Pravna pomoć

Pravna pomoć

Zaštita prava biciklista

Putem pravne sekcije, Sindikat biciklista upućuje svoje članove kako postupati i zaštititi svoja prava u različitim situacijama u kojima prava biciklista mogu biti povrijeđena. Područje zaštite koju Sindikat pokriva prvenstveno se odnosi na prometno pravo, odnosno zaštitu sigurnosti u prometu i prekršajno pravo. Radi osiguranja najviše razine pružene pomoći Sindikat razvija mrežu pravnika i odvjetnika angažiranih pro bono.

Edukacija i promocija

U programu djelovanja pravne sekcije Sindikata biciklista je i sustavno obrađivanje pitanja iz područja sigurnosti u prometu i prava biciklista čime se nastoji povećati razina poznavanja prava biciklista i pravila o sigurnosti u prometu. Istovremeno, sekcija promovira potrebu zaštite prava biciklista i time utječe na rast svijesti javnosti o pravima biciklista i njihove uloge u prometu, potrebe razvoja održivog prometnog sustava i kvalitetne prometne infrastrukture.

Policy rad i istraživanje

Sindikat biciklista priprema policy analize i prijedloge, provodi i prikuplja istraživanja koja se tiču prometa, biciklizma i biciklista, a kako bi se kao relevantni dionik aktivno pozicionirao u dijalogu sa zakonodavcem i lokalnom upravom radi promjene i unaprjeđenja postojećih propisa te prava biciklista. U tom pogledu, Sindikat biciklista razvija knjižnicu resursa o prometnom sustavu, počevši od sumjerljivih pravnih okvira drugih zemalja, do prometnih studija i istraživanja koja su relevantna za prometni sustav i infrastrukturu u Hrvatskoj ili se tiču biciklizma i njegovog sustavnog utjecaja na društvo – sigurnost u prometu, zdravlje, itd.. Radi osnaživanja svog policy rada, pravni program Sindikata biciklista razvija mrežu istraživača koje će potaknuti na sustavni rad na području javnih politika i istraživanja koje se tiču biciklizma, prava biciklista i drugih srodnih područja. Rezultate takvog rada Sindikat biciklista će redovito prezentirati javnosti kao vid edukacije, promocije i zagovaranja.

Zagovaranje

Radi ostvarenja ciljeva promocije biciklizma, zaštite prava biciklista, unaprjeđenja i izgradnje prometne infrastrukture te u konačnici izgradnje zdrave i ekološki održive prometne politike i kulture, Sindikat biciklista će svoja iskustva, znanja i resurse koje razvije radom pravnog programa usmjeriti u komunikaciju s dionicima koji na nacionalnoj, regionalnim i lokalnim razinama definiraju prometnu politiku i mogu utjecati na zaštitu prava biciklista i promociju biciklizma. Ovakav sustavan razvoj dijaloga omogućit će dugoročan razvoj biciklizma u Hrvatskoj te doprinijeti razini svijesti svih razina vlasti o potencijalu biciklizma za sveukupni razvoj društva i lokalne zajednice, ali i o mogućnosti i potrebi redefiniranja zadanih okvira prometnog razvoja u Hrvatskoj na svim razinama. Zagovaranjem promjena Sindikat biciklista će doprinijeti bržem ostvarenju sustavnih reformi koje će izgraditi prometno sigurne i infrastrukturno napredne gradove te hrvatsko društvo budućnosti čiji je prometni sustav zdrav, održiv i obazriv prema okolišu.

Vezani članci

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) utvrđena su temeljna načela međusobnih odnosa i ponašanja sudionika u prometu na cesti, uvjeti kojima moraju udovoljavati...

Biciklisti se često zateknu u situaciji da svjesno ili nesvjesno krše propise. Zbog toga primamo brojne pritužbe, a svjedoci smo i kažnjavanja. Sindikat biciklista...

Kao i svakog proljeća, pojavom toplijeg vremena policija je i ove godine pokrenula svoje akcije nadzora i sankcioniranja vozača bicikala. O tome smo već...

Prošli mjesec smo održali sastanak  s policijom, Službom za sigurnost cestovnog prometa Hrvatske i Zagreba, na kojem smo predložili suradnju na povećanju sigurnosti biciklističkog prometa. Djeluje...
Policija kažnjava biciklista na Selskoj

Hej ekipa, Iz komentara je vidljiva velika frustracija lošom infrastrukturom i policijskim akcijama koje nisu usmjerene na povećanje sigurnosti nego na cinično provođenje zakona. Nažalost, vidimo...