European Cyclists Fedaration objavio priču o uspjehu Sindikata biciklista u ECF Leadership programme-u

Udruga Sindikat biciklista uspješnom prijavom na ovaj projekt 2015. godine postala je nositelj projekta ECF LP za Republiku Hrvatsku. European Cyclists Fedaration pokrenuo je ECF Leadership programme kako bi pomogao i pospješio transformaciju malih i srednjih organizacija u utjecajne nacionalne zagovarače urbane mobilnosti.

Kao nositelj projekta Udruga je aktivnostima u 2016. godini doprinjela udruživanju i ojačala zagovaračku poziciju organizacija koje djeluju u području održive mobilinosti, ali i radila na prijenosu znanja i vještina, jačanju kapaciteta i boljoj suradnji uključenih organizacija. Udruživanjem organizacija postigli smo multiplikaciju aktivnosti na nacionalnoj razini što je ECF prepoznao.

Priča o uspjehu Sindikata biciklista objavljena je na stranicama European Cyclist federation- ali i u elektroničkoj publikaciji o projektu . Publikacija koju možete preuzeti u prilogu,osim priče o Sindikatu biciklista prezentira priče o uspjehu 8 drugih organizacija uključenih u ECF Leadership programme u 2015 godini iz Islanda, Švedske, Finske, Irske,Grčke, Španjolske, Austrije i Slovenije.

Preuzmite prilog

Previous articleNajava tjednih savjetovanja o mobilnosti u Zagrebu
Next articlePozivamo vas na Pedalafest!