Novi život Nove ceste

Potaknuti trenutnom situacijom u Novoj cesti, a s ciljem skretanja pozornosti na potrebu za prostornom reorganizacijom ulice, odnosno trajne promjene načina njezinog korištenja, obratili smo se Vijećima gradske četvrti Trešnjevka-sjever i mjesnih odbora na čijem se teritoriju ulica nalazi (“Samoborček” i “Silvije Strahimir Kranjčević”).

Naime, privremenom regulacijom prometa južno od rotora zbog dva gradilišta na istočnoj strani ulice koja zauzimaju dio prometnih traka na kolniku, motorizirani promet se odvija na preostale tri, mjestimično dvije trake, po jednoj u svakom smjeru, bez većih gužvi i zastoja čak i u vršnom satu.

Nova cesta je jedna od neugodnijih i nehumanijih trešnjevačkih ulica s čak 4 kolne trake i dva reda uzdužnog parkinga kojima je pješacima oduzet velik dio pločnika te bez ijednog stabla u koridoru ulice. U takvim uvjetima na pločniku se jedva mimoilaze dva pješaka, a zbog spremnika za otpad i drugih prepreka upitna je mogućnost kretanja roditeljima s dječjim kolicima i osobama s invaliditetom u kolicima. Istovremeno, površina osigurana za vožnju većinu je vremena neiskorištena.

Zbog širine kolnika, vozači automobila često voze brzinama koje biciklistima na kolniku izazivaju nelagodu i nesigurnost pa se i oni sklanjaju na pločnik i uznemiravaju pješake na ionako preuskom prostoru.

U koridoru ulice širine cca 20 m, čak 85,5% širine pripada automobilima (17,1 m), a 14,5% (2,9 m) pješacima.

Ne postoji potreba za čak 4 kolne trake s obzirom da se ulica na sjeveru spaja na dvotračnu Magazinsku ulicu, a na jugu se većina prometa ulijeva u Ulicu grada Vukovara koja na mjestu spoja ima dvije kolne trake za jedan smjer (zapad) i samo jednu za drugi smjer (istok).

Smatramo da je potrebna reorganizacija prometnice, a jedan od mogućih načina je prenamjena dijela kolne površine u parking, uklanjanje postojećeg uzdužnog parking s pločnika (premještanjem na kolnik i pretvaranjem u okomiti ili kosi parking s drvoredom moguće je dobiti više parkirnih mjesta) i oslobađanje za kretanje pješaka, ograničenje brzine vožnje ispred osnovne škole i doma zdravlja na 30 km/h i predviđanje površina za kretanje vozača bicikala s ciljem: 

  • smanjenja buke i zagađenja od prometa,
  • oslobađanja prostora za pješake i stvaranja uvjeta za zadržavanje i boravak ljudi te oživljavanje uličnih lokala koji su trenutno napušteni,
  • povećanja sigurnosti djece ispred škole i pješaka općenito,
  • poticanja na održivo kretanje, 
  • ozelenjivanja i stvaranja za život ugodnijeg okoliša.

Jedan od pristupa je reorganizacija koja ne zahtijeva građevinske radove (#2) dok rješenje koje bi uključivalo i odvojenu površinu za sigurno odvijanje biciklističkog prometa, a kojem težimo, uključuje opsežniju rekonstrukciju prometnice (#3).

Previous articleNovi zakon – još jedan korak unatrag u pogledu sigurnosti biciklističkog prometa i njegova moguća destimulacija
Next articleTvrtka Neos postala Poslodavac prijatelj bicikliranja