Saniranje oštećene biciklističke staze na lokaciji Zagrebačka avenija kod građevine nove crkve

Problem

PRIMA:  Komunalno redarstvo <komunalno-redarstvo@zagreb.hr>komunalno.redarstvo@zagreb.hrGradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr>

KLASA: 011-2019

Poštovani,

Putem aplikacije ‘Grad bez prepreka’ kojom građani Grada Zagreba prijavljuju probleme i nedostatke u prometnoj infrastrukturi zaprimili smo prijavu koja se odnosi na:

oštećenu biciklističku stazu i pločnik na lokaciji Zagrebačka avenija kod građevine nove crkve. U prilogu fotografija lokacije.

Prijavu vam prosljeđujemo na odgovor i rješavanje kao nadležnom gradskom tijelu.

 

Odgovor

šalje: Dojavni centar <Dojavni.centar@zgh.hr>
prima: "gradbezprepreka@gmail.com" <gradbezprepreka@gmail.com>
kopija: "info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr" <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr>, Zagrebačke Ceste <Zagrebacke.Ceste@zgh.hr>

Poštovani,

Zagrebačke ceste će sanirati oštećenje na biciklističkoj stazi i nogostupu na Zagrebačkoj aveniji na navedenoj lokaciji.

Srdačan pozdrav,

Suzana Rebić   Referent Službe za odnose s javnošću i marketing Dojavni centar     Zagrebački holding d.o.o., podružnica Zagrebačke ceste Donje Svetice 48, 10000 Zagreb Tel.: +385 (0)1 2356  454, faks: +385 (0)1 2325 661 E-mail: dojavni.centar@zgceste.hr www.zgceste.hr