Sindikat biciklista, udruga osnovana sredinom 2011. god. s ciljem zagovaranja poboljšanja uvjeta za korištenje bicikla kao efikasnog, održivog i zdravog prijevoznog sredstva, u sklopu jedne od svojih prvih aktivnosti, provela je krajem iste godine analizu postojećeg stanja sjevernog nogostupa Ulice grada Vukovara od Savske ceste do Heinzelove ulice.

U prometnom smislu, ova je gradska prometnica duljine cca 5,5 km jedan od glavnih magistralnih pravaca u smjeru zapad-istok, kako za motorizirani i tramvajski promet, tako i za biciklistički i pješački.

Njezin središnji položaj u mreži gradskih ulica starog Zagreba sjeverno od Save kao i dimenzije poprečnog profila, odličan su preduvjet za oblikovanje magistralne biciklističke prometnice. S porastom udjela biciklista u prometu koji primjećujemo u posljednjih desetak godina, očigledan je i sve veći broj građana koji upravo Vukovarsku ulicu koriste u svojim (svako)dnevnim migracijama (brojač bicikala postavljen 2014. god. u blizini zgrade Gradskog poglavarstva pokazuje jednosmjerni dnevni promet veći od 2.000 u ljetnim mjesecima).

Potrebe građana na biciklu odavno su nadmašile skromne, a mjestimično i zabrinjavajuće loše karakteristike postojeće biciklističke infrastrukture duž cijele ulice u koju Grad, osim na prerijetko osvježavanje boje žutih, a pune dvije godine nakon stupanja na snagu Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi i označavanje prvih bijelih crta, te nekolicine biciklističkih prijelaza na križanjima, predugo nije gotovo ništa ulagao.

Generalno stanje staze na sjevernom nogostupu obilježava zapuštenost asfaltne podloge koja, osim dionica kod zgrade MUP-a i Konzuma na Donjim Sveticama nije obnavljana više od desetljeća, neodržavana horizontalna signalizacija, neusklađenost vertikalne i horizontalne signalizacije, neoznačeni prijelazi za bicikliste na križanjima, visoki ili nedovoljno spušteni rubnjaci, nedosljednost u određivanju smjerova (staza se nekoliko puta mijenja iz dvosmjerne u jednosmjernu bez mogućnosti legalnog uključivanja u ostatak prometne mreže ondje gdje smjer kretanja prestaje), isprekidanost terasama ugostiteljskih objekata, parkiralištima ili jednostavno nestankom žute crte.

Na južnoj strani ulice stanje biciklističke infrastrukture još je gore: više je prepreka i prekida, širina nogostupa na kojem su označene staze je manja, zaštitni zeleni pojas prema kolniku je manji ili ga uopće nema te ne postoji kontinuitet kretanja, stoga velik broj biciklista za vožnju u smjeru istoka koristi sjeverni nogostup.

U pregledu koji slijedi slikom ćemo dočarati “razvoj” ove važne biciklističke prometnice u posljednjih nekoliko godina.

Slika 1 i 2. Dvosmjerna staza duga cca 150 m koja počinje na Trešnjevačkom trgu, nakon križanja s Novom cestom nestaje. Legalno je kretanje moguće nastaviti jedino pješice u smjeru istoka do prvog pješačkog prijelaza udaljenog 175 m te dalje kolnikom prema Savskoj cesti. Ukupna duljina prekida staze iznosi cca 550 m. (Zbog ukidanja jednog od četiri pješačko-biciklistička prijelaza na križanju Vukovarske i Nove ceste, ne samo da su biciklisti dovedeni u “slijepo crijevo” nego je i pješacima onemogućeno izravno kretanje istočnom stranom Nove ceste, odnosno potrebno je tri puta prelaziti cestu za nastavak kretanja u smjeru sjever-jug.)

Niz parova fotografija u nastavku prikazuje usporedbu stanja infrastrukture 2011. i 2018. god. na pojedinim lokacijama.

