Nogostup uz nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora u Buzinu

Problem

PRIMA: komunalno-redarstvo@zagreb.hrkomunalno.redarstvo@zagreb.hr
[063-2018]

Poštovani,

Putem aplikacije ‘Grad bez prepreka’ kojom građani Grada Zagreba prijavljuju probleme i nedostatke u prometnoj infrastrukturi zaprimili smo prijavu građana vezano za nogostup uz nadvožnjak preko ranžirnog kolodvora u Buzinu. Na navedenoj lokaciji nalazi se jedina pješačka i biciklistička veza između Novog Zagreba i Velike Gorice (i Buzina). Nažalost, o njemu se nitko ne brine pa je poprilično zarastao u korov koji je već prekrio dobar dio asfalta i odvodne kanale, a grane kupina vise nad stazom i predstavljaju opasnost za bicikliste koji se mogu ozlijediti ako ih ne uoče. Ovim putem svakodnevno prođe iznenađujuće velik broj ne samo biciklista nego i pješaka i zato bi ga trebalo što prije sanirati. U privitku fotografija lokacije.

Odgovor

šalje: Gradski ured za graditeljstvo <info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr>
prima: "gradbezprepreka@gmail.com" <gradbezprepreka@gmail.com>

Poštovani,

Temeljem Vaše prijave vezane za košnju trave na lokaciji Avenije Većeslava Holjevca nasuprot kbr. 62, MO Buzin, obavještavamo Vas da je komunalno redarstvo izvršilo kontrolu terena 20. 11. 2018. godine, na lokaciji Avenije Većeslava Holjevca nasuprot kbr. 62, o čemu je sačinjena službena bilješka i foto zapis.

Komunalno redarstvo je izdalo nalog 20. 11. 2018. godine Zagrebačkom holdingu d.o.o. podružnici Zrinjevac u kojem se nalaže košnja trave i samonikle vegetacije na parceli k.č. 4321/1, k.o. Odra, koja je sastavni dio nerazvrstane ceste Avenije Većeslava Holjevca.

Komunalno redarstvo je izvršilo uvid kojim je vidljivo da je sanacija izvršena 17. 12. 2018. godine.

S poštovanjem,

P R O Č E L N I K
  1. sc. Dinko Bilić, dipl. oec.
Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i                         promet