Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj

Okrugli stol o cikloturizmu, koji je u organizaciji mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija – Hrvatska, udruge “Sindikat biciklista” i projekta Danube Cycling održan krajem listopada u Impact Hub-u Zagreb, još je jednom naglasio važnost razvoja ove grane turizma kao i potrebu razvoja infrastrukture na nacionalnoj razini. Na okruglom stolu prisustvovalo je 20-ak  dionika iz raznih krajeva Hrvatske, a osim Danube cycling-a predstavljeni su i projekti Sava Bike i Bike Rijeka. .

Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj
Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj

Predstavljanje platformi / mreža

Nakon uvodnog pozdrava Lidije Pavić-Rogošić koja je moderirala skup, Tomislav Panenić predstavio je Dunavski centar za kompetencije, regionalnu platformu koja se bavi razvojem i unaprjeđenjem Dunava kao turističke destinacije.
Direktorica ODRAZ-a Lidija Pavić-Rogošić govorila je o važnosti suradnje među partnerima u mreži CIVINET Slovenija-Hrvatska i ulozi mreže u planiranju održivog prometa u gradovima, kao i razvoju cikloturizma na nacionalnoj i regionalnoj razini. Glavni koordinator mreže je Grad Ljubljana, a ulogu Tehničkog tajništva u Hrvatskoj preuzeo je ODRAZ.

Profesor Zoran Klarić iz Instituta za turizam govorio je o perspektivi i kontekstu  razvoja cikloturizma u Hrvatskoj obuhvaćene u Akcijskom planu razvoja cikloturizma koje je Institut izradio za potrebe Ministarstva turizma. Podsjećamo, cikloturizam je važna odrednica Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020, a trenutno stanje biciklističke infrastrukture u Hrvatskoj označeno je kao jedno od slabijih u Europskoj uniji.


Primjeri projekata cikloturizma

Danube cycling međunarodni je projekt čiji je cilj potaknuti razvoj cikloturizma u državama koje u tom pogledu kasne za najboljim europskim praksama. Nositelj projekta je Dunavski centar kompetencije dok su partneri projekta u Hrvatskoj Ruralni tandem i Sindikat biciklista. Projekt osim Hrvatske obuhvaća Srbiju, Bugarsku i Rumunjsku.
Uz povezivanje dionika na državnoj razini, ovaj projekt potiče razvoj kompetencija i putem međunarodne razmjene iskustava. Osim toga, projekt svojom ekspertizom podržava i ECF – Europska biciklistička federacija, kompetentna i utjecajna krovna udruga koja promiče korištenje bicikla za gradski prijevoz i putovanja. ECF ima razrađene sustave razvoja cikloturističkih ruta, standarde kvalitete, metode evaluacije, analize tržišta i sl. koje nam stoje na raspolaganju da ne otkrivamo sve sami od početka. ECF ima svoj sustav dugih europskih ruta Eurovelo, od kojih neke prolaze kroz Hrvatsku i njihov je cilj razvoj nacionalne koordinacije za razvoj cikloturizma, infrastrukture na rutama i jačanje ovog specifičnog oblika turizma koji posebno jača lokalnu zajednicu.

Ideju za Sava Bike, rutu koja bi trebala povezati četiri države (Slovenija, Hrvatska, BiH i Srbija) i tri glavna grada: Ljubljanu, Zagreb i Beograd, predstavio je koordinator mreže CIVINET Slovenija- Hrvatska, Vlado Babić iz Ljubljane. Riječ je o jedinstvenom konceptu zasnovanom na najboljim praksama magistralnih biciklističkih ruta glede planiranja infrastrukture i usluga za bicikliste.

Jasminka Hatežić predstavila je aplikaciju Bike Rijeka koju je razvio tim iz Molekula d.o.o. iz Rijeke, a koja je poslužila u trasiranju ruta na području Grada Rijeke.

Sastanak je osim predstavljanja projekata poslužio i za raspravu o mogućoj suradnji na sve više projekata Europske unije koje kao država članica imamo na raspolaganju upravo na povećanju kapaciteta i znanja te izgradnji infrastrukture u kontekstu razvoja cikloturizma.

Najava 2. Nacionalne radionice o cikloturizmu 24. studenog
Ovaj je okrugli stol poslužio i kao najava druge velike radionice na nacionalnoj razini u ovoj tematici, a koja će se održati 24. studenog 2015. od 12:00 do 16:00 sati u prostorijama Ministarstva turizma. Na toj će radionici biti prisutni svi važni dionici, a cilj je povezivanje udruga, organizacija i gradova u zajedničku platformu za razvoj cikloturizma.

Program

Prezentacije

Danube competence center

Sava river bike route

Bike Rijeka

 

Previous article“Good cop, bad cop?” – nova runda razgovora s policijom
Next articleUspostavlja se Nacionalni Eurovelo koordinacijski centar