Slika 3. Križanje Savske ceste i Ulice grada Vukovara. Po dolasku iz smjera istoka do završetka dionice staze sa slike, biciklist nema mogućnost legalnog uključenja u ostatak prometne mreže. Ovo je ujedno i najčešći način označavanja staza: bez početka i kraja, suprotno važećem Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi koji je na snazi od travnja 2016. god.
Slika 4. Dionica od Savske do Koranske duljine cca 400 m sa signalizacijom obnovljenom sredinom ožujka 2018. Potpuno je nejasan razlog neoznačavanja dvosmjerne staze, tim više što širina nogostupa omogućava smještaj takve staze, a na nasuprotnoj strani ulice ne postoji staza za smjer prema istoku (u jednom dijelu zbog označenih parkirnih mjesta suprotno Članku 39. GUP-a). Obnovljena signalizacija jedino promjenom boje iz žute u bijelu zadovoljava pravilnik; visoki rubnjaci i nepovezanost segmenata čine ju i dalje nepropisnom.
Slika 5. Dionica od Koranske do Plitvičke duljine cca 190 m prekinuta parkingom ispred zgrade Raiffeisen banke. Kretanje biciklista u pravnom je smislu potpuno nedefinirano.
Slika 6. Dionica od Plitvičke do Zelinske duljine cca 130 m. Zbog terase ugostiteljskog objekta Cassandra upitne legalnosti u zgradi FER-a pješacima nije osigurana širina nogostupa od 1,6 m, a biciklistima kontinuitet kretanja dvosmjernom stazom. Unatoč navodnom pokretanju postupka za uklanjanje terase u svibnju 2016. od strane komunalnog redarstva, situacija na terenu pokazuje nepromijenjeno stanje. Mjesto je to čestih konflikata pješaka i biciklista i potencijalno opasnih situacija zbog velikog intenziteta pješačkog prometa.
Slika 7. Uz prekid na križanju sa Zelinskom ulicom, dionica u nastavku do Miramarske ceste postaje jednosmjerna staza u smjeru zapada duljine cca 160 m s izblijedjelom signalizacijom.
Slika 8. Dionica od Miramarske ceste do Hrvatske bratske zajednice duljine cca 285 m (uz Park Stjepana Srkulja) sredinom ožujka 2018. postaje dvosmjerna. Bijela boja nanesena je na asfaltnu podlogu punu oštećenja koja nije bila dio rekonstrukcije ulice iz kolovoza 2015. (asfaltiran je samo kolnik).
Slika 9. Sjeverni nogostup ispred zgrade Gradskog poglavarstva. Novooznačena dvosmjerna staza naprasno prestaje i ne postoji način za legalno uključenje biciklista na ostatak prometne mreže.
Slika 10. Prijelaz preko Trnjanske ceste kod KD Vatroslava Lisinskog (crvena boja nanesena je krajem 2017. god.)
Slika 11. Dionica od Trnjanske do Strojarske ceste ukupne duljine cca 630 m s uvjerljivo najgorim stanjem asfaltne podloge: rupama, zakrpama, vegetacijom koja raste preko rubova staze… Horizontalna signalizacija obnovljena je u studenom 2015. god., ali danas gotovo posve izbrisana. Prilikom rekonstrukcije kolnika ove dionice Vukovarske u srpnju 2016. god., nogostup nije obnovljen.
Slika 12. Još jedan od neobjašnjivih prekida staze u blizini zgrade Ministarstva pravosuđa (nekadašnja Pliva)
Slika 13. Prijelaz preko Strojarske s prekidom biciklističke staze
Slika 14. Prijelaz preko kolnog prilaza zgradama kbr. 237 i 239; napredak u označavanju horizontalne signalizacije
Slika 15. Dionica od kolnog prilaza zgradama kbr. 237 i 239 do Držićeve avenije duljine cca 220 m bila je predmetom obnove signalizacije u studenom 2015. Danas potpuno izbrisana, a asfaltna podloga još je više oštećena.
Slika 16. Vegetacija koja prekriva trećinu do polovine širine staze bila je konstanta sve do ožujka 2018. kada je staza napokon očišćena. Horizontalna signalizacija vidljiva je samo mjestimično.
