Sastanak u Gradskoj upravi 1.4.2014.

Izvještaj sa sastanka u Gradskoj upravi održanog 1.4.2014.

U utorak smo se našli u Gradu s predstavnicima

 • Ureda za prostorno uređenje/Sektora za promet (Tihomir Barišić, Krunoslav Tkalčić, Tomislav Ivanko, Nataša Šprem)

 • Ureda za gospodarstvo/Odjela za turizam (Darinka Jug)

 • Ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada (Željka Pavlović)

Unatoč dogovoru s pročelnikom Ureda, Dinkom Bilićem, ponovno nitko od predstavnika Sektora za ceste nije došao na sastanak.

Uvodnu prezentaciju Sindikata biciklista i našeg viđenja situacije u Zagrebu možete vidjeti ovdje. Održana je usmeno jer u sobi za sastanke nije bilo zatraženog projektora.

Važnije informacije koje smo dobili od Grada:

 • U Sektoru za promet i dalje ne postoji niti jedna osoba prioritetno zadužena za razvoj i obilježavanje biciklističkih staza. Tomislav Ivanko kojem je to do sad bio jedan od zadataka bit će premješten na drugo radno mjesto. Na njegovo mjesto najvjerojatnije dolazi Nataša Šprem, koja po riječima njenog nadređenog, Krunoslava Tkalčića, za bavljenje biciklističkim stazama neće imati previše vremena s obzirom da je već sada zadužena za javna parkirališta u četiri gradske četvrti.

 • Sektor za promet nema strategiju razvoja biciklističkog prometa, niti je planira uskoro napraviti.

 • Predstavnica Ureda za strategijsko planiranje Željka Pavlović predstavila je “Zagrebplan do kraja 2013.” (produžen do kraja 2014.) koji sadrži elemente razvoja biciklističke infrastrukture i dodala da je plan vrlo općenit, u što smo se i sami uvjerili. Plan ipak definira predviđena ulaganja u biciklističku infrastrukturu od 6 mil. kn, što je po svim dostupnim informacijama i procjenama znatno više od stvarno uloženog u tim godinama, iako je razdoblje inicijalnog plana produženo za godinu dana (link). Također, predstavnica ureda za strategiju je izvijestila da je u izradi novi “Zagrebplan 2014-2020” za koji možemo poslati prijedloge.

 • Sektor za promet postojeće loše stanje biciklističke infrastrukture opravdava nepostojanjem nacionalnog pravilnika o izgradnji biciklističke infrastrukture. Taj pravilnik je već dugo u izradi u Ministarstvu prometa i infrastrukture, a trebao bi biti u javnoj raspravi prije ljeta. (S obzirom da smo od predstavnika Ministarstva “bit će u roku mjesec dana” čuli još u rujnu 2013., pitanje je hoće li se i ova najava ostvariti.) Prema riječima predstavnika Sektora za promet, upravo je dosadašnji višegodišnji nedostatak tog pravilnika uzrokovao brojne improvizacije i neujednačene standarde u dosadašnjoj zagrebačkoj biciklističkoj infrastrukturi, kao i nedovoljno brz razvoj. Sektor za promet najavljuje bitne i vidljive pomake ubrzo po donošenju novog pravilnika.

 • Od predstavnice Ureda za gospodarstvo, Darinke Jug, čuli smo da će se do rujna ove godine prikupljati podaci o nedostacima i prioritetima u biciklističkoj infrastrukturi. U sklopu tog posla, najavljeno je, bit će osnovana i radna grupa “Zagreb cycling unit” koja bi okupljala predstavnike više gradskih ureda. U posao prikupljanja informacija i prioriteta za popravke i proširenje biciklističke mreže bit će pozvana i biciklistička javnost. Rok za kompletiranje svih podataka je rujan ove godine, na vrijeme da se intervencije ugrade u plan i budžet za iduću godinu.

 • Do kraja ove godine, prema postojećim planovima, neće biti većih projekata širenja i podizanja kvalitete biciklističke mreže. U studenom se donosi budžet za 2015. koji bi, prema najavama, trebao uključivati ozbiljnije biciklističke infrastrukturne radove, pripremljene u skladu s novim Pravilnikom.

