Primjer dobre prakse: nove klamerice u Sisku

U listopadu prošle godine u naš e-mail sandučić pristigao je službeni upit iz sisačkog komunalnog poduzeća koji nas je izuzetno razveselio.

Gospođa Morana Čulig iz tvrtke Komunalac Sisak d.o.o. obratila nam se s molbom za preporuku vrste stalaka koji bi zadovoljili potrebe korisnika na način da ne oštećuju bicikle i da pružaju veću sigurnost u slučaju krađe, a s obzirom na sve veći broj biciklista u Gradu Sisku.

Kako su imali uskladištene stalke za koje nisu bili sigurni odgovaraju li korisnicima formom i funkcionalnošću, željeli su čuti naš komentar prije postavljanja.

Na ovaj način spriječeno je postavljanje nefunkcionalnih stalaka kakve prečesto susrećemo u brojnim hrvatskim općinama i gradovima u čijim službama nadležnim za prometna i komunalna pitanja odgovorni službenici još uvijek nisu spremni za savjet i mišljenje upitati korisnike i građane u slučaju da sami nemaju dovoljno iskustva i znanja o toj tematici.

Gđu Čulig smo uputili na Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi gdje je u članku 59. st. 2 definirano kakvi stalci trebaju biti: “Naprave za parkiranje trebaju biti učvršćene za tlo ili objekt u kojem se nalaze te omogućiti sigurno i pristupačno vezivanje bicikla za okvir bicikla.” 

Ključni kriteriji po kojima stalci koje je tvrtka imala u zalihama ne zadovoljavaju citiranu odredbu su “sigurno i pristupačno vezivanje bicikla za okvir bicikla”. Kvalitetni lokoti (U-lock i sl.) u pravilu ne mogu obuhvatiti i okvir bicikla i sam stalak bez posebnih akrobacija i snalažljivosti korisnika. Osobito je to otežano kod srednjih stalaka ako su rubna mjesta zauzeta. Općenito, takvi stalci za jedan kotač spadaju u kategoriju neadekvatne infrastrukture te ih puno korisnika ne želi koristiti. Slične su i “spirale” i “češljevi” čija normalna upotreba stvara opasnost oštećenja kotača bicikala (pucanje žbica, savijanje obruča, oštećenje kočionog diska) osim što ne zadovoljava kriterij sigurnosti za vezivanje dobrim lokotima. Nažalost, tradicionalni proizvođači stalaka u pravilu nisu upoznati s odredbama ovog pravilnika te su skloni braniti svoje proizvode unatoč negativnim povratnim informacijama od korisnika.

 Za razliku od toga, rješenje koje zagovaramo (ne nužno kao jedini mogući pristup) je stalak tip “klamerica” (eng. Sheffield stand/rack).

Idealna izvedba je da budu povezani u module 3-5 komada koje se može premještati sukladno potrebama. Ako se izvedu modularno umjesto pojedinačne montaže, u slučaju građevinskih radova na lokaciji se lako premjeste, za privremene manifestacije se mogu ukloniti…

Više smo o tome napisali u prilogu te na sljedećoj poveznici: https://sindikatbiciklista.hr/tko-koristi-spirale/

Također smo sugerirali i zanimljivu mogućnost osmišljavanja drugačijih oblika stalaka umjesto običnih klamerica, čime se može dati dodatna skulpturalna vrijednost ovoj urbanoj opremi.

 Uzeli smo u obzir i činjenicu da Sisak ima tradiciju umjetničke kolonije u okviru svoje Željezare pa se na tom tragu može stvoriti inicijativa participativnog/natječajnog oblikovanja novih stalaka specifičnih upravo za Sisak.

S obzirom na odabir mikrolokacija za postavljanje stalaka i bolje poznavanje lokalnih potreba od nas kao udruge čiji članovi uglavnom žive i rade u Zagrebu, predložili smo konzultacije s Biciklističkim savezom Sisačko-moslavačke županije, želeći i tako uključiti lokalne aktere u pronalaženje optimalnog rješenja, a na korist svih biciklista Grada Siska i okolice koji će postavljene stalke koristiti.

Rezultati su postali vidljivi ovih dana kada su prvi novi stalci postavljeni na tri lokacije: kupalište Zibel, otvoreni bazeni Caprag te Ledena dvorana, a iz Komunalca najavljuju da ih planiraju postaviti na području cijelog Grada Siska.

Na raspolaganju smo za sve potrebne informacije i mogućnosti suradnje zainteresiranim gradovima i općinama te se nadamo da će ih nakon Metkovića, gdje su stalci prema našim uputama postavljeni 2015. god., i Siska biti još puno.

Download (PDF, Unknown)

Fotografije: Komunalac Sisak d.o.o.

Previous articleNajava ljetne stanke
Next articleMiniPEDALAFEST: nizozemski dokumentarac “Why we cycle”, 16.8.2020.