Slika 18. Sjeverni nogostup kod križanja Vukovarske i Držićeve. Vožnju označenom dvosmjernom biciklističkom stazom na dionici od Držićeve do Budmanijeve duljine cca 275 m ometaju nepropisno parkirani automobili. U godinama nakon nastanka lijeve snimke neovlašteno su uklonjeni zaštitni stupići te se nogostup i biciklistička staza nekažnjeno koriste za promet motornih vozila, odnosno njihovo nepropisno priključenje na kolnik Vukovarske ulice. Primjenom rješenja nastalog temeljem prometne studije za područje Mjesnog odbora Kanal, u studenom 2016. god. ukida se biciklistička staza i uvodi zona dijeljenog prometa (motorizirani promet dozvoljen samo stanarima i interventnim vozilima). Nova regulacija se ne poštuje, a dionica od Bunićeve do Držićeve se i dalje koristi kao četvrta kolnička traka, odnosno traka za uključivanje na Vukovarsku. MUP ne reagira, a Grad odbija udovoljiti desecima molbi Sindikata biciklista za vraćanjem zaštitnih stupića koji će zaustaviti ovo nepropisno prometovanje. Rezultat je ugrožena sigurnost pješaka i biciklista koji se u vrijeme pojačanog prometa između 15:30 i 17 sati svakodnevno provlače između automobila na površini namijenjenoj samo pješacima i biciklistima!
Slika 19. Dionicom od Bunićeve do Budmanijeve duljine cca 180 m biciklom se prometuje uglavnom neometano uz pokoji parkirani automobil koji je od kraja 2016. god. nadalje ipak više iznimka nego pravilo.
Slika 20. Križanje Vukovarske i Budmanijeve ulice Na izuzetno nepreglednom i opasnom križanju Budmanijeve i Vukovarske ulice u svibnju 2015. god. stradao je biciklist prilikom čega se udruga otvorenim pismom obratila gradonačelniku Bandiću što je rezultiralo dodavanjem prometnog zrcala (znak K44), a tek u studenom 2016. god. je označen prijelaz za bicikliste.
Slika 21. Na dionici koja prolazi pored Prirodoslovne škole Vladimira Preloga od Budmanijeve do Double Tree Hotela duljine cca 160 m dvosmjerna staza se pretvara u jednosmjernu prema zapadu, a signalizacija je jedva vidljiva što je posebno opasno svakodnevno u vrijeme početka i završetka nastave kada se veliki broj učenika zadržava na nogostupu. Signalizacija je zadnji put obnovljena u studenom 2015. god.
Slika 22. Na mjestu gdje bi biciklisti trebali prijeći u smjer kojim bi vožnja bila propisna (na stazu na južnom nogostupu), označen je samo prijelaz za pješake.
Slika 23. Na križanju Radničke i Vukovarske označen je biciklistički prijelaz koji bi trebao povezati segmente staza no u smjeru istoka prema Heinzelovoj postoji prekid dulji od 60 m nakon čega se horizontalna signalizacija (žuta crta) jedva vidljivo ukazuje što je posljedica godina i godina neodržavanja. Na južnom nogostupu o postojanju biciklističke staze svjedoči jedino stup sa znakom; horizontalna signalizacija je potpuno izbrisana, a Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet nije reagirao na veći broj molbi da se signalizacija obnovi tijekom 2016. i 2017. god.
Slika 24. Na pristupnoj cesti koja vodi do Chromosovog tornja crvena signalizacija je potpuno izbrisana. Poboljšanje u odnosu na stanje staze iz 2011. god. je spušteni rubnjak.
Slika 25. Iako su iscrtane žute crte na nogostupima do samog kolnika, a ponegdje su vidljive i oznake koje upućuju da se biciklistički prijelaz trebao “pofarbati” i preko njega, na križanju Heinzelove i Vukovarske ulice u proteklih 7 god. propisna signalizacija nikada nije dovršena. Za usporedbu, na južnom dijelu križanja signalizacija za biciklistički prijelaz u smjeru istok-zapad postoji.

Za lokacije koje slijede ne postoji usporedni prikaz između stanja 2011. i 2018. god., no prilažemo ih kao ilustraciju lošeg stanja do samog kraja promatrane ulice, odnosno do početka Ulice Grada Gospića.

Slika 26 i 27. Na dionici od Heinzelove do Ulice Donje Svetice horizontalna signalizacija je izbrisana, a prijelazi na križanjima nisu označeni.
Slika 28 i 29. Križanje s Dugoselskom ulicom bez označenog prijelaza i naprasni prekid staze na mjestu suženja nogostupa kod Lipničke ulice. Biciklistima nije dana alternativa za nastavak kretanja u skladu s propisima.
Slika 30 i 31. Posljednja dionica nakon označenog prijelaza preko Ivanićgradske ulice duljine cca 370 m ima dvosmjernu stazu do Racinove, odnosno do Ulice Grada Gospića.

 

Previous articleSindikat na “studijskom izletu” u Križevce!
Next articleKorisni kontakti za prijavu prometnih i komunalnih problema