Grad bez prepreka – pregled problema

Naziv Od Opis Status
21/07/2017

Lokacija: Semafor na križanju Av. V. Holjevca i Slavonske av. Opis prijedloga: Nakon odgovorenog dopisa za sanaciju 20. 7., saniran jedan semafor dok je drugi i dalje oštećen (također...

Odgovoreno
20/07/2017

Lokacija: Ul. Gr. Vukovara (MUP) Opis prijedloga: Previsok rubnjak na biciklističkoj stazi u Ulici Grada Vukovara na ulazu odn izlazu u zgradu MUP. Isti predstavlja prepreku biciklistima te molimo...

Neodgovoreno
20/07/2017

Opis prijedloga: Izblijedila je horizontalna signalizacija koja označava biciklističku stazu u slijedećim ulicama: Maksimirska, Ul. Grada Vukovara, Av. Dubrovnik, Av. M. Držića, Islandska, Krapinska, Sarajevska. Molimo za sanaciju signalizacije s obzirom da se istim pločnikom koriste...

Neodgovoreno
20/07/2017

Lokacija: Horvaćanska ulice (sjeverna strana) Opis prijedloga: Na sjevernoj strani Horvaćanske ulice nakon radova pločnik (i bic. staza) nikada nisu asfaltirani te molimo da se oštećeni dijelovi pločnika saniraju...

Neodgovoreno
20/07/2017

Lokacija: Semafor na križanju Av. V. Holjevca i Slavonske av. Opis prijedloga: Na križanju Av. V. Holjevca i Slavonske avenije (zapadna strana križanja) nalaze se oštećeni semafori (konkretno zelena...

Odgovoreno
20/07/2017

Lokacija: ŠRC Jarun Opis prijedloga: Postavljanje parkinga za bicikle (klamerica) na ŠRC Jarun s obzirom na sve veći broj rekreativaca koji se svakodnevno koriste tim ŠRC, a trenutno na...

Neodgovoreno
19/07/2017

Lokacija: Petrinjska 6 Opis prijedloga: Na parkingu za bicikle ispred Petrinjske 6 (kod DM-a) uništeno nekoliko klamerica te ovim putem molimo za sanaciju navedenog parkinga. Nadalje, predlažemo da...

Neodgovoreno
18/07/2017

Lokacija: Pothodnik Av. Bologne / Samoborska cesta Opis prijedloga: U pothodniku Av. Bologne / Samoborska cesta nedostaju kanalice/rampe. Na taj način pothodnik predstavlja veliku prepreku roditeljima s dječjim kolicima...

Neodgovoreno
18/07/2017

Lokacija: Križanje Trga Josipa Jurja Strossmyera i Ul. Matice Hrvatske Opis prijedloga: Previsok rubnjak na križanju Trga J.J. Strossmayera i Ul. Matice Hrvatske koji bi trebalo spustiti jer...

Neodgovoreno
18/07/2017

Lokacija: Pothodnici u Novom Zagrebu Opis prijedloga: U pothodnicima u Novom Zagrebu nedostaju kanalice/rampe. Na taj način pothodnici predstavljaju veliku prepreku roditeljima s dječjim kolicima i biciklistima. U...

Odgovoreno