Loše stanje na nadvožnjaku kod Buzina

Problem

PRIMA: Gradski ured za graditeljstvo, info-graditeljstvo-izgradnja@zagreb.hr

Poštovani,
Zaprimili smo više pritužbi građana vezanih uz dotrajali nadvožnjak kod Buzina. Nogostup je u lošem stanju, kao i zaštitna ograda koja je na mjestima zahrđala u tolikoj mjeri da se može svaki trenutak odlomiti. Na koji način Grad planira osigurati sigurno kretanje biciklista i pješaka na navedenoj lokaciji i kada će Grad krenuti u sanaciju nadvožnjaka? Postoji li plan povezivanja biciklističke staze u ulici SR Njemačke i onoj na Av. V. Holjevca kod Buzinskog prilaza? Na navedenoj dionici nedostaje otprilike 1,5 km biciklističke staze koja bi omogućila sigurno i legalno kretanje biciklista iz smjera Velike Gorice prema Zagrebu i obrnuto. U trenutnim uvjetima biciklisti su prisiljeni kretati se nelegalno nogostupom ili riskirati vlastitu sigurnost kretajući se kolnikom na prometnici na kojoj motorna vozila razvijaju previsoke brzine za zajednički promet bicikala i motornih vozila.
S poštovanjem,
Udruga Sindikat biciklista
Ribnjak 3, Zagreb

Odgovor

Poštovani,   povodom Vašeg upita vezano za sanaciju nadvožnjaka u aveniji Većeslava Holjevca kod ranžirnog kolodvora obavještavamo Vas da je ovlašteni projektantski ured izradio projekt izvanrednog održavanja gornjeg stroja i opreme nadvožnjaka Avenije Većeslava Holjevca (ranžirni kolodvor), u sklopu kojeg će se promijeniti dotrajala prometna oprema na nadvožnjaku, urediti pješačke staze, postaviti nova elastična odbojna ograda, zaštitna ograda od pada prema HŽ-ovom naponskom kablu te urediti sustav oborinske odvodnje.   Nadalje, s obzirom na razdoblje u kojem je projektiran i izveden cestovni objekt, preko samog nadvožnjaka nije bila planirana izvedba biciklističkih staza. Glede mogućnosti proširenja postojećih profila pješačkih staza za potrebe izvedbe biciklističke infrastrukture prema postojećim zakonskim okvirima, u sklopu izrade projektno-tehničke dokumentacije ovlašteni projektant ustvrdio je kako ne postoje tehničke mogućnosti proširenja istih. Naime, istočni nadvožnjak na kojem se nalazi pješačka staza, koju sada koriste i biciklisti, nije u mogućnosti preuzeti dodatno opterećenje na konstrukciji proširenjem staze.