Kretanje mojim kvartom – Susret s građanima južne Trešnjevke

Peti susret u sklopu ciklusa “Kretanje mojim kvartom” održan je s građanima gradske četvrti Trešnjevka – jug uvečer 23. ožujka 2017. Na susretu se okupilo 30-ak sudionika – građana i članova vijeća gradske četvrti, predstavnici mjesne samouprave, ZET-a, prometne policije i medija. Zakrčenost automobilima, nedostatak parkirališnih mjesta te neodgovarajuće označena pješačka i biciklistička infrastruktura neki su od najvećih problema ove četvrti.

kmk_tresnjevka_jug
Susret su organizirali projektni partneri – ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Sindikat biciklista i Grad Zagreb u suradnji s predstavnicima Gradske četvrti Trešnjevka – jug i Mjesnim odborom Horvati – Srednjaci u okviru projekta “Dijalog o mobilnosti u Zagrebu”.

Mjesnu samoupravu zastupali su Tomislav Madžar , član Vijeća GČ Trešnjevka – jug, Marijana Hrestak, voditeljica ureda GČ Trešnjevka – jug i Mladen Matijašec, predsjednik MO Horvati – Srednjaci. U odgovorima na pitanja, komentare i prijedloge građana pridružili su im se predstavnik ZET-a Paško Đirlić i policijski službenik za preventivu u cestovnom prometu Božidar Jagušt.

Nakon uvodnih riječi Tomislava Madžara i obrazloženja predstavnika projektnog tima, riječ su dobili građani. U nastavku je pregled njihovih komentara i prijedloga popraćen danim odgovorima i obrazloženjima:

Kretanje biciklom

 • Primjedbe na ponašanje biciklista – prijelazi preko pješačke zebre bez smanjenja brzine – potrebna je edukacija biciklista
  Udruga Sindikat biciklista: Udruga može isključivo davati savjete i organizirati edukacije i druge akcije u tom cilju što se redovito i provode. Nakon višegodišnjeg prekida sustavne edukacije biciklista potrebno je uložiti dodatni napor kako bi se svi sudionici u prometu ponašali odgovorno i tolerantno
  MUP: neodgovarajuća infrastruktura dovodi do sukoba pješaka i biciklista.
 • Neprikladan odnos biciklističke staze i pješačke zebre na križanju Ulice Hrvatskog sokola i Horvaćanske ceste
 • Biciklistička infrastruktura se označava ekološki neprihvatljivim materijalima
 • Uz OŠ Ivana Meštrovića nedostaje parking za bicikle
 • Biciklistička staza do ŠRC Jarun u dvije razine ometa kretanje slijepih i slabovidnih osoba

Kretanje pješaka

 • Pješački prijelaz preko Selske uz križanje s Horvaćanskom nije moguće prijeći bez prekida kretanja, a pješački otok na sredini prometnice je preuzak
 • Prijelaz Zagrebačke iz Ulice Srednjaci – predugi intervali semafora

Promet u mirovanju

 • Općenito, nedostaju parkirna mjesta
 • Sjeverni pločnik u ulici Vincenta iz Kastva zakrčen je parkiranim automobilima
  Odgovor: planiran je parking s južne strane
 • Problem parkiranja u naselju Gredice
  Prijedlog: prenamjena preširokog pločnika u parkiralište – u ovom se trenutku kažnjavaju vozači koji tamo parkiraju motorna vozila, jer se radi o biciklističkoj infrastrukturi
 • Problem je parkiranje na ulicama što smanjuje protočnost prometa; prijedlog: izgradnja montažnih platformi za parkiranje
  Mjesni odbor: parkiralište u Ulici Braće Domany stavljeno je u funkciju s 200 parkirnih mjesta
 • Uz Jarunsku nema parkinga za građane; jedino parkiralište dano je na upravljanje SRC Mladost i većim dijelom godine je prazno.
 • Uz Ulicu Marijana Haberlea pločnici su široki, ali nema parkinga za stanare; naplaćuju se kazne (Haberleova 10 – nema ni jedno parking mjesto)
  Mjesni odbor: Gradonačelnik Bandić je upoznat s problemom, dogovor nije postignut, predloženo je uvođenje godišnjih parkirnih karata što je MO u nekoliko navrata odbio.
 • Problem parkiranja preko hidranta – potrebno postaviti fizičke barijere
 • Potrebno je promijeniti paradigmu “auti pod prozore”
 • U Srednjacima su ulice uske, nedostaju parkirališta; ulice bi trebalo osloboditi za pješački i biciklistički promet
 • Nedostaju parkirališta za roditelje uz škole

