Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi: Izgubljeno u prijevodu

Članovi Sekcije za infrastrukturu Sindikata biciklista uključili su se u javno savjetovanje o prijedlogu koje je organiziralo Ministarstvo prometa, pomorstva i infrastrukture. Predali smo više od 90 prijedloga, izmjena i komentara na predloženi nacrt koji je u javnoj raspravi bio od 24. studenog do 24. prosinca. Ministarstvo i radna grupa koja je izradila nacrt Pravilnika dobili su od naše udruge za Badnjak pod bor 90-ak elaboriranih komentara utemeljenih na srodnim standardima i pravilnicima iz Njemačke, Nizozemske, Slovenije i drugih zemalja.

Nacrt Pravilnika koji je Ministarstvo prometa dalo na javno savjetovanje zapravo je skraćeni prijevod slovenskih smjernica za projektiranje biciklističkih površina. Ovo ne bi bio toliki problem da u predloženom Pravilniku nije izostavljeno više od polovice sadržaja slovenske verzije, pri čemu su napravljene kardinalne pogreške u prijevodu koje bitno mijenjaju značenje pojedinih odredbi preuzetih iz originala.

Na primjer, u slovenskoj verziji, koja je pak temeljena na njemačkim smjernicama, odluka o izgradnji biciklističke staze ili trake kojom se vozače bicikala odvaja od motornog prometa ovisi najviše o broju svih vozila u vršnom satu. Za razliku od toga, u nacrtu pravilnika koji je predložila radna grupa ministarstva prometa, pogreškom u prijevodu određeno je da izbor vrste biciklističke površine ovisi o vršnom prometu samo biciklista, ali uz zadržavanje istih brojčanih parametara! Ovo znači da se u Sloveniji i Njemačkoj biciklistička traka gradi na prometnicama gdje je ograničenje brzine 50 km/h i gdje prolazi 400 ili više motornih i drugih vozila u vršnom satu. Kod nas bi se biciklistička traka gradila na prometnicama s ograničenjem brzine od 50 km/h gdje prolazi više od 400 biciklista u vršnom satu! Ova pogreška u prijevodu, ako se ne ispravi, značit će da se u Hrvatskoj gotovo nigdje neće trebati graditi biciklističke trake ili staze, jer kod nas 400 biciklista u jednom satu na nekoj prometnici prolazi jedino za vrijeme biciklijada.

Potrebno je bilo uložiti mnogo vremena i energije kako bismo Pravilnik doveli do upotrebljive razine, budući da je nacrt Pravilnika vrvio nedorečenostima, kontradiktornim odredbama i ozbiljnim pogreškama. Komentare naše udruge preuzmite na linku (PDF) => https://goo.gl/VRQzG0

Izvornik:

Slovenski izvornik
“Vrste biciklističkih površina određuju se na temelju brzine i satnog prometnog opterećenja vozilima, koja se kreću uz biciklističku površinu.”

Hrvatski prijevod:
pravilnik greska hr_

Previous articleGrad bez prepreka
Next articleZatiranje biciklista: zagrebačka zimska služba