Cikloturizam

Cikloturizam

Ciljevi sekcije za cikloturizam su određeni obvezama koje je Sindikat biciklista preuzeo kao koordinator mreže Eurovelo ruta na nacionalnoj razini, te programom Koordinacije za razvoj cikloturizma. To obuhvaća mjere, zadatke i aktivnosti razvojnih dionika i interesnih skupina kao što su Koordinacija cikloturizma na nacionalnoj razini; povezivanje dionika; edukacija i promocija biciklističkog i cikloturističkog prometa; uređenje, označavanje i standardizacija Eurovelo pravaca; povezivanje postojećih regionalnih pravaca s Eurovelo mrežom; održavanje, označavanje i uređenje novih putova; koordinacija uređenja ostale turističke infrastrukture i slično.
Pridruži se sekciji za cikloturizam i pomozi da Hrvatska postane cikloturističko odredište!

Kontakt: cikloturizam@sindikatbiciklista.hr

Povezani članci

Datum 25.2. ostat će zapamćen kao velik korak za razvoj cikloturizma u Hrvatskoj. Tog je dana, naime, osnovano koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma kao...

Cikloturizam se sve više razvija u Hrvatskoj i regiji čemu pridonosi umrežavanje EuroVelo cikloturističkih ruta, kojim se do 2020. planira uspostava 14 europskih ruta...
Okrugli stol o razvoju cikloturizma u Hrvatskoj

Okrugli stol o cikloturizmu, koji je u organizaciji mreže za održivu urbanu mobilnost CIVINET Slovenija - Hrvatska, udruge "Sindikat biciklista" i projekta Danube Cycling...