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Želimo postići uvjete u kojima je bicikl moguće voziti na siguran, jednostavan i udoban način.

Putem radionica, edukacija i mnogih projekata stvaramo sigurnije uvjete za bicikliranje i povećavamo kvalitetu života u urbanim sredinama. Smatramo da u oblikovanju prometa prioritet treba dati potrebama pješaka, biciklista i javnog prijevoza.

Udruga djeluje i kao platforma koja okuplja stručnjake iz područja prometa, urbanizma, energetske efikasnosti, pedagogije, društvenih, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, ekologije te je kao takva prepoznata kao jedna od vodećih organizacija civilnog društa u regiji u području biciklističkog prometa.

Sekcije

Sekcija za infrastrukturu

Ciljevi sekcija za infrastrukturu su proširenje biciklističke infrastrukture (izrada funkcionalnog i održivog plana budućih biciklističkih staza u Zagrebu, formiranje stavke u proračunu Grada Zagreba namijenjene izgradnji biciklističke infrastrukture neovisno o ritmu rekonstrukcija ulica), poboljšanje postojećih staza (prekidi, rinzoli, prepreke…) i crnih točaka za bicikliste.

Osim toga radimo na poboljšanju zakona i propisa vezanih uz biciklizam i izgradnju prometnica, legaliziranju i olakšavanju kretanja biciklom kroz centar Zagreba, širenju “zona 30” po gradskim četvrtima te povećanju broja i kvalitete parkirališta za bicikle, razradi budućih lokacija, donošenju standarda za stalke za bicikle, vodiču za tvrtke i institucije za nabavku te ishođenju dozvole kako bi se postavili stalci.

Također radimo na promicanju edukacije u autoškolama i online interaktivnoj karti za unošenje i planiranje ruta za dnevna putovanja te evidentiranje problema u infrastrukturi.

Dosad smo postigli suradnju s biciklističkim udrugama za koordinirano ostvarivanje ciljeva, sastali smo se s predstavnicima policije te gradonačelnikom i Gradskim uredom za promet radi održavanja konzultacija i razrade prijedloga za poboljšanja.

Obavili smo inspekcije nekoliko ulica s prijedlozima poboljšanja (Vukovarska, Medveščak, Ksaverska) te su izrađeni elaborati namijenjeni nadležnim ustanovama, radi lakšeg pristupanja sanaciji. U tijeku je izrada onlinekarte za prijave i evidenciju nedostataka u infrastrukturi te crnih točaka za bicikliste.

Pridruži se Sekciji za infrastrukturu!
Kontakt: infra@sindikatbiciklista.hr

Edu sekcija

Kada vidim odraslog čovjeka na biciklu, ne bojim se za budućnost ljudske vrste.
H.G. Wells

Edu sekcija bavi se svim vrstama biciklističke edukacije. Cilj Edu sekcije jest podići svijest o biciklu kao idealnom i optimalnom prijevoznom sredstvu, čije korištenje ne ovisi o dobi, spolu, društveno-ekonomskom statusu, stupnju obrazovanja, opisu zaposlenja i mjestu stanovanja, a često ni o vremenu. Poštivanje bontona u vožnji te poznavanje prometnih pravila i znakova će pomoći u širenju biciklističke ideje među svim sudionicima u prometu. Jedan od načina je educirati djecu i mlade i potaknuti ih da već od vožnje uz pomoćne kotačiće počnu tako razmišljati i djelovati. U ovom kratkom stažu Sindikata biciklista, održali smo na Filozofskom i Prometnom fakultetu nekoliko predavanja o vožnji u zimskim uvjetima, o prednostima vožnje bicikla i klimatskim promjenama te smo, u suradnji s udrugom ”Kontraakcija”, potpomogli prikupljanju bicikala za dječje domove. Planovi: Pripremamo pilot projekt u kojemu bi sudjelovale zagrebačke osnovne i srednje škole u svrhu dobivanja statusa bike friendly škole, širenjem i poticanjem biciklističke kulture među svojim učenicima. U konačnici, svrha aktivnosti Edu sekcije su budući ”prirodno” biciklistički naraštaji, društvo s razvijenom biciklističkom kulturom svjesno prednosti korištenja bicikla, kako za sebe, tako i za okolinu.

Pridruži se Edu sekciji!
Kontakt: edu@sindikatbiciklista.hr