Kako propisno voziti bicikl

Biciklisti se često zateknu u situaciji da svjesno ili nesvjesno krše propise. Zbog toga primamo brojne pritužbe, a svjedoci smo i kažnjavanja. Sindikat biciklista nema pravnog savjetnika i stoga ne može davati pravne savjete, ali možemo vas upoznati s važećim propisima. Promet biciklom propisan je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, u nastavku teksta: Zakon). Državna tijela i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne i fizičke osobe te sudionici u prometu dužni su, u postupanju prema odredbama ovoga Zakona, voditi računa o sigurnosti, razvijati solidarnost, humane i etičke odnose među sudionicima u prometu na cestama, štititi zdravlje i život drugih osoba, osobito djece, osoba s invaliditetom, starih i nemoćnih osoba i brinuti se o zaštiti životnog okoliša (Članak 3.).

Prije svega, bicikl treba voziti sigurno. Zakon propisuje obaveznu opremu, no slobodno se zaštitite i više. Na primjer, Zakon ne propisuje da obučete kabanicu kad pada kiša, niti da nosite zaštitnu kacigu ako ste stariji od 16 godina. Ipak, zaštitna kaciga će vam čuvati glavu i ako ste stariji. Nikako nemojte voziti bez opreme propisane Zakonom:

  1. Od prvog sumraka do potpunog svanuća (noću), a i danju u slučaju smanjene vidljivosti, na biciklu mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 101.). Iznimno od odredaba članka 101. ne moraju imati upaljena svjetla bicikli koji nemaju akumulator kad su zaustavljeni ili parkirani u naselju uz sam rub kolnika (Članak 103.).
  2. Vozač bicikla koji se kreće kolnikom na javnoj cesti dužan je noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti biti označen reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom biciklističkom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom (izmjena zakona NN 108/2017). Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 113.).
  3. Zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađi od 16 godina. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno (Članak 114.).

 

Kako propisno voziti bicikl?

Vozači bicikla dužni su se kretati biciklističkom stazom ili biciklističkom trakom, a ako one ne postoje, što bliže desnom rubu kolnika. Ako se dva ili više vozača bicikala kreću u skupini, dužni su kretati se jedan iza drugoga. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno (Članak 112.).

 

Imaju li biciklističke staze smjer kretanja?

Da. Zakon na biciklističkoj stazi propisuje kretanje u smjeru kretanja prometa, kao i na biciklističkoj traci ili kada se krećemo kolnikom. Stavak 1. članak 47. Zakona kaže:

Vozilo se kreće desnom stranom kolnika, odnosno biciklističkom stazom ili trakom uz desni rub kolnika ili ceste u smjeru kretanja, a na traci ili stazi uređenoj i obilježenoj za dvosmjerni promet bicikala, desnom stranom trake ili staze u smjeru kretanja. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.

 

Smijem li voziti bicikl brzom cestom?

Autocestom, brzom cestom i cestom namijenjenom isključivo za promet motornih vozila ne smiju se kretati bicikli. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj sudionik u prometu ako postupi suprotno (Članak 139.).

 

Smijem li voziti bicikl pod utjecajem alkohola?

Ne. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka ili ako je pod utjecajem droga ili lijekova (Članak 199.).

 

Smijem li razgovarati na mobitel dok vozim bicikl?

Ne. Vozač vozila za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način koji bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Mobitel se može koristiti za vrijeme vožnje ako se upotrebljava naprava koja omogućava njegovo korištenje bez upotrebe ruke. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji postupi suprotno (Članak 196.).

 

Smiju li djeca voziti bicikl?

Biciklom na cesti smije upravljati osoba koja je navršila 14 godina. Djeca s navršenih devet godina koja su u školama osposobljena za upravljanje biciklom i za to im je izdana potvrda, smiju samostalno upravljati biciklom na cesti, a druga djeca s navršenih devet godina samo u pratnji osobe koja je navršila 16 godina. Program osposobljavanja za vožnju biciklom, program biciklističkog ispita i obrazac potvrde propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja. (Članak 215.).

 

Je li vozač motornog vozila dužan propustiti bicikl kada pri skretanju presijeca biciklističku stazu?

Vozač koji pri skretanju presijeca biciklističku stazu ili traku koja se pruža uzduž kolnika kojim se kreće, dužan je propustiti bicikle koji se kreću po biciklističkoj stazi ili traci u istom ili suprotnom smjeru.

 

Kako biciklom prevoziti djecu i odrasle?

Malu djecu treba voziti u sjedalici, a stariju djecu i odrasle na tandemu. Vožnja na upravljaču ili cijevi okvira nije dopuštena. Kako pravilno vozilima prevoziti osobe propisano je u članku 161. Zakona:

  1. Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti osobe starije od osam godina samo ako se na biciklu nalaze posebna sjedala za svaku osobu, držač za ruke i noge, odnosno pedale. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.
  2. Vozač bicikla stariji od 18 godina može na biciklu prevoziti dijete do osam godina starosti, ako je na biciklu ugrađeno posebno sjedalo, prilagođeno veličini djeteta i čvrsto spojeno s biciklom te ako dijete na glavi nosi propisanu i uredno pričvršćenu zaštitnu kacigu. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.
  3. Vozač bicikla, mopeda i motocikla ne smije prevoziti osobu koja je pod utjecajem droga ili lijekova ili ako u krvi ima alkohola iznad 0,50 g/kg, odnosno odgovarajući iznos miligrama u litri izdahnutog zraka. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno.

 

Kako biciklom prevoziti teret?

Na biciklu se ne smiju prevoziti predmeti širi od 50 cm sa svake strane vozila. Na prikolici bicikla ne smije se prevoziti predmete šire od 80 cm. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno (Članak 157.).

U prometu na cesti biciklom smije se vući prikolicu s dva kotača pričvršćenu tako da je osigurana stabilnost vozila. Prikolica ne smije biti šira od 80 cm, a ukupna masa ne smije biti veća od 50 kg. Na stražnjoj strani mora imati dva katadioptera propisana za priključna vozila. Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač bicikla ako postupi suprotno (Članak 93.).

 

Tko je odgovoran za uređenje biciklističkog prometa?

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u skladu s odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, uređuju promet na svom području (Članak 5.).

Previous articleOdržana edukacija u XV. gimaziji i radionica u vrtiću Mali princ
Next articleDoprinos javnoj raspravi novog Zakona o sigurnosti cestovnog prometa