Most slobode-prometni znakovi

Problem

PRIMA: dojavni.centar@zgh.hr

Klasa: 061-2019

PREDMET: Uklanjanje ostataka prometnih znakova

Poštovani,

Putem aplikacije ‘Grad bez prepreka’ kojom građani Grada Zagreba prijavljuju probleme i nedostatke u prometnoj infrastrukturi zaprimili smo prijavu da se na Mostu slobode na nekoliko mjesta nalaze ostaci privremenih prometnih znakova koji su bili postavljeni dok se Most ponovno sanirao. Radi se o zapadnoj strani mosta. Molimo da se što prije uklone jer isti više nemaju svrhu, ometaju promet pješaka i biciklista, a predstavljaju i opasnost jer noću nisu uočljivi.

Prijavu prosljeđujemo na odgovor i rješavanje.

 

Odgovor

Poštovana, Radovi na Mostu slobode nisu završeni i stoga je potrebna privremena regulacija prometa koja je postavljena sukladno rješenju Gradskog ureda za promet Klasa:UP/I-340-08/19-002/276. Regulacija je postavljena zbog izvođenja radova sanacije, zaštitne ograde, vijenca i podgleda na Mostu slobode i mora biti tamo do završetka radova. Srdačan pozdrav,