Deset godina Sindikata biciklista

Zašto smo osnovani 

Poticaj za osnivanje biciklo-zagovaračke organizacije u Zagrebu prije deset godina (13. lipnja 2011.) bilo je kritično stanje biciklističke infrastrukture. U Zagrebu, kao i u većini hrvatskih gradova, tada nisu postojale ni strateške odrednice prema održivom prometu, niti operativni planovi, a u mnogima je stanje nepromijenjeno do danas. 

Brojne naše gradske uprave bavile su se gotovo isključivo servisiranjem prometa osobnih automobila, a na biciklistički promet se gledalo kao na smetnju. Rezultat takve politike je samo deklarativna podrška razvoju biciklističkog prometa i intervencije poput stihijski iscrtanih linija na pločnicima čime su biciklisti, čiji je broj u stalnom porastu, obvezani koristiti pločnike. Ovakav je pristup prometnom planiranju  značajno degradirao položaj pješaka u prometu i doveo do nepotrebnih sukoba dviju prometnih skupina, istovremeno štiteći komfor automobilskog prometa i sprečavajući nužnu preraspodjelu površina prometnica.

Naša je vizija transformacija gradova u čiste, sigurne, ugodne i zelene gradove, po mjeri čovjeka, promičući bicikliranje kao poželjan oblik prijevoza.

Aktivnosti 

Zagovaranje održive mobilnosti (pješačenja, javnog prijevoza i bicikliranja) i zdravih gradova – putem kampanja, lobiranja, informiranja i medija te organizacijom sastanaka i javnih događanja (predavanja, tribine, festivali, biciklističke vožnje, prosvjedi), ali i istraživanjem primjera dobrih praksi i legislative te izradom prijedloga i elaborata, radili smo na osvještavanju donositelja odluka i javnosti o važnosti i mogućnostima planiranja održive mobilnosti, s naglaskom na bicikliranje, i na povećanju udjela biciklista u ukupnom prometu s ciljem postizanja veće kvalitete života u gradu i javnog zdravlja.

Uključivost zajednice u planiranje – informiranjem i edukacijom o procesu planiranja izgradnje prometnog sustava i javnog prostora poticali smo i olakšavali aktivno sudjelovanje građana u javnim raspravama, tribinama i komunikaciji s tijelima javne vlasti te provodili legislativna istraživanja, istraživanja javnog mnijenja i predizborne ankete političkih opcija, s poticanjem izlaznosti građana na izbore.

Promoviranje kulture sudionika u prometu i razbijanje mitova (“bicikliranje je opasno”, “bicikl je isključivo/prvenstveno sportski rekvizit”…) kampanjama, događanjima i festivalima te organiziranom edukacijom promovirali smo vožnju biciklom s ciljem povećanja udjela biciklista u ukupnom prometu i povećanja kulture tolerancije među svim sudionicima u prometu. Izdavanjem priručnika, edukacijama djece školskog uzrasta i odraslih, medijskim istupima i kontinuiranim objavama putem naših komunikacijski kanala promovirali smo i upoznavali javnost s važećim prometnim propisima i pravilima kulturnog ponašanja u prometu.

Razvoj cikloturizma – kroz rad unutar Koordinacijskog tijela za razvoj cikloturizma pri Ministarstvu turizma, i kroz savjetovanje i izradu elaborata za jedinice regionalne i lokalne samouprave te kao članovi i predstavnici EuroVelo mreže u Hrvatskoj aktivno smo radili na poboljšanju ponude i infrastrukture za cikloturizam te na promociji cikloturizma u Hrvatskoj.

Pedalafest

Događaj koji je objedinio sve naše aktivnosti svakako je Pedalafest – jedinstveni trodnevni biciklistički festival u Hrvatskoj u sklopu kojeg se održavaju predavanja regionalnih i inozemnih stručnjaka, radionice, konferencija, biciklistički sajam, koncerti, izložbe, projekcije i performansi. Pedalafest je usmjeren na ostvarenje dvaju osnovnih ciljeva: promicanje kulture bicikliranja i prijenos znanja o održivom urbanom prometu. Također potiče raspravu o važnosti bicikla kao idealnog prijevoznog sredstva u gradovima i povezuje sve koji dijele iste vrijednosti o važnosti ravnopravnih uvjeta mobilnosti, poboljšanju javnih prostora i tranziciji prema održivim gradovima.

