Blagdansko oduzimanje biciklističkih površina vozačicama i vozačima bicikala

Prigodne prodaje božićnih drvaca odvijale su se proteklih godina u Zagrebu često na površinama biciklističkih staza (npr. Heinzelova ulica) ili biciklističkih parkinga (npr. Trešnjevački trg) čime se vozačima bicikala koji ga koriste kao prijevozno sredstvo čitave godine onemogućava propisno kretanje i parkiranje na za to predviđenim površinama. 

U javnom savjetovanju o izmjeni Odluke o davanju u zakup i na drugo korištenje površina javne namjene održanom ljetos u srpnju i kolovozu, na poziv udruge Sindikat biciklista sudjelovali su brojni sugrađani kako bi ukazali na ovaj problem.

Zatraženo je, između ostaloga, da se prilikom izdavanja suglasnosti za takve prigodne prodaje vodi računa da se lokacije za koje se izdaje suglasnost ne nalaze na spomenutim površinama.

Gradska uprava tada primjedbu nije prihvatila uz sljedeće obrazloženje:

“Blagdanska prodaja borova se provodi kratko u ograničenom vremenskom razdoblju na lokacijama koje se određuju na način da se vodi računa o prometnim uvjetima i na način da se time ne ugrozi mogućnost odvijanja prometa. Nadzor nad korištenjem dodijeljenih lokacija – mjesta za prodaju borova i postavljenim otvorenim terasama provode komunalni redari koji će u narednom razdoblju pojačati kontrolu kako bi se neometano mogao provoditi promet pješaka i biciklista.”

Na terenu nažalost vidimo istu sliku kao i ranije – jedini dostupni parking za bicikle sa stalcima koji su propisni i omogućavaju vezivanje bicikla lokotom za okvir, što je približno najsigurniji način parkiranja bicikala, u blizini Trešnjevačke tržnice koja opslužuje nekoliko desetaka tisuća stanovnika same Trešnjevke, ali i šire, i uvijek se traži stalak više, potpuno su zagrađeni drvcima i nedostupni za upotrebu.

Komunalnoj službi prijavili smo problem i uputili molbu da se omogući korištenje stalaka.

Jednako kao što bi građani negodovali da se za prodaju božićnih drvaca zauzme nekoliko uličnih parkirnih mjesta za aute u zoni pojačane potražnje za parkingom i Grad to ne dozvoljava, potrebno je brinuti o potrebama vozača bicikla. Tim više što se dolaskom biciklom na tržnicu ili do nekog drugog javnog sadržaja izravno utječe na smanjenje prometnih gužvi koje su ovih predblagdanskih dana još naglašenije.

Previous articlePozivamo bicikliste_ice da nam pošalju svoje prekršaje u svrhu istraživanja
Next articleKampanja: Dva kotača od zaraze su jača!