Archives

    Baveći se izazovima demografskog starenja europskog stanovništva i potrebom za održivim prometnim sustavom, projekt AENEAS je nastojao uključiti starije građane u javni promet kroz povećanu dostupnost održivih oblika prometa za ovu ciljnu skupinu.