Ograničenje brzine na 30km/h u hrvatskim gradovima – san ili realnost?

Broj smrtno stradalih u prometu u Republici Hrvatskoj, uz iznimku koja se dogodila 2020. godine, i dalje se zadržava na brojci od oko 300 poginulih na godinu. Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, uz povremene izmjene od kojih su posljednje obuhvatile i dijelove koji se dotiču ugroženih skupina u prometu (pješaci, biciklisti), još se uvijek propušta prilika za odlučnim koracima i primjenama pozitivnih iskustava temeljenih na dobrim praksama iz drugih zemalja.
Dinamika kojom se prihvaćaju pojedine promjene, poput onog da se brzina u “normalnim prometnim uvjetima” smije ograničiti na 30 km/h, za što su bile potrebne godine i godine zagovaranja i sudjelovanja na javnim savjetovanjima, ne prati ubrzani porast broja biciklista, pješaka i drugih ranjivih sudionika na ulicama mnogih gradova u Republici Hrvatskoj. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, brzina predstavlja jedan od “četiri ubojice u prometu”, a gotovo tri četvrtine nesreća s poginulim ili ozlijeđenim osobama se događa u naseljima, odnosno urbanim područjima. Poražavajući su podaci da se po broju smrtno stradalih pješaka i biciklista u naseljima (urbanim područjima), Republika Hrvatska nalazi u samom vrhu država članica Europske unije.

Slika 1. Postotni omjer poginulih pješaka s obzirom na kategoriju prometnica od 2015. do 2017.
Slika 2. Postotni omjer poginulih biciklista s obzirom na kategoriju prometnica od 2015. do 2017.

Slika 1 i 2, Izvor: European Transport Safety Council. How safe is walking and cycling in Europe?: PIN Flash Report 38. 2020. Brussels

Istovremeno u Republici Hrvatskoj, propisana brzina u naseljima je 50 km/h (osim ako znakom nije drugačije određeno). Uz toleranciju prilikom mjerenja, brzine kretanja vozila često su i veće što predstavlja ugrozu ranjivim skupinama u prometu u ulicama koje se nalaze u blizini vrtića, škola, domova za starije i nemoćne, u stambenim naseljima i dr. Ovakva praksa ne samo da nije temeljena na načelima zakona u čijem se naslovu nalazi upravo izraz “sigurnost prometa”, već pokazuje i suprotan učinak od svih pozitivnih praksi koje se primjenjuju u drugim europskim gradovima, ali i državama, a što je preporuka i Europskog Vijeća. Gradovi poput Bruxellesa, koji su uveli ograničenje brzine na 30 km/h, bilježe smanjenje broja prometnih nesreća i do 40% (Agenda 2030). Pilot projekti provedeni u Španjolskoj pokazuju odlične učinke uvođenjem ograničenja na 30 km/h zbog čega je Španjolska danas prva zemlja u EU u kojoj je, na nacionalnoj razini, dopuštena brzina u naseljima spuštena na 30 km/h. Osobni automobili predstavljaju najveću opasnost u prometu, pa ako to povežemo s problematikom ograničenja brzina u naseljenim mjestima, ondje gdje prometnim znakom nije drugačije označeno, dobijemo da automobil približne mase od cca 1250 kilograma (približno prosječna masa) pri brzini od 50 km/h ima kinetičku energiju 120 kJ. Istovremeno, biciklist s biciklom, približne ukupne mase od 80 kilograma pri brzini od 25 km/h ima energiju od oko 1.9 kJ. Omjer ovih energija je 63:1, pri čemu je bitno istaknuti toleranciju od 10 km/h za brzine veće od 50 km/h, temeljem Pravilnika o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za mjerila brzine u cestovnom prometu, a kojim se omogućuje vožnja motornih vozila brzinama do 60 km/h u naseljenim mjestima (gdje znakovima nije drugačije određeno). Ukoliko tu brzinu unesemo u ranije spomenutu formulu, dobivamo omjer od 91:1 u korist automobila, a kada se radi o usporedbi kinetičkih energija automobil-pješak, te su razlike još i veće što stvara iznimnu ugrozu za pješake i bicikliste.

Slika 3. Postotni omjer poginulih pješaka u sudarima po vrsti vozila koja su sudjelovala od 2015 do 2017.

 

Slika 4. Postotni omjer poginulih biciklista u sudarima po vrsti vozila koja su sudjelovala od 2015 do 2017.

Slika 3 i 4, Izvor: European Transport Safety Council. How safe is walking and cycling in Europe?: PIN Flash Report 38. 2020. Brussels

Dodatno, vozač i putnici u motornim vozilima su zaštićeni pasivnim i aktivnim elementima sigurnosti koje biciklisti i pješaci nemaju (karoserija, pojas, zračni jastuk i dr.), pa i bez usporedbe kinetičkih energija ova razine zaštite jasno ukazuje da za vozače i putnike u motornim vozilima, biciklisti i pješaci ne predstavlja nikakvu fizičku opasnost, dok skoro svaki kontakt između motornog vozila i biciklista ili pješaka vjerojatno rezultira ozljedom ili smrtnim ishodom. Temeljem iznesenih argumenata, nužne su odlučnije promjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koje će biti temeljene i donesene isključivo s ciljem povećanja sigurnosti prometa na cestama, dok protočnost i komfor motornog prometa ne smije biti ni na sekundarnom ni na bilo kojem drugom mjestu. Ograničenje brzine u naseljenim mjestima potrebno je ograničiti na 30 km/h (umjesto trenutnih 50 km/h) Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, a nadležnim upraviteljima cesta dati na izbor hoće li i u kojim situacijama, kompromisnim rješenjima, povećavati brzinu i protočnost motornog prometa postavljanjem prometnih znakova. Ovom bi se izmjenom Zakona o sigurnosti prometa na cestama postavili temelji za razvojem prometnog sustava koji je siguran za sve sudionike u prometu, ali i zadržala mogućnost kompromisa i omogućavanja većih brzina kretanja ondje gdje to prometni uvjeti zahtijevaju.

Previous articleZahtjev MUP-u za promjenu prakse u radu policije
Next articleŽeljene lokacije za parkiranje bicikala na području Grada Zagreba