Alternativna mobilnost 2

Alternativna mobilnost 2 nastavak je uspješno provedenog gradskog projekta Alternativna mobilnost u 2016. godini. Projekt provode udruge Sindikat biciklista i Savez za željeznicu. Glavni cilj je i nadalje isti – uspostava modela informiranja učenika osnovnih i srednjih škola te njihovih nastavnika o održivom razvoju i zaštiti okoliša s naglaskom na ekološkim, energetskim i sigurnosnim učincima u prometu.

Održivi razvoj je onaj koji se provodi na način da zadovolji svoje današnje potrebe, a da ne kompromitira sposobnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe. Održivi razvoj sadrži četiri komponente: onu vezanu za održivi prirodni okoliš, ekonomsku održivost, socijalnu održivost i kulturološku održivost. Promet izravno utječe na sve elemente, naročito na prva tri: održivi prirodni okoliš, ekonomsku održivost i socijalnu održivost. Promatrajući prvu komponentu i stavljajući je u vezu sa zaštitom okoliša valja napomenuti da danas najviše onečišćenja poglavito u gradovima dolazi iz prometa.

Promišljajući o održivom razvoju i svjesni situacije gdje automobili imaju dominantnu ulogu u današnjoj mobilnosti građana kako u gradskim tako i u ruralnim sredinama, želimo se  izravno obratiti mladim generacijama, učenicima osnovnih i srednjih škola kako bi sutra kao odrasli građani odabrali javni prijevoz u svakodnevnoj mobilnosti. Neki će od tih mladih biti i donositelji odluka u društvu, te će imati izravni utjecaj na poticanje održivog razvoja i zaštitu okoliša. Serijom predavanja želimo učenicima srednjih i osnovnih škola približiti znanja o održivom razvoju, svjesnom ponašanju u cilju bolje zaštite okoliša, te o integriranom javnom prijevozu putnika kao novom sustavu koji će pružiti građanima bolje mogućnosti putovanja, ali će i izravno utjecati na smanjenje zagađenja i postizanje održivog razvoja.

Savez za željeznicu je neprofitna krovna udruga svih zainteresiranih dionika za boljitak željezničkog prometa u Hrvatskoj. Osnovan je 2008. godine, a sjedište mu je u Zagrebu. Savez djeluje kao neprofitna i nevladina organizacija čiji su osnivači sindikati i poduzeća iz željezničkog sektora. Trenutno, Savez za željeznicu broji više od 30 članica, među kojima se nalaze i poduzeća i razne udruge.

Udruga je posvećena informiranju javnosti o održivom javnom prijevozu, posebice onom željezničkom, te pratećoj industriji u Hrvatskoj. Osmišljava i provodi projekte za kvalitetniju mobilnost građana i roba, zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost, s posebnim naglaskom na važne prednosti i sigurnost javnog prijevoza.

www.szz.hr

Previous articleKretanje mojim kvartom – Razgovor s građanima o kretanju i prometu u centru Zagreba
Next articlePostroženje obveza za bicikliste u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama