Petlja na Aveniji Marina Držića- zapad

Problem

PRIMA: info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr, komunalno-redarstvo@zagreb.hr,
komunalno.redarstvo@zagreb.hr
[065-2018]

Poštovani,

Putem aplikacije ‘Grad bez prepreka’ kojom građani Grada Zagreba prijavljuju probleme i nedostatke u prometnoj infrastrukturi zaprimili smo prijavu građana vezano za lokaciju sira zoni petlje na Av. M. Držića (zapadna strana). Lijeva strana staze izlazi na stupiće i lokvu vode kada padne kiša, a desna strana staze zapravo izlazi na zaštitnu ogradu (koja smanjuje širinu staze i mora se prijeći u lijevu stazu kako bi se prešlo ulicu). Na istoj lokaciji, odmah nakon prelaska ceste, nastvalja se bic. staza, ali s oštećenjima koja treba zaobilaziti biciklom: oštećeni asfalt, ”utonuli” asfalt. Lokaciju je potrebno sanirati jer je u prilično lošem stanju. U privitku fotografija lokacije.

Odgovor

Nismo još zaprimili odgovor.