 • U 2014. će radovi biti ograničeni na eventualne manje zahvate i popravke kao npr. upuštanje rubnjaka, označavanja prijelaza biciklističkih staza preko raskrižja i montaža kanalica na stepeništima. Doznali smo da je u pripremi dopis Vijećima gradskih četvrti da na svojim područjima naprave spisak prioritetnih rubnjaka koje treba spustiti, što bi se onda trebalo financirati iz sredstava Malih komunalnih akcija. Sektor za promet najavio je da će postaviti kanalice na sve mostove preko Save i pothodnike duž Avenije Dubrovnik. Od nas i ostale biciklističke javnosti traži se spisak prioriteta za stepeništa koja trebaju kanalice drugdje u gradu, kao i spisak prioriteta za spajanje prekinutih staza, povišenih rubnjaka, lokacije parkirališta i slično.

 Dogovoreni aspekti suradnje:

 • Grad će pozvati SB i ostale biciklističke udruge na doprinos planiranju akcija za 2015.

 • SB će dojavljivati Gradu lokacije potrebnih zahvata (prijelazi, rubnjaci, prekidi staza, stepeništa, barijere)

 • Grad će nabaviti dodatnih 90 parkirališta tipa “klamerica” i konzultirati SB za lokacije – ovaj puta i mikrolokacije

 • SB će se javiti Sektoru za komunalne poslove i javne površine u vezi barijera po stazama

 • Grad će ponovo inicirati redovne (kvartalne) sastanke sa zainteresiranim biciklističkim udrugama, počevši za nešto više od mjesec dana

Dojmovi delegacije Sindikata biciklista:

 • Sastanak je protekao u ugodnoj, prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, a spominjale su se i lijepe riječi “suradnja” i “partnerstvo”. To je svakako dobra osnova za nastavak suradnje na dobrobit svih naših sugrađana.

 • Ljudi koji su zaduženi za pitanja biciklističke infrastrukture u Sektoru za promet nemaju dovoljno kapaciteta i resursa za ozbiljnije pomake; rascjepkani su preko više različitih, ponekad i međusobno konfliktnih odgovornosti i zadataka (npr. biciklistička infrastruktura i parkirališta).

 • Biciklistički promet i dalje je vrlo nisko na listi prioriteta Ureda za promet. Problematikom biciklističke infrastrukture se nitko ne bavi sustavno i dosljedno na dovoljno visokoj razini. Politička volja, koja se vrlo često spominje, nema svoj opipljiv ekvivalent u stanju na terenu.

 • Sektor za ceste koji raspolaže (citiramo) 20 puta većim budžetom od Sektora za promet, i odgovoran je za fizičku izgradnju infrastrukture, ponovno nije poslao delegata na sastanak unatoč našem dogovoru s Pročelnikom. Naša ranija iskustva na ovakvim sastancima su pokazala kako se bez uključenja Sektora za ceste “ništa ne može napraviti”. Ovakva ponovljena situacija dovodi u pitanje kontinuirano deklariranu “političku volju” na svim razinama Grada i ograničava mogućnosti za sustavno rješavanje i sprečavanje problema na terenu koji nastaju iz nekoordiniranosti Sektora unutar istog Ureda.

 • Za brži razvoj biciklističke infrastrukture, koji bi počeo nadoknađivati zaostatke za potrebama, nedostaje i proaktivnosti predstavnika Sektora za promet. Spominjani prijedlozi postavljanja 90 novih stalaka, kanalica i nešto prijelaza preko cesta su svakako dobrodošli i potrebni. No to je tek vrh sante leda problema biciklističke infrastrukture u Zagrebu. Nalog Zagrebačkim cestama koji bi glasio “izađite na teren i spojite sve prekinute komadiće staza te iscrtajte sve prijelaze preko raskrižja do kojih staze vode” bio bi stvarni pokazatelj proaktivnosti i dobre volje u uvjetima ograničenog budžeta i legislative, a mogao se dogoditi bilo kada u proteklim godinama. Međutim, tek smo na ovom sastanku stigli do toga da im mi pošaljemo prijedloge za prioritetna spajanjanja, koje će oni razmotriti.

