Archives

    EUROPEAN BIKING CITIES se bavio promocijom javnih politika za aktivno korištenje bicikla u europskim gradovima, fokusirajući se na tri prioritetna područja: suživot biciklista i pješaka, parking za bicikle i upotreba teretnih bicikala u komercijalnom prijevozu.

      Nastavljujući na uspjeh prethodnog projekta CYCLELOGISTICS, projekt CYCLELOGISTICS AHEAD također fokusira urbani prijevoz tereta s ciljem smanjenje emisije CO₂.

        Promovirajući bicikle, teretne bicikle i dodatnu opremu, CYCLELOGISTICS je usmjeren na smanjenje onečišćenja motornih vozila u prijevozu tereta u europskim gradovima.