Odnosi s javnošću

Medijska sekcija brine se za odnose s medijima i javnošću.

Zadatak medijske sekcije je informirati javnost o aktivnostima Sindikata, reagirati na biciklističku problematiku i tekstove o biciklističkim problemima u medijima, nuditi relevantne sugovornike za bilo koju od biciklističkih tema.

Osim toga, Medijska se sekcija brine za strategiju nastupa na društvenim mrežama i provedbu te strategije.

Za sva pitanja ili uključivanje u rad sekcije obratite se na:

press@sindikatbiciklista.hr