 • Pohvalili smo već inicijativu Sektora za promet koji je prošle godine naručio 30 stalaka “klamerica” novog “tipa Zagreb” koji su s jedne strane ukopani u podlogu, a s druge strane se šarafe. Neke mikrolokacije su pogođene, neke nisu, no smatrali smo to dobrim pilot projektom iza kojeg slijedi nabavka nekoliko tisuća stalaka koji nedostaju ispred ustanova u vlasništvu Grada Zagreba. Najavljena nabavka samo 90 novih komada razočarava. Uz to, ostaje nejasno misli li se tu na iste stalke koje iz sredstava Malih komunalnih akcija naručuje Gradska četvrt Donji grad, ili svega 90 komada naručuje Ured za promet iz svojih sredstava. U svakom slučaju, ponovili smo stav da su 2-3 puta jeftiniji pocinčani stalci dovoljno kvalitetni i da su luksuzni INOX stalci nepotrebno rasipanje, pogotovo u uvjetima velikog nedostatka stalaka i ograničenog budžeta; dakle ako ima novaca za samo 90 INOX stalaka, predlažemo radije 250 pocinčanih.

 • Prikupljanje terenskih podataka što, kako i gdje treba napraviti doživljavamo primarno kao odgovornost gradskih službi, ali smo spremni volonterski angažirati svoje znanje i kapacitete kako bi se prave stvari dešavale bolje i brže.

 • Rado surađujemo s više Ureda i Sektora, iako nam se čini prirodnije da postoji jedan angažiran kontakt s odgovarajućim ovlastima za sva biciklistička pitanja. Ipak, zatečeni smo nespremnošću Sektora za promet, koji izdaje suglasnosti za terase na pločnicima, da preuzme odgovornost za prometne probleme koji tako nastanu i njihovo rješavanje umjesto da nas upućuje da ih sami rješavamo sa Sektorom za komunalno redarstvo.

 • Voljeli bismo dijeliti vjerovanje predstavnika Grada u Spasonosni Pravilnik, “nakon kojeg će sve biti drugačije” (znatno bolje). No i dalje nam nije sasvim jasno kako, unatoč nepostojanju nacionalnog pravilnika, u Zagrebu ipak postoje kakve-takve biciklističke staze koje tu i tamo imaju označene prijelaze preko cesta. Drugim riječima, nepostojanje pravilnika ne smatramo adekvatnim opravdanjem za nastavak višegodišnjeg otezanja sa spajanjem fragmenata postojećih staza, pa čak niti za dodavanjem kritično nedostajućih pravaca i kompletiranjem kakve-takve gradske biciklističke mreže. Čak i po donošenju tog Pravilnika, ako se dogodi do ljeta, ne očekujemo prevelike pomake. Poučeni sličnim prijašnjim najavama, radije smo još nekoliko mjeseci oprezni dok se ne uvjerimo da se nešto zaista promijenilo. Nadamo se da ćemo vas krajem godine obavijestiti da smo nepotrebno bili nepovjerljivi.

 Daljnji koraci SB:

 • Ispunjavanje dogovorenih aktivnosti s naše strane – što brže i kvalitetnije

 • Inzistiranje da i Grad odradi dogovorene aktivnosti

 • Pokušaj nastavka i upotpunjavanja komunikacije s pojedinim Uredima i sektorima gradske uprave (Sektor za ceste, Pročelnik, Sektor za komunalno redarstvo)

 • Ustrajanje u nastojanjima da se biciklistička pitanja rješavaju sustavno i na dovoljno visokoj razini te da se osiguraju primjerena, znatno veća, budžetska sredstva

 • Transparentno praćenje i izvještavanje javnosti o svim aktivnostima i napretku preko web stranica Udruge.

Za Sindikat biciklista

Davorin Belamarić

Davor Klarić

Tomislav Nakić-Alfirević

Vladimir Halgota

Previous articleNapokon nove klamerice!
Next articleSvi na ples i sve uz ples!