Javni prijevoz

 • Autobusno stajalište Selska Horvaćanska cesta (linija 109) nije opremljeno nadstrešnicom.
  ZET: Nadstrešnice postavlja Grad Zagreb na inicijativu mjesnih odbora
 • Na određenim tramvajskim stajalištima nedostaju displeji
  ZET: Na području Grada Zagreba postavljeno je 150 displeja (najfrekventnija stajališta). Mreža ZET-a ima 260 tramvajskih i 2000 autobusnih stajališta. U planu je nabavka novih uređaja, postavljaju se postupno.
 • Potrebna je sinkronizacija tramvajskog prometa, razmaci su neujednačeni, često se događa da linije tramvaja 5 i 17 idu jedna za drugom)
  ZET: slijed je svakih 4,5 min, zbog duljine trasa se događaju odstupanja.
 • Tri stanice na jednom raskršću – Jadranski most / Horvaćanska – nepraktično. Planira li se uvođenje direktne tramvajske linije na relaciji Trešnjevka jug – Novi Zagreb? Je li moguće tramvajsku liniju br. 7 produžiti od Savskog okretišta do Jaruna?
  ZET: Prometno diskutabilno, ZET redovito provodi brojanje prometa. Ukoliko postoji potreba, građani mogu postaviti zahtjev preko mjesnih odbora.

Sigurnost kretanja

 • Neprikladno postavljeni kontejneri smanjuju preglednost na raskrižjima, što je čest slučaj (primjer: (Ulice Božidara Rašice / Marijana Haberlea, Ožujska i Travanjska / Horvaćanska i dr.)
 • Nedostaju nogostup i zebra na spoju Lipanjske ulice s Ulicom Hrvatskog sokola
 • Nema signalizacije za školu I. Meštrovića na Hrgovićima; nedostaje i rampa za invalide
  MUP: Izvršen je komisijski očevid, potrebno je hitno uređenje prijelaza što je i zatraženo od Grada.
 • Zebra na ulazu u Jarun je neupotrebljiva – pješaci su usmjereni na biciklističku stazu na desnoj strani, a lijeva strana je blokirana kontejnerima.
 • Uz tramvajsko okretište u Vrbanima i šetalište za pse stoje otvoreni šahtovi uništeni ralicom još 2012. godine.
  Mjesni odbor: bit će obaviještena Vodoopskrba i odvodnja te poslani komunalni redari.

Uređenje i održavanje javnih prostora

 • Neredovito čišćenje odvodnih kanala
  Ured za mjesnu samoupravu: ovo će pitanje biti 30. ožujka postavljeno na sastanku Vijeća gradske četvrti
  Održavanje okoliša škole, kretanje invalida, parkiralište za bicikle.

Ostalo

 • Izgradnja nove tramvajske pruge / poveznice s Črnomercem. Planira li se uz novu prugu prometnica?
  ZET: Tramvajska infrastruktura na relaciji Fallerovo šetalište – Horvaćanska cesta je u planu, trasa je definirana GUP-om. Realizacija je u ingerenciji Grada Zagreba.
  Gradska četvrt: uz novu tramvajsku prugu planirana je šesterotračna prometnica s parkirnim mjestima
 • Je li u planu nastavak tramvajske infrastrukture do Sveučilišne bolnice?
  ZET: da
 • U Vrbanima nema ambulante.
 • Nedostaje i dom umirovljenika i policijska postaja.
 • kakva je procedura s postavljenim pitanjima -loše iskustvo, na postavljena nisu dobiveni odgovori (primjer: uređenje parkirnih mjesta za motocikle)
  Ured za mjesnu samoupravu: Predstavnik suvlasnika mora postaviti zahtjev. Potrebno je kontaktirati predstavnike mjesnog odbora ili direktno gradsku četvrt (Park stara Trešnjevka)

Okupljene građane zanimalo je šalju li se podaci s interaktivne karte Sindikata biciklista mjesnoj samoupravi. Upućen je apel da to bude stalna praksa. Postavljeno je pitanje utječu li komentari građana na donošenje odluka o prometu. Goran Lampelj iz udruge Sindikat biciklista izvijestio je da odluke o biciklističkoj infrastrukturi donosi Grad Zagreb.

Galerija slika s događanja dostupna je OVDJE.

mobilnostZG

 

SOURCEOdraz - Susret s građanima južne Trešnjevke
Previous articleInicijativa za izgradnju biciklističke staze Zagreb – Zaprešić
Next articleKretanje mojim kvartom – Razgovor s građanima o kretanju i prometu Ilicom