Nadograđena Platforma EU projekata održive urbane mobilnosti i bicikliranja

Tijekom 2016. Sindikat biciklista je pokrenuo Platformu EU projekata namijenjenu istraživanju tema održive urbane mobilnosti i bicikliranja. U prošloj godini Platforma je omogućila građanima jednostavno pretraživanje projekata sufinanciranih kroz EU fondove i programe, stoga je Sindikat biciklista nastavio s provedbom projekta i tijekom 2017. godine.

Glavni cilj Platforme EU projekata je informiranje zainteresiranih građana i udruženja o projektima i inicijativama koji se bave alternativnim oblicima prometa, održivom mobilnosti i bicikliranjem u europskim gradovima. Tako se nastoji potaknuti prijenos inovativnih rješenja, najboljih praksi i kreativnih inicijativa, slijedeći iskustva i primjere europskih gradova predstavljenih u okviru Platforme. Imajući u vidu porast korištenja bicikala u Zagrebu s jedne strane i potrebu za otvorenim dijalogom o bicikliranju, novim infrastrukturnim rješenjima te načinima usklađivanja motoriziranog, biciklističkog i pješačkog prometa s druge strane, smatramo da predstavljena rješenja u Platformi mogu potaknuti pozitivne promjene u Gradu Zagrebu.

Prva verzija Platforme iz 2016. godine predstavila je više od 100 projekata sufinanciranih kroz Interreg, Urbact, ENI, LIFE, Intelligent Energy, Erasmus, Health i Horizon programe. Tijekom 2017. godine Platforma je nadograđena inovativnim rješenjima, najboljima praksama i kreativnim alatima razvijenim u okviru predstavljenih projekata. Uvrštavanjem novih sadržaja baza podataka Platforme je konkretizirana i predstavljane su izravne koristi koje građani, lokalna zajednica i gradske vlasti dobivaju provedbom ovih projekata i najboljih praksi. Istražujući inovacije u biciklističkoj opremi i sklopivim biciklima kroz projekte Hovding i Bike Intermodal, načine planiranja vertikalnog i održivog prometa u španjolskom gradiću Donostia kroz CIVITAS Archimedes projekt, do razvijanja planova mobilnosti na sveučilištu u Grazu u okviru Cyclecities baze podataka, novi primjeri iz Platforme će naglasiti važnost održivog prometa s aspekta EU programa i projekata.

Na dolje navedenom linku možete pristupiti interaktivnoj karti Platforme i saznati više o pojedinim projektima i inicijativama, glavnim aktivnostima, ciljevima, razvijenim alatima i drugim korisnima informacijama.

Nadamo se da će Platforma nastaviti služiti kao izvor znanja za teme održive urbane mobilnosti i bicikliranja!

Pratite nove projekte na https://sindikatbiciklista.hr/platforma-eu-projekata/.

* Projekt je financiran sredstvima iz Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz sredstava Proračuna Grada Zagreba za 2017. godinu.

Previous articleTrasiranje cikloturističkih ruta
Next articleNajava Dana zimskog bicikliranja na posao 9. veljače 2018.