Donje Vrapče

Problem

Opis problema:
Na navedenom potezu ulice Donje Vrapče od broja 26 do broja 28 postavljeni su čuveni stupići na način da onemogućavaju normalno kretanje pješacima, a posebno majkama s dječjim kolicima, školskoj djeci s torbama na ledjima, starijim ljudima sa štakama i svim pješacima s bilo kakvom prtljagom. O spomenutom problemu sam već pokušao izvjestiti nadležne u gradskoj upravi, ali nažalost nitko ne reagira. Čini mi se da je bitno postaviti stupiće ne razmišljajući o njihovoj svrsi. Molim učinite nešto.

Odgovor

Ured-za-promet-Odg-vrapce