Pedalafest se održava u dvogodišnjem ritmu od 2012. godine, odnosno od prvog rođendana udruge. Nakon uspješnih izdanja 2012., 2014., 2016. i 2018. god., u 2020. prilagođen je pandemijskim uvjetima te je doživio sažeto “prijelazno” izdanje u obliku manjih izdvojenih aktivnosti poput predavanja, projekcija filmova u ciklokinu i sl. 

Zbog neizvjesne globalne i lokalne epidemiološke situacije u vremenu planiranja i organizacije koje prethodi samom događaju, ni ove godine nema “punokrvnog” Pedalafesta, a proslava rođendana udruge koja je uvijek bila njegov sastavni dio, obilježit će se u nedjelju 4. srpnja 2021. biciklističkom povorkom – kritičnom masom

Partnerstva i suradnje

Tijekom 10 godina djelovanja, udruga je ostvarila brojne suradnje sa srodnim inicijativama i organizacijama civilnog društva (ODRAZ, Savez za željeznicu, Zelena akcija…), institucijama donositeljima odluka (Ministarstvo turizma i sporta), jedinicama regionalne samouprave (županije: Karlovačka, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska), obrazovnim institucijama (Fakultet prometnih znanosti, Sveučilište Sjever, FER) te pravnim osobama koje su materijalno podržale naše kampanje i projekte (Giant, DSG, Nextbike, Dukat, Bio&bio, Mlinar…)

Sindikat biciklista u budućnosti

Što želimo postići

Nakon prve dekade našeg djelovanja, stručnog, strukovnog, ali i aktivističkog, obilježene borbom da tema unapređenja biciklističkog prometa uopće nađe svoje mjesto na ljestvici prioriteta prometnog planiranja jedinica lokalne samouprave, uzimajući u obzir prilagodbu prostorno-planske dokumentacije i osiguranje potrebnih financijskih sredstava, u narednom razdoblju nastavit ćemo pritisak, odnosno kritičko preispitivanje donesenih odluka kao i predlaganje rješenja. 

Smatramo da je odavno nastupilo vrijeme da lokalne vlasti poduzmu konkretne mjere, slijedeći proklamirane mjere zelenog oporavka s državne razine, i prilagode prometna rješenja u korist održivog kretanja, a Sindikat biciklista sa svojim 10-godišnjim iskustvom i stručnim znanjem u tome svakako može pomoći i nudi partnersku suradnju.

U urbanim sredinama, u kojima porast biciklističkog prometa ne predstavlja samo pozitivan trend zbog smanjene buke i zagađenja zraka, racionalnije upotrebe javnih prometnih površina, više fizičke aktivnosti i povoljnog utjecaja na javno zdravlje, potrebno je konačno više pažnje posvetiti sigurnosti i edukaciji svih sudionika u prometu. 

Konkretno, zahtijevat ćemo od nadležnih institucija za obrazovanje, MUP-a odgovornog za sigurnost u prometu kao i jedinica lokalne samouprave kao osnivača obrazovnih ustanova i nositelja provedbe programa osposobljavanja za upravljanje biciklom, ostvarivanje financijskih i tehničkih uvjeta za provedbu obvezne edukacije o prometnim propisima i sudjelovanju u prometu u okviru osnovnoškolskog obrazovanja za sve učenike kao i dodatnu edukaciju za već postojeće licencirane vozače (motornih vozila) koji zbog protoka vremena i promjena koje su nastupile nisu bili upoznati sa signalizacijom uvedenom Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi 2016. god. i općenito pravilima ophođenja prema biciklistima kao ravnopravnim sudionicima u prometu s obzirom na stalni porast njihovog broja.

Pred nama je također razdoblje sve većeg rasta cikloturizma kao oblika održivog turizma i niša u kojoj Hrvatska sigurno može zauzeti značajno mjesto s obzirom na povoljne prirodne predispozicije.

 

Previous articleGodišnji izvještaj 2020.
Next articlePrometna nesreća u Zagrebu s dva izgubljena života